Chatt med underrättelseoperatör

Underrättelseoperatören vid Särskilda operationsgruppen (SOG) svarade under en eftermiddag på besökarnas frågor.

Vad är en underrättelseoperatör, och hur skiljer sig uttagningen från specialförbandsoperatör?

Underrättelseoperatör är en befattning inom SOG där man genomför samma uttagning som specialförbandsoperatörerna men med kraven anpassade till befattningen. Det är bara kvinnor som kan söka underrättelseoperatör.

Är det ett måste att bo i Karlsborg för att jobba som underrättelseoperatör? Detta kan vara komplicerat för mig då jag har familj och bor i annan stad i Sverige.

Det är inte ett måste att bo i Karlsborg. Det är en stor del av de anställda som pendlar och har familj på annan ort.

Hur är det att arbeta som underrättelseoperatör, är det någon speciell press att vara kvinna i försvarsmakten?

Att jobba som underrättelseoperatör är riktigt roligt, stimulerande och utmanande. Jag personligen har inte upplevt att det innebär någon speciell press att arbeta som kvinna i Försvarsmakten.

Hur ser arbetsuppgifterna ut, hemma kontra insats?

Arbetsuppgifterna hemma innebär egenträning och övningar som sedan ska kunna tillämpas utomlands på insats.

Hur är det att utbilda andra poliser/soldater från andra nationer?

Det är en bra fråga, en riktig utmaning är det! Det är annorlunda, stimulerande och roligt.

Bestämde du dig för att jobba som underrättelseoperatör direkt? Eller hade du ett annat mål först?

I grunden är jag officer och arbetade på ett reguljärt förband. Jag sökte SOG som operatör innan man hade underrättelseoperatör som en särskild befattning.

Får du berätta vad du jobbar med till vänner och familj?

Det är en bra fråga. Min närmsta familj vet om vart jag jobbar. Det ser nog olika ut för olika individer. Vilka som verkligen behöver veta kan vara en bra fråga att ställa sig innan man bestämmer sig för att delge informationen.

Hur tränar ni/du för att klara tjänsten? Utan att veta något om det, så antar jag att den är både fysiskt och psykiskt krävande.

Tjänsten är fysiskt och psykiskt krävande. Vi tränar allsidigt och funktionellt och vi erhåller det stöd som behövs vad avser de psykiska påfrestningarna.

Hur ofta söker ni underrättelseoperatörer?

Underrättelseoperatörer söks alltid när SOG rekryterar operatörer och detta sker på årlig basis med start i oktober.

Är det endast kvinnor som kan söka?

Underrättelseoperatör är endast öppet för kvinnor att söka. Specialförbandsoperatör är öppet att söka för både män och kvinnor.

Vad är fyskraven för kvinnor?

SOG anger inte de fysiska kraven för någon befattning. Om du söker till operatör är kraven samma för både män och kvinnor eftersom ni söker till samma befattning. Underrättelseoperatörer har anpassade krav. Titta gärna på Försvarsmaktens hemsida och de konkurrenskraftiga resultat för operatör som finns angivna här.

Jag undrar hur det är att vara kvinna i en så mansdominerad arbetsmiljö - där det både kan vara hård ton och hård belastning?

Jag förstår din fråga men jag kan ärligt säga att det är riktigt roligt och bra. Jargongen inom min arbetsplats har jag inte upplevt som dålig på något sätt.

Vad är medelåldern på kvinnorna som jobbar som underrättelseoperatör? Och jag undrar ifall det är något som är speciellt meriterande om man ska söka. Exempelvis någon högskoleutbildning eller annat?

Medelåldern på SOG är cirka 30 år. Det är egenskaperna hos individerna som är viktiga inte vilken kompetens individen besitter. Om du är intresserad så rekommenderar jag att du söker.

Är ung och känner mig inte riktigt redo att ansöka, men är det många kvinnor som jobbar inom SOG?

Hur många kvinnor som arbetar vid SOG kan jag inte ange, men vi söker fler. Låt oss göra bedömningen om du är för ung, är du intresserad så rekommenderar jag att du söker.

Är det många som söker varje år?

Det varierar från år till år. Efter ansökansbesked kommer man kallas till informations-/förberedelsehelg där man får veta lite mer och känna på lite tester och annat.

Jag undrar om kvinnor blir bemötta annorlunda i Försvarsmakten?

Det är nog väldigt olika men jag kan bara svara för mig själv. Jag har varit inom FM många år och inte blivit annorlunda bemött. Jag har blivit behandlad som alla andra.

Hur är det att vara kvinna inom SOG?

Det är mycket bra. Det är ett varierande och stimulerande arbete och kollegorna kan inte vara bättre. Jag har bara positiva erfarenheter av att vara anställd kvinna inom SOG.  

Kan du berätta mer om din bakgrund?

