Kadett-chatt

Många var frågorna till kadetterna Sebastian och Filip som tillsammans med Rekryteringslinjen besvarade allmänhetens frågor om Officersprogrammet. Innan de påbörjade sina studier genomförde de värnplikt på Livgardet och jobbade därefter i två år inom Försvarsmakten innan de påbörjade sina officersstudier.

KARLBERG 20120202
Militärhögskolan Karlberg i vinterskrud och vintersol.
Vid Karlberg utbildar man officerskadetter till hela Försvarsmakten. dessutom finns Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, Försvarsmaktens utbildningsenhet samt managementenheten vid Karlberg.
Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Daniel: Hej, vad krävs det för att bli officer?

Sebastian och Filip, Kadetter: Till att börja med krävs en grundläggande högskolebehörighet. Utöver detta krävs även godkänd värnplikt eller godkänd GMU och förberedande officerskurser (FOK).

------------------------------------------- 

Graaf: Är det svårare att plugga till officer än vad det är att plugga på ett vanligt universitet?

Sebastian och Filip, Kadetter: Studierna på Karlberg är via Försvarshögskolan. Det innebär i sin tur att svårighetsgraden skiljer sig utifrån kurser. Generellt sett är studierna lätta att hantera om man är studiemotiverad.

------------------------------------------- 

Hugo Jarl: Är det svårt att komma in och vad lär man sig?

Sebastian och Filip, Kadetter: På officersprogrammet tas det in ungefär 100 st per år. Varje plats har mellan 4 och 5 sökande. Inom officersprogrammet utbildas i synnerhet ledarskap och pedagogik tillsammans med taktik.

------------------------------------------- 

Tim Hagberg: Hur ser utbildningen ut och hur den är upplagd?

Sebastian och Filip, Kadetter: Utbildningen är under de första tre terminerna mycket fokuserade på teori. Även om vissa inslag av praktik tillkommer, till exempel vinterövning i norra Sverige. Termin 4 och 5 genomför vi VFU vilket är en form av praktik där vi utbildas på förband vinklade mot vår inriktning. Då utbildas vi i allt mellan ledarskap, strategi, pedagogik och fysiskt stridsvärde. Vår personliga uppfattning är att den utbildning vi erbjuds på Karlberg är mycket givande och är en bra grund för en framtida officerare.

------------------------------------------- 

Tim Hagberg: Är utbildningen krävande? 3 terminer teori låter som en bra start för en officer i och med att det är mycket att lära, men tänker mer på om man måste vara snabb i tankarna?

Sebastian och Filip, Kadetter: Utbildningen underlättas om man har en god tidigare erfarenhet i försvarsmakten. Att jobba till exempel i ett år innan hjälper avseende att förankra och referera teorin till praktiken. Med detta sagt behövs absolut inte internationell tjänst vara genomfört innan. Gällande att tänka snabbt är detta något vi övar på inom officersprogrammet. Till exempel under de taktikkurser vi läser, tränas vi på att ta snabba beslut.

------------------------------------------- 

Simon: Läser alla kadetter samma kurser, eller är det speciella inriktningar man läser?

Sebastian och Filip, Kadetter: De olika inriktningarna(mark/sjö/luft) läser olika saker gällande taktik. Generellt sett läser vi samma kurser avseende ledarskap, fysiskt stridsvärde och pedagogik.

------------------------------------------- 

Simon: Vad är betygskraven för att komma in? Är konkurrensen hög?

Sebastian och Filip, Kadetter: Grundläggande högskolebehörighet. Detta kan skilja sig aningen beroende på inriktning. Tekniker måste till exempel ha läst matte C. Konkurrensen är olik beroende på årskull, men generellt fyra till fem sökande per plats.

------------------------------------------- 

Simon: Vad ligger lönen på när man är färdigutbildad?

Sebastian och Filip, Kadetter: Lönen är individuell och beroende på förband samt befattning, men generellt sett är ingångslönen mellan 21-23000 kr exklusive tillägg. Utöver detta är officersutbildningen betald för, där det dessutom ingår fri logi, fri kost och fria hemresor.

------------------------------------------- 

Simon: Hur lång tid tar det innan man kan stiga i grad och lön?

Sebastian och Filip, Kadetter: För att avancera från fänriks grad krävs två godkända år. Därefter är det beroende på befattning och behov, samt hur väl man presterar. Målbilden för officerare i framtiden är en snabb stegring i grader och således i lön.

------------------------------------------- 

Daniel: Jag är väldigt intresserad av utbildningen och har tänkt på nautisk inriktning, jag har även tänkt på en civil karriär som Sjökapten. Finns det några stora skillnader från utbildningen på exempelvis Chalmers och den militära?

