reservofficersutbildning 2017 intern

Reservofficersutbildningen (ROU) startar i juni 2017 (vecka 24) och pågår i 1 år. Denna ansökan är endast öppen för dig som har en pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman och har tjänstgjort aktivt i minst 11 månader vid utbildningsstart.

Militära krav: 

Med aktiv tjänstgöringstid i denna ansökan menas: 

 • Värnpliktstjänstgöring
 • AspU 
 • GMU 
 • GU
 • BU
 • GBU
 • KMU/FOK 
 • GSS/K 
 • Aktiv tjänstgöringstid som GSS/T
 • Aktiv tjänstgöringstid i internationell insats 
 • Aktiv tjänstgöringstid i strategisk reserv eller beredskapssoldat 
 • Befälsförstärkningsavtalet (BFA) 
 • Förstärkningssoldat (FA) 
 • Utbildningstid på GOU

Betygskrav: 

 • Gymnasieexamen samt godkända betyg i svenska 1 (A), matematik 1 (A), engelska 5 (A) och samhällsvetenskap 1 (A).
 • Du måste också i ansökan kunna styrka genomförda eller pågående akademiska studier, alternativt meddela avsikt att påbörja akademiska studier.

Om utbildningen: 

Reservofficersutbildningen (ROU) som är indelad i tre kurser fördelat på ett år.

Läs mer om utbildningen

Du som inte är anställd i Försvarsmakten kan ansöka till reservofficersutbildningen från och med vecka 45. 

ANSTÄLLANDE FÖRBAND

ARBETSOMRÅDE/ BEFATTNING

 
Skaraborgs regemente   Ansökan stängd
Arméns jägarbataljon   Ansökan stängd
Norrbottens regemente   Ansökan stängd
Luftvärnsregementet   Ansökan stängd
Första ubåtsflottiljen   Ansökan stängd
Tredje sjöstridsflottiljen   Ansökan stängd