Amanda klarar stressen tack vare GMU

Amanda Nordmark gick GMU hösten 2012. Idag delar hon sin arbetstid mellan Kiruna Airport och en GSS/T-tjänst hos Försvarsmakten. Vi frågade henne om värdet av att ha en militär grundutbildning på arbetsmarknaden.

Vad gör du på dagarna?

– Idag jobbar jag heltid som flygplatsbrandman åt Swedavia på Kiruna Airport. Min deltidstjänst inom Försvarsmakten innebär tjänstgöring några veckor om året.

Vilken nytta har du haft av GMU:n i jobbet?

– Alla får ta stort eget ansvar för säkerheten under GMU, att säkra och hålla koll på sitt vapen men även hålla koll på andra. Jag har också övat upp min förmåga att ta instruktioner, även om de är långa och innehåller flera moment. Det är verkligen förmågor som jag har nytta av varje dag. I mitt arbete märker jag att jag klarar av att jobba under press och att både hålla koll på mina egna uppgifter och vara uppmärksam på vad som händer. När ett flygplan ska landa duger det inte att bara fokusera på sina egna uppgifter. Jag hoppas och tror att jag i och med att jag har en anställning i Försvarsmakten anses vara en person att lita på när det gäller.

Utanför jobbet, då?

– GMU innebär en enorm personlig utveckling att hantera det som är nytt och okänt, att fatta beslut under helt nya förutsättningar, att fixa utmaningar och se att man klarar mer än man tror från början. Jag flyttade upp min "inget är omöjligt"-nivå, kan jag säga.

Vad säger dina jobbarkompisar?

– Kollegorna på Swedavia frågade mycket i början och är positivt inställda. Flera har gjort lumpen själva så vi pratar lumparminnen på fikarasten.

Vad står näst på tur?

– Jag gillar utmaningar, att lära mig saker och uppleva nya situationer. Just nu håller jag på och ta lastbilskörkort och klarade precis teoriprovet. I framtiden skulle jag vilja tjänstgöra utomlands, men det känns som att det är en bit till dit.

Fakta

Namn: Amanda Nordmark 

Ålder: 22 år

Befattning: Skyttesoldat

Tjänsteform: GSS/T

Tjänstegrad: Anställd sedan augusti 2013

Civilt arbete: Flygplatsbrandman, Kiruna Airport

Kommer från: Kiruna

Bor: Kiruna

GMU: September-december 2012 på I19 Boden

Fakta

83% av de officerare som har slutat i Försvarsmakten på egen begäran, anser att tjänstgöringen inom Försvarsmakten har varit meriterande när de söker andra arbeten

90% av de specialistofficerare som har slutat på egen begäran anser att tjänstgöringen inom Försvarsmakten varit meriterande när de söker andra arbeten.

Källa: Kvantitativ studie bland avgående medarbetare genomförd av Demoskop, kvartal 1-4, 2013.