SOG-chatt

Vad är det mest slitsamma med att arbeta som specialförbandsoperatör? Du som inte kunde ställa din fråga under chatten med en specialförbandsoperatör kan ta del av svaren här.

Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Hur gammal är du?

35 år.

Varför valde du att söka till SOG?

Jag ville utmana mig själv och var nyfiken på hur livet som operatör skulle kunna vara.

Hur länge har du varit operatör?

6 år.

Hur ofta är ni insatta utomlands?

Så ofta som det behövs då Regeringen, Riksdagen eller Försvarsmakten fattar beslut om insats med Specialförbanden.

Hur ofta söker ni folk och hur lång är antagningsprocessen? Från ansökan till påbörjad utbildning?

Vi söker ständigt personal. Ansökan för operatörer sker på årsbasis med början från oktober/november. I år startar rekryteringsprocessen vecka 44.
Besked om antagning till uttagningstest sker i januari/februari.
Förberedelsehelg genomförs i mars. Uttagningstest genomförs i maj.
Om man klarar testerna startar utbildningen i augusti 2015.

Spelar det någon roll vilken gymnasieutbildning jag gått?

Nej, den gymnasiala utbildningen tar man inte hänsyn till men naturligtvis har du alltid nytta av de kunskaper som du tillförskaffar dig.

Hur är SOG jämfört med Navy seal eller SAS?

Jag kan bara svara för hur SOG är.

Vad bör jag tänka på redan nu för att i framtiden ha så stor möjlighet som möjligt att bli antagen?

Det du kan påverka är din fysiska status och dina soldatkunskaper där orienteringskunskaper och uthållighet är avgörande.

Vad är mest fördelaktigt: Att man direkt efter GMU och BFU ansöker till specialförbandet eller att man arbetar x antal år inom försvaret för att samla på sig erfarenhet innan man ansöker?

Det är väldigt svårt att säga då den personliga mognaden varierar mycket från individ till individ. När du känner dig mogen och redo att söka, då är du det.

Om man inte skulle klara antagningen har man då möjlighet att försöka igen?

Det blir man delgiven vid avbrytande eller avskiljande av testet.

Går det att få någon som helst mer information om antagningen, hur ni värderar olika saker och bedömer en individ lämplig, utöver det som redan står på hemsidan?

Nej, det är inte ens känt för oss som genomgått testerna och godkänts. SOG söker förmågor hos en individ som testas till operatör och inte kompetens.

Vad är mest meriterande om jag nu verkligen vill gå in för SOG? Utlandstjänst? Tjänstgjort vid jägarförband?

Det finns ingen meriterande bakgrund för att söka till operatör. Förmågor så som god samarbetsförmåga och personlig mognad är viktiga.

Finns det vissa befattningar eller förband som är meriterande om man skulle söka till SOG?

Det finns inga mer eller mindre meriterande ursprungsförband om du vill söka som operatör till SOG. Vissa förband har hårdare fältmässig utbildning än andra och det är en klar fördel vid uttagningstest efter som man då har vana av att vistas längre tid i fältmässiga förhållanden och således lättare för de test man utsätts för.

Angående den fysiska förutsättningen för SOG. Hur ser en normal träningsvecka ut för dig?

Operatörer har ca 10 timmar/vecka avdelat för personlig färdighetsträning. I den tiden ingår såväl upprätthållande som utvecklande av fysisk status men även skytte.

Jag är intresserad av fyskraven för en operatör. Finns de specificerade någonstans?

Fyskraven finns inte presenterade men konkurrenskraftiga resultat finns angivna på Försvarsmaktens webbplats om du söker på ”Specialförband”. Träna hårt men överträna inte.

Hur ser det ut inför en operation, planerar ni i flera månader med träning med mera och sedan genomför ni operationen i cirka en vecka?

Alla operationer skiljer sig åt, det går inte att säga något generellt.

Vad är det främsta rådet du kan ge till en som siktar på en karriär inom försvaret och gärna mot specialförband/jägartjänster. Är det något speciellt moment i förberedelserna man ska lägga extra fokus på?

Din fysiska förmåga är den du kan påverka mest. Orienteringskunskaper är mycket viktiga för att klara uttagningstestet. Allsidig, funktionell träning är bäst.

Vad är det mest slitsamma med ert yrke?

Tiden borta från nära och kära.

Vilken egenskap värdesätter ni mest hos en operatör?

Det går inte att säga en egenskap, personen är en helhet och skall bedömas på det viset.

Går det att ha kvar sina gamla bekantskaper eller blir det så att man mest umgås med operatör utanför jobbet med tanke på all sekretess kring er?

Jag har kvar mina gamla bekantskaper och jag får välja vilka som har behov av att veta var jag jobbar och som dessutom kan förvalta den informationen på ett bra sätt.

Vilka moment är mest intressanta att utföra (som du kan prata om)?

Svår fråga men det är helheten att få arbeta med de bästa och att få frihet under ansvar.

Har ni frihet att välja utrustning, eller blir ni tilldelade vapen, hjälmar osv?

Vi blir tilldelade den materiel vi är i behov av utifrån de uppdrag vi ställs inför.

Vid vilken ålder brukar personer söka till SOG?

Medelåldern vid SOG är ca 30 år, de som söker brukar således vara något yngre än medelåldern. Ålder i sig har ingen betydelse, det är den personliga mognaden och de förmågor den sökande har som är avgörande.

