Militärtolk-chatt

Det var populärt att fråga om hur antagningen till militärtolk går till och vad som krävs för att bli militärtolk. Läs vad Erik svarade i sammanställningen av chatten.

Mazar-e-Sharif 20140321

Militärtolken samtalar med en man under en fotpatrull. 
Soldater från FS26 går en fotpatrull i närområdet runt Camp Northern Lights.
Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera/Försvarsmakten

Kevin: Hej! Jag har hört att det är extremt mycket studier, stämmer det?

Erik, militärtolk: Det beror på vad man är vad vid. Som regel så kör man 8-timmarspass med lärare (alltså lektioner), sedan väljer man själv hur mycket tid man själv vill och behöver lägga ner för att nå upp till kraven vilket testas på de veckovisa fredagsproven. Jag körde kanske 12 timmarspass varje dag, vissa körde mindre, vissa mer.

------------------------------------------------------

Kevin: Hur kom du fram till att jobbet som militärtolk passade dig?

Erik, militärtolk: Variationen av uppgifter lockade. Jag kunde sitta och tolka allt från förhör och utfrågningar till politiska och militära teman. Sen kunde jag vara ute med en grupp och inhämta och där strid förekommer.

-----------------------------------------------------

Johannes: Vilka ytterligare tester görs efter "antagningsprövningen" på vägen till militärtolk?

Erik, militärtolk: Det görs en kompletterande prövning. Då ingår professionsintervju, psykologintervju, språktester.

-----------------------------------------------------

Johannes: Hur går språktesterna till och på vilken nivå ligger de?

Erik, militärtolk: Språktesterna brukar i regel gå till så att du testas i engelska och hur väl du kan översätta engelska till svenska, samt hur väl du kan uttala och tala i de språken du har lärt dig sedan tidigare. Sedan är det givetvis ett glosprov på ett för dig okänt språk där du har ungefär en vecka på dig att lära in 200+ glosor för att därefter testas på de glosorna under den kompletterande prövningen.

-----------------------------------------------------

Simon: Hur ser sedan den ekonomiska biten ut under själva utbildningen?

Erik, militärtolk: Du får mat, boende och resor till och från förbandet betalda. Sedan får du en ersättning på 4500 per månad. Om du har lägenhet så kan du söka bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

-----------------------------------------------------

Joakim: Hur blir det med ekonomin vid eventuell utlandstjänstgöring?

Erik, militärtolk: Du får ju lön sen och vid utlandstjänstgöring så finns det insatstillägg och traktamenten och risktillägg.

-----------------------------------------------------

Claes: Hur många tas in på tolkskolan per år och hur många av dessa får sedan möjlighet till utlandstjänstgöring?

Erik, militärtolk: Det varierar, det brukar vara mellan ett tiotal till ett tjugotal. Alla har möjlighet till utlandstjänstgöring.

-----------------------------------------------------

Emma: Hej! Vad roligt att se att det finns möjlighet att ställa frågor direkt till en tolk Jag undrar hur arbetet som militärtolk är, hur ser en arbetsvecka ut?

Erik, militärtolk: Arbetsveckor kan se olika ut under året. Man kan efter genomförd utbildning vidmakthålla sina kunskaper i både språk, strid och andra militära ämnen. Sen kan man förbereda sig inför insats ex. i Afghanistan eller Ryssland vilket kräver mycket språkträning och specifik befattningsutbildning. Man kan omskola sig till ett nytt språk beroende på Försvarsmaktens behov. Man kan utbilda andra i språk eller utveckla sig inom områden man känner är viktiga såsom gruppstrid eller sjukvård eller dylikt.

-----------------------------------------------------

Johanna: Vilka språk är det försvarsmakten erbjuder? Jag har med mig tyska och kinesiska från grundskola och gymnasiet men önskar verkligen att få läsa ryska. Sen undrar jag hur antagningskraven samt prövningen ser ut för just militärtolk?

