Hemvärns-chatt

Bataljonchefen Christer, som bland annat var militär insatschef under den stora branden i Västmanland 2014, bemannade chatten under två timmar och svarade på frågor om Hemvärnet. Vad är skillnaden på Hemvärnet och övriga anställningar i Försvarsmakten? Hur ansöker jag? Får jag lön i Hemvärnet?

Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Gabriel: Hallå där! Jag undrade lite över GMU och Hemvärnet i sig, jag är med i Ungdomsgruppen i Gävleborg, och undrade då om det är större chans att jag kommer in på GMU, än om jag inte skulle vara med i Hemvärnet?

Christer, bataljonchef : Vid antagningen tar man inte hänsyn till om man varit med i ungdomsgrupper, man söker som vem som helst. Självklart är det en bra merit att ha med sig i ryggsäcken.

Gabriel: Hur lång är utbildningen för att bli en del av Hemvärnet. GMU håller väl på i ungefär 3 månader?

Christer, bataljonchef : Du genomför GMU i 3 månader och skriver därefter tjänstgöringsavtal med Hemvärnet.

Danne: När man tittar på utbildningsstarter så står det "Deltid" och "Heltid", vad menas med det, man gör väl GMU på heltid även mot Hemvärnet?

Christer, bataljonchef: GMU bedrivs alltid på heltid, därefter tjänstgör du på "deltid" eller "heltid". Söker du mot Hemvärnet så är det tjänstgöring på deltid, från 4 dygn till 13 dygn per år.

Alexander: Finns FBU i Hudiksvall? Eller i Närheten.

Christer, bataljonchef: De finns i Hudiksvall, har bytt namn till Försvarsutbildarna. Du kan mejla till Gävleborgsgruppen@mil.se för ytterligare information.

Kjell: Har bakgrund inom Försvarsmakten, bland annat som avdelningsdirektör på FMV. Är nu 65 fyllda. Kan jag vara med i Hemvärnet?

Christer, bataljonchef
Man får vara med i Hemvärnet tills man blir 70 år, därefter kan man söka till att bli hemvärnsveteran.

Mustafa: Hur är det att jobba som bataljonchef, när är det svårt respektive enkelt?

Christer, bataljonchef : Ett intressant och utvecklande fritidsintresse. Jag träffar en mängd olika människor, och gör nytta i olika civila uppdrag för Hemvärnet. Har även möjlighet till vidareutbildning via Hemvärnets stridsskola. Svåra lägen kan vara i mötet med media där jag fortfarande har en del att lära.

Mustafa: Det låter intressant jag har fyllt 18 år och vill jobba inom försvarsmakten efter gymnasiet men vet inte exakt vad jag ska söka till inom försvarsmakten. Är Hemvärnet ett bra val?

Christer, bataljonchef: Ja. Självklart tycker jag Hemvärnet är ett bra val, har varit med själv i över 30 år. Cirka 3000 personer sökte till Hemvärnet under 2014. Inom Hemvärnet finns många utvecklingsmöjligheter.

Mustafa: Vad är skillnaden mellan hemvärnet och andra tjänster inom Försvarsmakten?

Christer, bataljonchef: Skillnaden är att i Hemvärnet är du frivillig, det är du inte om du jobbar på hel- eller deltid. Du kan inte jobba i Hemvärnet utan du tjänstgör mellan 4-13 dygn/år.

Andreas: Jag har sökt till hemvärnet på Västernorrlandsgruppen men jag får inget svar. Det har snart gått över en månad. Är detta vanligt och hur ska jag ta kontakt med dem på bästa sätt?

Christer, bataljonchef: Normalt skall du ha svar inom 14 dagar, vi vet om att ledtiden kan vara lång i bland men vi jobbar på att förbättra detta, försök att skicka ett mejl direkt till Västernorrlandsgruppen för svar: vasternorrlandsgruppen-I19@mil.se.

Mathias: Är det okej att ha glasögon i Hemvärnet?

Christer, bataljonchef: Det är helt okej. Jag har själv glasögon.

Mathias: Ute i fält och på övning, använder du glasögonen eller linser?

Christer, bataljonchef: Jag använder glasögon, och det fungerar bra.

Mia: Jag är snart 20 år och vill söka till bevakningstjänst inom Sjövärnskåren, och vill veta mer om just deras verksamhet. Har varit ombord på Händig bevakningsbåt under 1 vecka på Östersjön.

Christer, bataljonchef: Vart bor du?

Mia: Haninge.

Christer, bataljonchef: Lättaste är att mejla stockholm@sjovarnskaren.se, för svar på dina frågor. Det är inte mitt expertområde ska erkännas. Vet dock att vi har båtkompanier i t.ex. Södertörn om du skulle vara intresserad av deras verksamhet, de använder stridsbåt 90 och olika typer av patrull- och bevakningsbåtar .

Mia: Hur ansöker jag till Hemvärnet om jag genomfört värnplikt?