Sebastian och Filip, Kadetter: Mycket av den utbildning som vi går består av ledarskaps- och pedagogikutbildning. Sedan är det också taktik till sjöss som genomförs. Det generella som skiljer sig är att nautisk utbildning på Karlberg är strid till sjöss, vilket inte görs på Chalmers. Vägen till civil sjökapten via Försvarsmaktens officersutbildning är således inte att föredra. Om man däremot är intresserad av nautik och Försvarsmakten så är det ett väldigt bra val.

------------------------------------------- 

Daniel: Hur funkar det med utlandstjänst? Kräver tjänstgöring som sjöman/soldat att man åker till Afghanistan och andra länder för att patrullera eller kan man välja själv om man bara vill jobba i Sverige som Sjöman och Officer?

Sebastian och Filip, Kadetter: Utlandstjänst är en del av försvarsmaktens verksamhet. Då man är anställd som sjöman/soldat eller officer innebär detta att man har internationell tjänstgöringsplikt. Vi har ännu inte varit på insats, men vi ser det som en självklar del i det framtida yrket.

------------------------------------------- 

Daniel: Är utbildningen gratis?

Sebastian och Filip, Kadetter: Vår utbildning betalar vi inte för, vi har även fri logi och fria hemresor och får en dagersättning. Detta innebär i sin tur att det sätts mycket krav på individerna. Uppgifter kan komma till vår enhet som vi ska lösa på oregelbundna tider. Till exempel understödde vi på Prinsessan Madeleines bröllop. Således kan vi beordras att genomföra verksamhet utöver studierna. Detta medger att motivationen till Försvarsmakten och dess verksamhet måste vara god ifall man ska trivas.

------------------------------------------- 

Daniel: Hur ser login ut? Delar man rum med andra?

Sebastian och Filip, Kadetter: På Karlberg är det korridorsboende. Man har eget rum, beroende på vilket rum man får har man antingen egen toalett, eller delar denna med en annan. Storleken på rummen beror lite på var man hamnar inom karlbergsområdet.

------------------------------------------- 

Daniel: Jag tycker att det är bäst att tjänstgöra ett bra tag innan man gör utbildningen som officer eftersom jag nog inte kommer att känna mig redo att ta den rollen. Vad rekommenderar ni? Det är minst 9 månaders tjänstgöring eller hur funkar det?

Sebastian och Filip, Kadetter: Du har helt rätt i att längre tjänstgöringstid innan är nyttigt. Det är helt upp till dig själv huruvida du känner dig redo eller inte efter nio månader. Vår slutsats är att en viss tjänstgöringstid innan är bra att ha med sig.

------------------------------------------- 

Daniel: Vad är det mest spännande/roliga ni har fått göra under utbildningen? Är det mest teoretiskt eller ingår det också praktik och övningar?

Sebastian och Filip, Kadetter: Vi har genomfört vinterutbildning i Arvidsjaur (AJB) under två veckor vilka var väldigt lärorika. Sedan har vi genomfört en fjällmarsch i norra Sverige. Den absolut bästa upplevelsen var dock då vi hoppade fallskärm.

------------------------------------------- 

Daniel: Är det mest teoretiskt eller ingår det också praktik och övningar?

Sebastian och Filip, Kadetter: Under de tre första terminerna är det i synnerhet teori, med inslag av praktik. De praktiska moment jag nämnt ovan är vissa av dessa. Man kan säga att vi har 8 -10 veckor praktik under de första tre terminerna.

------------------------------------------- 

Daniel: Jag har hört att mycket av utbildningen/lektioner hålls på engelska, stämmer det?

Sebastian och Filip, Kadetter: Det stämmer inte. Viss litteratur är på engelska samt att vi har engelskalektion en gång i veckan. Den absoluta majoriteten av utbildningen är på svenska.

------------------------------------------- 

Daniel: Och andra grundläggande ämnen som matematik och samhällskunskap ingår i utbildningen?

Sebastian och Filip, Kadetter: Viss kunskap är givetvis bra att ha med sig gällande basämnena (mattematik, engelska och svenska). Har du grundläggande högskolebehörighet klarar du dig gott.

------------------------------------------- 

Daniel: Jag läser språk på gymnasiet och har grundläggande högskolebehörighet. Finns det några ämnen ni tycker jag borde läsa nu sista året på gymnasiet för att vara väl förberedd?

Sebastian och Filip, Kadetter: Vi anser att det inte finns något direkt ämne som du behöver mer än något annat. Om du är intresserad av en tjänst som tekniker är det lite mer fokus på fysik och matte. Men generellt behöver du inget övrigt för att underlätta din skolgång på officersprogrammet.