Kustjägar-chatt

Missade du chatten med en kustjägare? Läs sammanställningen och få bland annat reda på vad som skiljer sig mellan amfibiesoldat och kustjägare.

Hur gammal är du?

29 år.

Hur länge har du tjänstgjort som kustjägare och har du deltagit i någon internationell insats?

Jag har tjänstgjort i 2 år på förbandet och jag har deltagit i internationella insatser.

Vad har du för civil bakgrund? Och hur har du haft användning för den i det militära?

Jag har en IT-bakgrund sedan tidigare, och jag har inte haft användning av den under min tjänstgöring i Försvarsmakten.

Vilken del av utbildningen uppfattade du som roligast?

Jag måste nog säga ytsimsutbildningen. Att hoppa av från en stridsbåt eller gruppbåt som går i 25 knop är rätt kul, förutsatt att ingen skadar sig.

På vilket förband tjänstgjorde du innan du sökte till Kustjägarna och vad lockade dig till att söka dit?

Jag har tjänstgjort på K3 innan. Det som lockade mig var möjligheten att pröva mig själv utöver det vanliga, samt att passera ett nålsöga i Försvarsmakten som många inte har fått/kunna göra.

Ungefär hur många som söker till kustjägarna blir antagna?

Detta varierar från gång till gång och vilket behov vi har av personal.

Nu när värnplikten inte finns längre och det inte är 19/20 åringar som kommer till förbandet, vad (ungefär) ligger medelåldern på de som kommer in på Grundkurs-kustjägare på?

Åldersspannet ligger idag mellan 20-40 år bland soldaterna.

Finns befattningen skarpskytt inom Kustjägarkompaniet?

Kompetensen finns på förbandet.

Vad finns det för olika inriktningar inom kustjägare?

De två huvudsakliga inriktningarna är KJ samt KJ-Adyk (Attackdykare).

Sedan går det givervis att fördjupa sig i olika befattningar t ex signalist, sjukvårdare, prickskytt, understödsman, stridsbåtsförare mm mm.

Hur sker rekryteringen till attackdykare?

Uttagningen till Attackdykare (A-dyk) sker efter en viss tid in i grundkursen. Hur testerna går till exakt redovisas inte öppet men att den prövades fysiska och mentala kapacitet sätts på prov är något jag kan lova.

Om man söker till Kustjägarna, har du några tips på vad man ska tänka på och hur man ska förbereda sig på bästa sätt?

Givetvis är det en förutsättning att man är vältränad inför uttagningstesterna. Fokus bör ligga på kondition samt uthållighet om du frågar mig men som i många andra fall så är det även individens mentala och fysiska kapacitet, psykiska stabilitet som är en avgörande faktor när den slutgiltiga bedömningen görs.

Vilket var den tuffaste delen av din utbildning? Vilken är den längsta övning du genomfört som KJ?

Övning Neptuni. Det är slutprovet innan man kan titulera sig som kustjägare. Den längsta övningen har varit cirka 2 veckor.

Vad ställer ni för krav på synen för dykare? Dras själv med synfel men kan i framtiden tänka mig att arbeta som dykare. Finns det något jag kan göra?

För att bli uttagen till dyktjänst krävs att man har fullgod syn. Om man vill operera sig innan så rekommenderar vi "LASEK-metoden".

Jag har gjort min värnplikt för ca 10 år sedan, men inte inom marinen. Jag har heller inte jobbat som soldat aktivt i ett års tid. Hur går jag tillväga för att kunna söka till en tjänst som ex kustjägare?

Värnplikt medför att du har behörighet att söka in. Det är förbandet som beslutar om du är aktuell för att genomföra uttagningstester eller inte.

Att simning och vattenvana är viktigt, vilket inte förvånar mig. Vad är det för typ av distanser man bör vara förberedd på att klara av att simma? Att som i de klassiska civila livräddningsövningarna simma totalt cirka 50 meter känns som en väldigt kort distans i jämförelse med vad jag kan tänka mig att kustjägare bör klara?

För att inte röja uttagningstesterna för mycket så kan jag inte kommentera vissa specifika vattenmoment. Det som jag kan redovisa öppet är att den sökande bör klara av följande: 400m bröstsim, 25m undervattens sim, livräddning 25m och hämta docka på 4m djup.

Skiljer sig GMU inriktning kustjägare från övriga befattningar?

Det finns ingen "GMU-inriktning kustjägare". Du måste ha jobbat kontinuerligt som soldat på något av försvarsmaktens förband i minst ett år efter genomförd GMU innan man är behörig att söka tjänstgöring hos Kustjägarkompaniet.

Vad är det uppgiftsmässigt som skiljer amfibie och kustjägare?

Uppgiften för Kustjägarkompaniet är att för Amfibiebataljonens räkning inhämta information om motståndaren med olika hjälpmedel och sensorer. Kärnan i Amfibiebataljonen är amfibieskyttekompanierna med dess slagkraft. Så kort och gott: kustjägare har underätteinhämtning som huvudtjänst, amfibiesoldater har strid som sin huvudtjänst.

Vad är det i kraven som skiljer amfibie och kustjägare?

Tjänsten som kustjägare ställer högre krav på fysisk och mental kapacitet än andra tjänster på Amfibiebataljonen. Till exempel ska en kustjägarpatrull agera och verka långt bort från egna enheter med en större hotbild där ett större avkall på personliga bekvämligheter krävs.

Har man en merit eller fördel om man tidigare tjänstgjort på AMF1? Eller spelar det ingen roll om du tjänstgjort någon annanstans när du söker till kustjägarna? Spelar det även roll vilken befattning du haft tidigare?

Det är meriterande om man tjänstgör/tjänstgjort på AMF1 då tjänsten och miljön liknar varandra i vissa avseenden. Detta är dock inget krav! Vad du innehaft för befattning innan spelar ingen roll. Det vi testar är individen "här och nu" och inte vad han/hon gjort innan. Du måste ha tjänstgjort som soldat i 1 år för att få behörighet att söka till kustjägarna.

De som är båtförare hos Kustjägarna går de någon slags Grundkurs-kustjägare eller liknande (så pass mycket att de får ut udden.)?

Givetvis går det att inneha befattningen stridsbåtsförare på Kustjägarkompaniet och även få genomföra Grundkurs-kustjägare. Detta förutsatt att man först testats mot befattningen "kustjägare" och genomfört kompletterande uttagningstester med godkänt resultat.

Har alla som är båtförare på Kustjägarkompaniet en kustjägarutbildning?

Alla har inte det. Stridsbåtsbesättningarna är i regel uttagna med "amfibiekrav" men de kan få möjligheten att genomföra kompletterande tester mot kustjägarkraven.