Kunskap som sitter i alla lägen

Fixar du det här? Anställda i Försvarsmakten skulle troligtvis svara på den frågan utan att tveka. Kontinuerliga tester, utbildningar med noggranna uppföljningar och övningar med stegrande svårighetsgrad gör att alla har ett tydligt kvitto på vad de kan och klarar av. Det gäller din kunskap och kompetens såväl som din fysik och inte minst ditt psyke. 

Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

Försvarsmaktens utbildningar är utformade för att alla ska utvecklas optimalt. Det räcker inte med att lära dig i teorin. Det är inte heller tillräckligt att ha testat vad du kan i praktiken. Din kunskap följs upp och nöts in för att ge dig bästa möjliga förutsättningar för problemlösning, att fatta beslut i farten och hantera ovisshet. Det är kunskap på riktigt som gör dig redo för skarpt läge.

Frågar du någon inom Försvarsmakten vad som är det bästa och unika med en militär utbildning svarar många att man lär sig "på riktigt" och att man "får reda på vad man klarar av". På följdfrågor om vad det betyder kommer varierande och tänkvärda resonemang. Nedan följer några av dessa tankar från personer som har genomgått utbildningar, några som planerar och leder Försvarsmaktens utbildningar. Alla har de fått testa sin kunskap i verkligheten.

KARLSKRONA 20131029. Cassandra Fogelberg anställd på Blekinge flyflotilj, F 17 visar och berättar om sina yrken och tjänster.
Blekinge flygflottilj, F 17, har alltid en grupp Jas 39 Gripen beredda för att gå upp i luften och skydda Sveriges gränser.
F 17 finns på fyra platser i landet. Flottiljens stab och huvuddelen av verksamheten finns i Kallinge, norr om Ronneby. Utanför Värnamo har vi övningsbasen Hagshult. Vi har även verksamhet på Malmen i Linköping samt vid flygplatsen i Visby på Gotland.
På flottiljen har vi två insatsberedda divisioner med omkring 20 Jas 39 Gripen vardera. De utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Någonstans i landet står ett antal plan alltid redo att avvisa plan som tagit sig in på svenskt territorium utan tillstånd.
På F 17 flyger vi sammanlagt omkring 4 500 timmar per år. För att flygningarna ska ske med säkerhet krävs mycket service och underhåll. Det arbetet gör flygunderhållsenheten.

Foto: Johan Lundahl / Combat Camera / Försvarsmakten
Fakta

Casandra Fogelberg, luftbevakare
Jag har utvecklats enormt under min tid inom Försvarsmakten. Erfarenhetsbanken har fyllts på från alla håll och synen på livet har påverkats i stort och smått. Utmaningarna under mina utbildningar och i mitt dagliga arbete har stärkt mig. Där jag vanligtvis skulle sätta stopp så har jag pushat mig att orka gå ett steg längre, och så peppar de andra att orka gå ytterligare och befälen lyfter en sista biten.

Pierre Jacobsson, flygbasjägare
Utvecklingskurvan har varit brant under alla år här. Vi tvingas lära oss en del som man inte vet hur man kommer ha nytt av längre fram. Sedan kan man plocka saker som man har lagt i sin erfarenhetsbank. Man får pröva och öva så att man lär av sina misstag och nöter in allt. Sedan finns allt i bakhuvudet, redo att plockas fram när det behövs.

Anna Närhi, bildtolk och instruktör GMU
Första halvåret under specialistofficerutbildningen, SOU, var det roligaste och mest lärorika i hela mitt liv. Det var massor av nya intryck och jag fick verkligen lära känna mig själv, inte minst under UGL* och vår studieresa till Bosnien. Under UGL fick man jobba på sina egna brister. Jag ville väl först inte se när jag gjorde fel, eller att jag gjorde något fel. Men det är genom att se sina svagheter som man utvecklas. Att till exempel förstå att alla inte tänker likadant gör det roligare och lättare att samarbeta. Det gör det också oerhört mycket enklare att lära ut saker.