Christer, bataljonchef: Gör en intresseanmälan på www.hemvärnet.se, du kontaktas oftast inom 14 dagar, för att sedan kallas till intervju, efter detta görs en säkerhetsprövning och slutligen en introutbildning.

Karin: Vilka befattningar inom Hemvärnet kan jag uppnå via GU-F?

Christer, bataljonchef: Via GU-F blir du specialist inom Hemvärnet. Du kan bli signalist, stabspersonal, förare, till exempel. Mer info finns på www.friviligutbildning.se.

Anna: Vad är skillnaden på befattningarna insats och bevakning?

Christer, bataljonchef: Bevakningsförband är inte lika rörligt som ett insatsförband, utbildningen i sig är likadan, även om uppgifterna skiljer sig åt.

Anna: Är det en plutonchef som genomför den första intervjun innan säkerhetsintervjun i hemmet?

Christer, bataljonchef: Det kan vara en plutonchef eller en kompanichef, det är olika. Jag tar hand om dem som söker till min bataljonsstab eller ledningspluton.

Anna: Ledningspluton innebär?

Christer, bataljonchef: Det är den pluton som stöttar bataljonsstaben med signalister och stabsassistenter och fordonsförare, totalt cirka 20 personer. Dem leds av en chefsledningspluton.

Fabian: Hej och tack för att du svarar på frågor från allmänheten! Jag är säsongsanställd under sommaren och julen, pluggar under terminerna. När jag är färdig med studierna har jag funderat på att göra det militära, dock så trivs jag med mitt jobb och vill gärna vara kvar där. Finns det möjlighet att arbeta/tjänstgöra för er från till exempel september till mars på heltid?

Christer, bataljonchef: Du kan söka till en GMU under den perioden med inriktning mot Hemvärnet, eller mot en deltidstjänstgöring. Ett engagemang inom Hemvärnet går alldeles utmärkt att kombinera med studier. Du kan läsa mer om tjänstgöringsformerna på vår webbplats!

Karl: Kan jag vara anställd GSS/T och tjänstgöra i Hemvärnet?

Christer, bataljonchef: Det kan du inte, du kan bara ha en krigsplacering.

Karl: Vad är det bästa med att tjänstgöra i hemvärnet?

Christer, bataljonchef: Möjlighet till utbildning, utveckling av dig själv, träffa en mängd olika människor med samma intresse och möjlighet att kunna göra verklig nytta, t.ex. eftersök av försvunna personer.

Karl: Kan man göra utlandstjänst via hemvärnet?

Christer, bataljonchef: Inte som hemvärnssoldat. Hemvärnet är en nationell skyddsstyrka och verkar endast inom Sveriges gränser.

Markus: Finns det möjlighet att genomföra utlandstjänstgöring och kombinera det med Hemvärnet?

Christer, bataljonchef: Du kan söka lediga befattningar på utlandstjänst, men du åker inte i som en del av Hemvärnet. Har du en befattning i Hemvärnet blir du "vilande" under tiden du tjänstgör utomlands. När du kommer hem så kan du återgå till din ordinarie tjänstgöring i Hemvärnet.

Markus: Aha, tack! Finns det något exempel på där hemvärnet i Skåne/södra Sverige deltagit i "skarpt läge"?

Christer, bataljonchef: Som skarp insats benämner jag till exempel eftersök av försvunnen personal, sådan verksamhet förekommer regelbundet. Hemvärnsförbanden kan stötta med soldater vid eftersök. Andra uppgifter vi får är att bevaka viktiga objekt, till exempel flygplan och båtar under Försvarsmaktsövningar.

Matilda: Hur gör jag om jag efter GMU vill börja köra lastbil i Hemvärnet?

Christer, bataljonchef: Gör en intresseanmälan via hemvärnet.se eller hör av dig till direkt till frivilligorganisationen Bilkåren, så kan du få en lastbilsbefattning inom Hemvärnet om det finns ett sådant behov på ditt hemvärnsförband.

Andreas: Har hört talas om G och X befattningar inom Hemvärnet. Vad betyder det?

Christer, bataljonchef: Det är ingenting vi brukar kommunicera ut, men via GU-F kan du bli specialist, X-befattning, och via GMU går du mot en G-befattning.

Daniel: Vad skiljer sig mest från Hemvärnet och övrig militär tjänstgöring?

Christer, bataljonchef: Hemvärnet verkar endast inom Sveriges gränser, och innebär frivillig tjänstgöring med avtal mellan 4 till 13 dygn per år. Övrig tjänstgöring innebär att du blir anställd.

Daniel: Får man någon lön för dessa dygn i Hemvärnet?

Christer, bataljonchef: Inte lön, men du får ersättning för 90 % av din sjukpenning, km ersättning till och från övningen, även en befattningspeng efter genomförda kontraktsdygn.

Camilla: Kan man ha en annan ras än schäfer som hundförare i Hemvärnet?

Christer, bataljonchef: I Hemvärnet har du din egen hund som kan vara av olika raser. Schäfer är den ras Försvarsmaktens hundtjänstenhet utbildar och använder sig av. Besök Brukshundsklubbens webbplats för mer information.