Erik, militärtolk: Språken som erbjuds nu är Arabiska, Ryska och Franska. Du kan läsa om kraven här. Prövningen brukar gå till så att du kallas till en Kompletterande Prövning där de kollar på dina tidigare språkkunskaper (uttal och läsförståelse) samt engelska-svenska kunskaper samt så testas du på ett för dig okänt språk med en veckas förberedelse (på cirka 200+ glosor) för att se hur väl du kan registrera de nya glosorna.

-----------------------------------------------------

Patrik: Skulle du kunna förklara lite om din väg in till tolkningsyrket, och om du redan innan du blev det, inriktade dig på att bli det eller om du kom på det efteråt. Vilken utbildning du har haft nytta av, och hur många språk som du bemästrar och behöver använda i yrket.

Erik, militärtolk: Min väg in började med mitt intresse att jobba nära andra och förstå vad de tänker, säger och vill. Jag såg att man som militärtolk kan jobba med allt från att vara ute i skogen och strida till att tolka samtal mellan ministrar till att vara ute och spana med inhämtningsgrupper i fält. Jag bemästrar kanske 5 språk. De språk jag har användning av nu är arabiska och franska samt engelska. Men det är för jag valde en arabisk inriktning, de andra har behov av ryska för att kunna arbeta professionellt i Ryssland.

-----------------------------------------------------

Carl: Angående utbildningen, sker denna enbart via studier innan militären, eller blir man utbildad under tiden också, ungefär som en "anpassning" till militäryrket? Jag förmodar att du lärt dig, eller åtminstone att det är allra vanligast att man lär sig språk via högskolan. Hur mycket studier krävs det för att man ska bli "bevisad/erkänd" inom ett visst språk. Går man efter antal högskolepoäng/studietid inom ett visst språk, och/eller får man en chans att bevisa sina språkkunskaper genom test när man blir rekryterad/söker jobb som tolk? Med andra ord går man efter rena kunskaper, eller mängden studier? Hur mycket högskolepoäng per språk har du, eller har man som vanligast inom tolkningsyrket?

Erik, militärtolk: För att bli tolk behöver du inte ha läst någonting innan - utan om du antas till utbildningen får du allt du behöver för att i slutändan sitta och konversera på det typspråket utan några större konstigheter. Man får högskolepoäng under sin studietid på Tolkskolan vilket brukar landa på 60 högskolepoäng och då får man också ta del av realia-kurser inom ex. religion/kultur och historia kopplat till det språk du läser.

-----------------------------------------------------

Patrik: Kan man var helt okunnig inom flera språk, och studera detta helt genom militären? Handlar det om 60 hp per språk?

Erik, militärtolk: Jajamän, du är i regel helt olärd i det typspråket och kommer på cirka 18 månader jobba upp dig till en mycket god nivå för att kunna jobba professionellt inom det språket. Högskolemässigt får du 60 hp ungefär men du lär dig oerhört mycket mer än vad de som pluggar på universitetet gör.

-----------------------------------------------------

Johan: Hej Erik, jag är ganska insatt i tolkutbildningen och skulle vara otroligt tacksam för svar på ett par frågor: Vad för typ av befattning kan en färdigutbildad tolk förvänta sig? (för respektive språk)

Erik, militärtolk: Man sitter på en Militärtolkbefattning och skall i regel kunna göra vad som helst. Exempelvis skall du kunna delta i gruppstrid för att vara militärtolk åt en stridande eller inhämtningsgrupp. Du skall även kunna tolka på uppdrag i Riksdagen eller mellan ministrar eller militärer. Om du är ryskutbildad inriktar du dig på att jobba med civil klädsel på ambassaden i Ryssland.

-----------------------------------------------------

Johan: Tack! En följdfråga på det, hur länge jobbar/kan man jobba med detta? Många lämnar ju Försvarsmakten efter ett par år, men om man vill fortsätta sin karriär i FM, vad finns det för möjligheter för tolkar?

Erik, militärtolk: För tolkar är möjligheterna rätt så oändliga i min mening. Man är attraktiv på många sätt (men samtidigt dyr). Du kan gå vidare på analytiska tjänster exempelvis på Högkvarteret eller på olika förband eller skola om dig till något annat. Man jobbar i regel ett år efter utbildningen för att kunna bli färdigutbildad reservofficer. Men behövs du så kan du stanna betydligt längre än så på Tolkplutonen.

