Kan man bara göra lite skillnad så har man lyckats

Major Bo-Ivan Robertsson tjänstgör sedan i mars som militärobservatör inom FN-insatsen Monusco i provinsen Nordkivu i östra Kongo-Kinshasa. Området är ett av de fattigaste i världen och konflikterna avlöser varandra.

Fem svenska militärobservatörer tjänstgör på olika platser i Kongo, och Bo-Ivan Robertsson är ende svensk i sitt område. Han bor och jobbar för närvarande i Walikale, en by med cirka 15 000 invånare. Infrastrukturen i området är eftersatt och enda möjligheten att ta sig dit är via helikopter. Bo-Ivan delar just nu ett hus med kollegor från Indien, Malaysia, Uruguay, Nepal och Burkina Faso. Denna grupps ansvarsområde är ungefär stort som halva Småland.

– Vi använder huset både som bostad och kontor. Det är ett betonghus med mögel uppåt väggarna, och vi är fyra till sju personer som delar på en toalett utomhus. El får vi via dieseldriven generator, men bara mellan klockan sju på morgonen och nio på kvällen, berättar Bo-Ivan.

Maten lagas av en lokalanställd kock som lyckas få till goda måltider även om tillgången på råvaror är begränsad. Trots avsaknaden av lyx bor observatörerna betydligt bättre än lokalbefolkningen där extrem fattigdom råder, och Bo-Ivan ser fördelar med att bo i ett hus mitt i byn till skillnad mot att bo på en camp som man ofta gör under andra utlandsinsatser.

– Men det fungerar ju bara om hotbilden mot observatörerna är låg. Det har varit strider i byn och vi har varit nära att evakuera ett par gånger. Min uppgift som observatör är bland annat att inom vårt ansvarsområde inhämta och rapportera information om säkerhetsläget, den humanitära situationen och rapportera in eventuella övergrepp på civilbefolkningen till Monuscos högkvarter, de lokala myndigheterna, polis och militär, så det är bra att vi lever mitt i byn. Observatörerna är FN:s ögon och öron för att Monusco ska kunna upprätthålla sitt  mandat, säger han.

Oroligt område

Oroligheterna i de östra delarna av Kongo där Bo-Ivan Robertsson verkar har trappats upp under våren. Milisgrupper härjar i området och även lokal polis och militär gör ibland övergrepp på civilbefolkningen. Bo-Ivan berättar om ett exempel där en hel by brändes ned av den lokala militären för att man ville komma åt eftertraktad mark i närheten av viktiga vägar. Befolkningen i den nedbrända byn flydde till grannbyn där de bosatte sig i en skola, med följden att barnen i den byn inte kunde gå i skolan.

– När vi hittade internflyktingarna som bosatt sig i skolan och fick höra vad som hänt medverkade vi till att den lokala militäre ledaren ställdes inför rätta och till att den by som bränts ned kunde byggas upp igen och flyktingarna kunde återvända hem. Det kändes väldigt bra och jag var mycket glad över att kunna bidra till att det löste sig.

En del av konflikterna har religiös bakgrund, och det finns både kristna och muslimska extremister. Andra konflikter är etniska eller på grund av rent maktbegär, där miliser från olika ursprung och bakgrunder strider om makten och ofta om kontrollen över naturresurser som finansierar deras arméer. Kongo är mycket rikt på naturtillgångar som olja, guld, zink och coltan, som används vid tillverkning av exempelvis komponenter till mobiltelefoner. Fyndigheterna smugglas över gränsen och pengarna hamnar hos lokala milisledare. Civilbefolkningen, även barnen, används ofta som tvångsarbetskraft. Kvinnorna våldtas och används som sexslavar.

Som militärobservatör är Bo-Ivan Robertsson obeväpnad, och gruppen där han tjänstgör samarbetar vid behov av eskort eller beskydd med indiska FN-säkerhetsstyrkor som är på plats, och den lokala militär och polis som godkänts av regeringen. Ibland består milisgrupperna av personer som tidigare tjänstgjort inom armén eller polisen och som brutit sig loss.

– Man kan egentligen aldrig lita på någon, och för att kunna bidra till att lösa de stora problemen i Kongo tror jag att FN behöver se över mandatet och effektiviteten inom Monusco. Men situationen är mycket svår och en lösning kräver enorma insatser från kongolesiska regeringen, grannländerna och från världssamfundet.

Kontakt med omvärlden

Bo-Ivan pratar regelbundet med de övriga svenska observatörerna och sin fru i telefon och håller lite kontakt med släkt och vänner via sociala medier.

– Men jag blir lite avundsjuk när jag läser allas uppdateringar om grillningar och annat på till exempel Facebook, säger han. När Försvarets forum träffar Bo-Ivan Robertsson är han hemma på en av de fyra fria hemresor han får under det år han tjänstgör i Kongo.

– Observatörsyrket är ofta mycket jobbigt med stora umbäranden men är fantastiskt på sitt sätt, jag får uppleva och uträtta saker, se platser och träffa människor som man aldrig ens kan föreställa sig. Sedan om man gör lite skillnad så har man ju lyckats med sitt arbete. Ändå är det en obeskrivlig känsla när planet landar på Arlanda och man är hemma i  Sverige och Stockholm igen säger han. Bo-Ivan kommer att vara tillbaka i  Kongo igen lagom för att fira den svenska nationaldagen tillsammans med de andra svenska observatörerna.

– Vi kommer att fira nationaldagen i Gorma som är huvudstad i norra Kivuprovinsen i östra delen av Kongo-Kinshasa. Det är ovärderligt att ibland träffa mina svenska kollegor som också är på plats i landet, eftersom jag är ensam svensk i mitt område och de kulturella skillnaderna mellan oss som bor och jobbar ihop är stora, säger han.

Lena Parkvall

Monuscos mandat kan delas upp i 5 faser
  • Fas 1 innebär implementeringen av eldupphöravtalet, vid behov med tvingande åtgärder (fredsframtvingande åtgärder enl. kapitel VII i FN-stadgan).
  • Fas 2 innebär övervakningen av denna implementering och rapporteringen av möjliga överträdelser.
  • Fas 3 fokuserar på DDRRR-processen (Disarmament, Demobilization, Repatriation, Resettlement & Reintegration).
  • I fas 4 ska MONUC möjliggöra en transition mot fria och trovärdiga val.
  • I fas 5 ska MONUC stödja den valda regeringen i säkerhetssektorns reformering samt i implementeringen av de stiftade demokratiska institutionerna. Fas 5 inleddes under 2007, och i den senaste resolutionen påpekar säkerhetsrådet vikten av att denna reform genomförs och att integreringen och bildandet av en ny försvarsmakt fortsätter. Denna fas kommer delvis att överlappa övriga faser.
Bo-Ivan Robertsson

Ålder: 46

Hemma: Utvecklingsofficer på Högkvarteret.

Bor: I Stockholm med fru och två bonusbarn.

På uppdrag: Som militärobservatör i Kongo inom FN-ledda Monusco, (the united Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Monusco etablerades 1999 under namnet Monuc, och omfattas geografiskt av demokratiska republiken Kongo (DR Kongo).

Tidigare utlandstjänst: Kambodja 1998-1999 och Kashmir i Pakistan och Indien 2007-2008.