Taeliehusbataljonen

Hemvärnsbataljonen Taeliehus kallas även 25.hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Södertälje med kranskommuner, detta är även förbandets huvudsakliga upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet.

Befattningar