Vad tycker du är det viktigaste att lära sig och kunna innan man ansöker för att ha en ärlig chans. Vad för erfarenheter är bra att ha?

Goda soldatkunskaper, god fältvana och mycket goda orienteringskunskaper.

Är utlandstjänst en viktig erfarenhet för de sökande?

Det behöver inte vara det, men all erfarenhet man har med sig hjälper till att hantera situationer man ställs inför.

På era bilder så det jag att ni har andra vapen än Ak5, varför?

Vi använder det vapen som är tilldelat och som bäst passar för uppgiften.

Vilka har man rätt att berätta för att man arbetar inom SOG, och vilka har man inte rätt att säga det till?

Det går inte att svara på. Varje situation är unik. All information som är känslig måste värderas i varje enskilt fall. Är personen i behov av den informationen? Kan den informationen skada mig eller någon annan? Kan informationen skada Försvarsmakten eller Sverige?

Har frågor angående de fysiska aspekter som förväntas av en. Är det relevant att använda sig mycket av vikter vid sin förberedande träning eller majoriteten av träning bör läggas på kroppsövningar och löpning/marsch?

Allsidig och funktionell träning är viktigast. Dina orienteringskunskaper är mycket viktiga för att klara uttagningstestet.

Angående de olika tjänsterna vad är de som skiljer sig till största del mellan Specialförbandsoperatör och Underrättelseoperatör?

Specialförbandsoperatör, män och kvinnor kan söka. Underrättelseoperatör, endast kvinnor kan söka.

Jag undrar hur antagningsprocessen till SOG ser ut. Anmäler man sig eller blir man utvald?

Man ansöker. Ansökningsperioden startar nästa vecka (vecka 44) och finns då tillgänglig på webbplatsen under ”Lediga tjänster” och via Försvarsmaktens hemsida. Mars 2015 kommer sökande som tagits ut kallas till förberedelsehelg. Maj 2015 sker uttagningstest och Augusti 2015 är nästa start för SOG Grundkurs som pågår cirka 12 månader.

Tycker att det borde visas lite mer bilder och filmer på er som inte bryter mot OPSEC och PERSEC.

Jag håller med. Vi jobbar på vår kommunikationsplan i samverkan med Högkvarteret, min bedömning är att du kommer kunna se mer i framtiden.

Hur brukar en arbetsdag för er se ut om ni är hemma i Sverige?

Dagen brukar börja med personlig färdighetsträning och övergå i sammansatta övningar.

Jag undrar hur er vardagliga verksamhet fungerar?

Beroende på vilken insatsenhet inom SOG man tillhör så tränar man sin huvuduppgift: Fritagningsstrid eller Särskild underrättelseinhämtning. Inom ramen för  huvuduppgiften inryms övriga uppgifter och  den personliga färdighetsträningen (fysisk träning/skytte).

Hur förberedde du dig fysiskt och mentalt inför uttagningarna? Var det nått du fokusera mer på, tex löpning, styrka eller simning?

Jag fokuserade på mina svagheter, vilka för mig var löpning och kondition. Det finns ganska bra underlag på Försvarsmaktens hemsida/Specialförband. Tränar du enligt de program som finns där så är du allsidig.

Om man är specialförbandsoperatör, hinner man fortfarande med att ha mycket tid med familj och vänner?

I perioder finns det inte så mycket tid. Tjänsten vid Specialförbanden påverkar din sociala situation och det är viktigt att ha en bra dialog med familj och vänner om man tjänstgör som operatör.

Vad ligger er genomsnittliga lön på per månad?

Lönen återspeglar att vi tar ut de bästa och lägger lång utbildningstid och placerar dessa operatörer i kvalificerade befattningar med hög beredskap.

Tränar ni utomlands inför uppdrag?

Vi tränar där de bästa förutsättningarna finns för att kunna träna så effektivt som möjligt och med ekonomiskt försvarbart motiv. Hur mycket vi tränar utomlands beror således både på behov och ekonomi.

Hur era arbetstider ser ut och hur det går ihop med det "normala" livet?

Vi följer Försvarsmaktens arbetstidsregler och planlägger utifrån 40 timmars arbetsvecka. Vid insatser är vi ju som bekant inte arbetstidsreglerade och i perioder så kan utbildning/träning vara förlagd utomlands och då får man jobba mer. Det ”normala” livet blir påverkat.

Hur mycket tränade du innan du sökte in?

Jag tränade mycket. Cirka 50-60 km löpning och marschträning/vecka, tre styrketräningspass och ett simpass. Jag klarade mig bra på det jag tränade och känner att jag inte hade kunnat träna hårdare men för andra individer krävs mindre eller mer träning beroende på förutsättningarna.

Hur länge ska man förbereda sig innan man ansöker till SOG och vad är det man ska ägna sig mest åt för att vara så förbered som möjligt när det gäller den fysiska delen?

Du bör börja minst 3-5 månader innan uttagningstesterna. Fokusera på dina svagheter så att du är allsidigt och funktionellt tränad. Lägg kraft på att träna dina orienteringskunskaper.

Jag är delvis färgblind. Är det någon idé att söka?

Nej, kravet är fullgott färgseende. Inga undantag medges.

Vilken grad måste sökande ha?

Det finns inga krav på nivå avseende grad.

Läs fler chattar

Här hittar du de chattarna som tidigare genomförts.

Läs mer