Vi vill ha tänkande människor

I ett skarpt läge betyder eget ansvar alltifrån att hålla reda på sina grejer till att fatta svåra beslut. GMU-rekryterna i Arvidsjaur har redan fått lära sig den hårda vägen vad slarv med småsaker kan innebära. Ikväll är det dags att tänka större kring situationer som kräver stort eget ansvar att fatta rätt beslut.

Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten

Klockan 18.30 Filmsalen, Arméns Jägarbataljon (AJB), Arvidsjaur.

Är det någonsin försvarbart med tortyr? I en av föreläsningssalarna pågår intensiva diskussioner inom GMU-momentet "Uppgiften, gruppen och jag". Rekryterna vänder och vrider på olika dilemman om hur de skulle agera när till synes bara dåliga alternativ finns.

– Det gäller att utifrån en hypotetisk situation kunna resonera kring vilka konsekvenser dina beslut kan få och ta ansvar för att du fattar ett så bra beslut som möjligt, säger kapten Frans Andersson, ansvarig för GMU vid AJB och den som leder övningen.

Ett dilemma rör en vaktpost som har somnat i ett skarpt läge under en utlandsinsats och frågan är hur man reagerar och agerar när detta upptäcks. Vilka beslut fattar du? Vilka bör du kontakta? En grupp redovisar metodiskt hur de har tänkt, och sedan böljar diskussionen över rummet. Vilka konsekvenser kan det få att en vaktpost somnar? Vilken fara har soldaten utsatt de andra för? Vilka konsekvenser ska detta få för den sovande vaktposten?

Diskussionen är tidvis intensiv och när de tenderar att nå konsensus, slänger Frans Andersson in en lämplig fråga eller någon ny faktor som ytterligare försvårar valet. Vissa är snabbare på att tänka teoretiskt, medan andra har svårare att leva sig in i en hypotetisk situation. Olika värden ställs emot varandra och som namnet på utbildningsmomentet antyder är det situationer där man behöver prioritera mellan uppgiften, gruppen och sig själv.

Några vill skicka hem soldaten från utlandsinsatsen så snart som möjligt och diskussionen går över till vilka fel man kan tolerera att någon gör i en skarp situation. Rekryten Axel Jansson får ordet:
– I en teoretisk situation kan man sitta och säga att det är rätt och fel, men i en skarp situation är det nog inte lika lätt. Vi kan väl säga att misstag kommer att begås, men man kan inte ha ett gäng personer som går runt och är rädda för att göra fel.

Frans Andersson håller med och knyter ihop dilemmadiskussionen:
– Vi är faktiskt här för att göra fel och misslyckas. Allt handlar om att vi förbereder oss inför en stridssituation. Då behövs en förlåtande anda och att man kan föra diskussion kring vilka fel som kan begås. Förståelse är viktigare än att lösa uppgiften perfekt i det här läget. Vi vill ha tänkande människor som senare kan fatta rätt beslut i en skarp situation.

Han avslutar sedan övningen med att fråga om det har varit svårt:
– Ja, svarar alla samstämmigt och verkar överens för första gången under kvällen.
– Bra då har jag lyckats, säger Frans.

Fakta

Axel Jansson, GMU-rekryt:

"Jag fattade först inte varför det var så viktigt med småsakerna som att repetera exakt vad föregående man sa eller varför det var så farligt om någon kom 2,5 sekunder för sent till uppställning. Men i skarpt läge kan detaljerna vara avgörande. Har du hört fel kan det få stora konsekvenser och kommer du för sent kan helikoptern ha stuckit."

Frans Andersson, kapten:

"Successivt lägger vi på mer ansvar. GMU går igenom allt från att kunna sköta städningen till att ansvara för att gå med laddat vapen. Det säger sig självt, kan du inte ta hand om det mest grundläggande som att bädda din säng kan vi inte riskera att sätta dig i en situation som kan vara livsfarlig för dig och för andra." 

Emil Sandqvist, jägaraspirant:

"Man får allt större eget ansvar. I början var det ju mycket städande och ordningsfrågor. Samtidigt hade du befäl som påminde dig om saker. Nu är det fler övningar ute i skogen, vilket är kul, men har du inte koll på dina grejer nu kan det bli riktigt jobbigt."

Björn, kapten:

"Polletten brukar trilla ner i mars, ungefär sju månader in på GUJ:en (Grundutbildning till jägarsoldat). Då ser man tydligare en förmåga att ta eget ansvar och egna initiativ. Aspiranterna håller ordning och reda med en självklarhet som inte bara handlar om att ett befäl har sagt åt dem och de har övat upp sin självdisciplin. De har lärt sig att underordna sig uppgiften och vilka konsekvenser slarv kan få."