Anpassad reservofficersutbildning 2017-2018 intern

Den anpassade reservofficerofficersutbildning (AROU) startar i juni 2017 (vecka 24) och är uppdelad över två somrar. För kategorin officerare (OFF/T) tillkommer ytterligare utbildning. Denna ansökningsperiod vänder sig till dig som har en pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman och har tjänstgjort aktiv i minst 12 månader.

Denna utbildning är en generell officersutbildning för dig som vill gå mot en befattning som kräver OR 6/T och specialistofficersexamen för reservofficer. Utbildningen är då uppdelad i två delar: AROK 1 och AROK 2 om vardera tio veckor.

Det går också att via denna utbildning gå mot en befattning som kräver OF 1/T och officersexamen för reservofficer. Utbildningen är då uppdelad i tre delar: AROK 1, AROK 2 och AROK 3 om vardera tio veckor. Du som antas mot OFF/T kommer att genomföra AROK 3 snarast efter avslutad AROK 2. Den sistnämnda kursen genomförs efter dialog med dig och det förband där du ska tjänstgöra.

Krav för ansökan: 

Du skall ha en pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman. Du ska också ha tjänstgjort aktivt i minst 12 månader varav minst 5 månaders erfarenhet som lägst ställföreträdande gruppchef samt erfarenhet mot sökt arbetsområde.

Med aktiv tjänstgöringstid menas: 

 • Värnpliktstjänstgöring
 • AspU 
 • GMU 
 • GU
 • BU
 • GBU
 • KMU/FOK 
 • GSS/K 
 • Aktiv tjänstgöringstid som GSS/T
 • Aktiv tjänstgöringstid i internationell insats 
 • Aktiv tjänstgöringstid i strategisk reserv eller beredskapssoldat 
 • Befälsförstärkningsavtalet (BFA) 
 • Förstärkningssoldat (FA) 
 • Utbildningstid på GOU

Dessutom skall du ha en gymnasieexamen samt godkända betyg i svenska 1 (A), matematik 1 (A), engelska 5 (A) och samhällsvetenskap 1 (A).

ANSTÄLLANDE FÖRBAND

ARBETSOMRÅDE/ BEFATTNING

 
Luftvärnsregementet Bekämpning
Sensor
Ledsyst mark
Luftvärn
Ansökan stängd
Artilleriregementet Indirekt eld Ansökan stängd
Skaraborgs regemente Vagnchef 122/90
Sk/Span GrpChef
Gruppchef mekanik
Ledsyst gruppchef
Försörjning gruppchef
Eldledare
Ansökan stängd
Trängregementet Specialistofficer (SO/T) Ansökan stängd
Trängregementet Officer (OFF/T) Ansökan stängd
Norrbottens regemente Strvgruppch
Strf 90 vagnchef
Skyttegruppchef
Logistik
Ansökan stängd
Livregementets husarer Markstrid
Försörjning
Ansökan stängd
Livgardet Markstrid Ansökan stängd
Ledningsregementet   Ansökan stängd
Södra skånska regementet Vagnchef
Eldledning Grk
Försörjning
Mark mekanik
Ledning mark
Ansökan stängd
Arméns jägarbataljon Markstrid
Underrättelse
Ansökan stängd