I grunden är jag officer och har arbetat snart 8 år inom SOG.

Kan du berätta mer om hur dina uppgifter kan se ut?

Mina uppgifter är operativa och sträcker sig över alla SOG:s uppgifter. Jag kan ge exempel på vad jag arbetat med i Afghanistan. Där kan inte män visitera/söka kvinnor. Detta utnyttjar insurgenterna genom att gömma vapen och föremål på kvinnor och barn. Jag har utbildat kvinnliga afghanska specialpoliser som levererat stor effekt.

Hur fungerar det med föräldraledighet? En dag kommer jag att vilja bilda familj...

Det fungerar väldigt bra och SOG är mån om att personal och anhöriga ska ha det så bra som möjligt. Många av oss har familj och barn och SOG ser positivt på att de anställda har en stabil grund hemma och är därför positiva till föräldraledighet.

Varför valde du att söka?

Jag fick upp ögonen för Specialförbanden under min första FS-mission. Efter att den var avslutat hade jag lite blodad tand för att själv utbildas och vara soldat. Jag hade svårt att gå tillbaka och utbilda soldater. Det var en utmaning och idag kan jag se tillbaka på det som ett av de bästa beslut jag tagit.

Finns det något särskilt moment under uttagningen jag som kvinna borde träna extra inför?

Mitt råd är att träna allsidigt och läsa på dig om konkurrenskraftiga resultat som finns här. Ta dessa på allvar så man inte åker ut på något som vi räknar med att du klarar av. Grundläggande soldatkunskaper, orientering och ett jävlaranamma bör du ha med dig.

Jag ligger i fas med alla konkurrenskraftiga resultat på hemsidan. Men jag klarar bara 9-10 dips, spelar ingen roll hur mycket jag tränar. Är det någon idé att jag söker?

Jag tycker absolut du skall söka. Det är en helhetsbedömning vi gör där vi väger alla delmoment tillsammans.

Undrar om det finns någon övre åldersgräns eller för den delen yngre för att kunna söka sig till denna befattning?

Det finns ingen åldersgräns, det är individen och egenskaperna som är viktigast. Är man intresserad tycker jag absolut man skall söka, det finns nog inget bättre jobb.

Vad ser du för karriärmöjligheter när man blir för gammal för uppdrag?

Karriärmöjligheterna är detsamma som för övrig FM personal och baseras på din vilja och dina kompetenser. Flera operatörer växlar över till staben eller vår utbildningssida. Det är mycket som är upp till dig. SOG vill behålla kompetens i så stor utsträckning som det går.

När man väl gjort sin grundutbildning på 12mån. Finns det något krav att stanna en viss tid?

Det finns inget krav att stanna men du ska ha ambitionen att stanna i minst fem år.

Vad ligger medellönen på? Ungefär hur många timmar jobbar man i veckan? Hur stor är konkurrensen? Ungefär hur många är det som söker/kommer in?

Lönen återspeglar att vi tar ut de bästa och lägger lång utbildningstid och placerar dessa operatörer i kvalificerade befattningar med hög beredskap. SOG arbetar utifrån 40 timmar arbetsvecka. Konkurrensen är stor och vi tar in de som klarar testerna.

Övar underrättelseoperatörer inbrytningar och offensiv strid?

Ja. Vi arbetar nära i tid och rum till inbrytningsstyrkorna.

Hur lång är utbildningen?

12 månader med start i augusti varje år. Om du är intresserad av att söka tycker jag verkligen du skall göra det.

Vilka övriga krav finns det utöver fyskraven?

Genomfört GMU och minst 6 månaders anställning som GSS/K. Alternativt genomförd värnplikt med godkänt resultat. I övrigt finns kraven angivna på Försvarsmaktens hemsida.

Vad tycker du är bäst med ditt jobb?

Variationen med miljöer och arbetsuppgifter. Kollegorna också! Svårt att välja det bästa då jag trivs riktigt bra och gjort det i flera år.

Vad tycker ni är det främsta som kvinnor tillför som soldater mer än män?

Avväpnande och upplevs inte som ett hot på samma sätt som män.

Varför söker ni bara kvinnor till underrättelseoperatör?

Specialförbandsoperatör kan både män och kvinnor söka. Underrättelseoperatör kan bara kvinnor söka. Vi har sett ett behov av att kunna verka i miljöer dit bara kvinnor har tillgång till.

Jag har förstått att som specialförbandsoperatör kräver det ett starkt psyke. Finns det något sätt att stärka och förbättra sitt psyke inför det yrket?

Nej det finns inget sätt att förbereda sig för de tester som vi kommer genomföra eftersom jag inte kan eller av sekretesskäl får ange vad vi testar. Det gynnar inte heller de sökande att veta vad de kommer att utsättas för. Du får lita på att vi vet vad vi söker. Lycka till!