-----------------------------------------------------

Stevan: Hej, jag har tänkt söka till militärtolk (ryska), det vad jag undrar är vad är kraven på inskrivningsprovet?

Erik, militärtolk: Hej Stevan, det som krävs på inskrivningsprovet för militärtolk är 7 av 9.

-----------------------------------------------------

Ylwa: Hej! Jag ska göra den extra prövningen för militärtolksutbildningen. Vad kan jag förvänta mig för tester vid denna prövning? Samt om jag skulle bli antagen, kommer utbildningen vid tolkskolan ske först efter GMU+FOK? Det vill säga, ingen språkutbildning eller liknande de första 9 månaderna?

Erik, militärtolk: Det du kan förvänta dig är olika former av språktester, professionsintervju och psykologintervju. Språktesterna kan innehålla prövningar i ditt uttal och läs/hörförståelse av de språk du kan sedan tidigare, samt engelska-svenska översättningar samt glosprov i ett språk som du har en vecka på ungefär att lära in.  Det brukar ligga på cirka 200+ glosor och då testas du på dem på TolkS också. Utbildningen på TolkS påbörjas i Uppsala i januari 2015. Efter att du genomfört GMU samt FOK. Du kommer alltså under GMU och FOK inte läsa språk (om du inte finner tid för det själv). Du kommer få allt du behöver när du är på plats sen på TolkS. Förbered dig smart innan GMU och FOK genom att löpträna, marschpass och styrketräna för att undvika skador (knä, fotskador exempelvis) så finns det inget som kommer hindra dig till att påbörja utbildningen i Uppsala sen.

-----------------------------------------------------

Ylwa: Tack för dina svar! Ytterligare en fråga, kommer man själv att få välja vilket språk man vill läsa vid TolkS? Eller blir man tilldelad ett språk?

Erik, militärtolk: Du får lägga in din rekommendation eller önskan. Sedan är det i regel skolan som väljer vad du skall läsa för språk. Men de brukar gå efter din önskan och lämplighet och det brukar alltid lösa sig i slutändan.

-----------------------------------------------------

Helena: Hur länge sker utbildningen vid Tolkskolan och hur många personer tar de in varje år?

Erik, militärtolk: Efter GMU+FOK (3+3 mån) eller värnplikt genomför du utbildning i Uppsala (TolkS) på cirka 18 månader vilket inkluderar specialistofficersutbildning, språkutbildning, stridsutbildning, underrättelsetjänst och dylikt. Det varierar per år men i min kull tog de in 8, året innan tog de in 15, och i inneliggande kull var de 20.

-----------------------------------------------------

Christoffer: Hur många, i genomsnitt, har tidigare utbildning vid universitet? Är det meriterande med kandidat- och masterexamen? Kommer man att jobba på kontrakt åt Försvarsmakten efter avslutad utbildning?

Erik, militärtolk: I min kull och kullen innan var det många som hade examen sedan tidigare. Jag har själv en kandidatexamen och flera av mina kamrater har kandidater och en av 8 har masterexamen i ekonomi. Så har du en examen är det givetvis meriterande i och med att du kan jobba med fler varierade och kvalificerade uppgifter sedan när du blir anställd. Efter avslutad utbildning erbjuds du jobb på heltid som reservofficer.

-----------------------------------------------------

Malin: Är ditt jobb fysiskt ansträngande?

Erik, militärtolk: Utbildningen var i sig inte jättefysiskt ansträngande. Det är cirka 6-8 stridveckor och de är i regel inte några dödsveckor så vem som helst klarar av dem. Under anställningen kan det variera beroende på om du skall på insats eller ej. Läser du ryska kommer din anställning inte alls vara särskilt fysiskt krävande om du inte väljer det själv. Läser du arabiska eller franska kommer det vara lite annorlunda då du kommer förväntas möta de kraven som förbanden du skall understödja under utlandstjänsten.

-----------------------------------------------------

Richard: Angående utbildningen till Militärtolk, så läste jag att det ofta är 200 ord glosor i veckan, stämmer det?

Erik, militärtolk: Det beror på, det kan variera mellan 100-500.