Ansökan till officersutbildning, rak arou 2019

Vill du utmanas, utvecklas och känner dig redo att ta nästa steg - som officer? Vi söker dig som vill bli specialist- eller reservofficer.

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Mellan 11 december och 7 januari var ansökan öppen för dig som anställd på deltid (GSS/T) eller heltid (GSS/K) i Försvarsmakten. Du kunde ansöka till officersutbildningen rak AROU med utbildningsstart v. 903 som genomförs på Militärhögskolan Halmstad under 20 veckor.

För dig som söker reservofficer, rak AROU, kommer din tidigare bakgrund i Försvarsmakten att ligga som grund för din reservofficersutbildning. Detta innebär att vi kompletterar dina tidigare kunskaper med en officersutbildning. Utgångspunkten är alltså att reservofficersutbildningen, via rak AROU, ska komplettera dina kunskaper från tidigare tjänstgöring. Varje förband hanterar detta internt, varav vissa skillnader förekommer. Grunden är att krigsförbanden skall ha tillräckligt många specialistofficerare. 

Behörighetskrav för dig som vill ansöka

  • Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800). Varav minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1,engelska A/5 (till vissa utbildningsinriktningar ställs ytterligare betygskrav).
  • Ha en sammanlagd tjänstgöringstid på minst 12 månader.
  • Godkänd gruppbefälsutbildning (GBU), vid utbildningens start.
  • Minst 2:a på MHS-prov (militärt högskoleprov).
  • Samt uppfylla kraven för antagning till sökt utbildningsinriktning enligt fastställd kravprofil.

Meriterande: utlandstjänst, militära förarbevis.

Du kan söka till AROU (rak och delad) på följande arméförband:
Livgardet, Norrbottens regemente, Arméns jägarbataljon, Livregementets husarer, Skaraborgs regemente, Södra skånska regementet, Artilleriregementet, Luftvärnsregementet, Göta ingenjörregemente, Totalförsvarets skyddscentrum, Ledningsregementet, Trängregementet.

Förmåner
Om du har en total tjänstgöringstid i Försvarsmakten på mer än 48 månader har du rätt till särskilda förmåner (grundlön minus 6 000kr) samt kadettförmåner. 

Övriga genomför utbildningen med kadettförmåner om 140kr/dag samt fri bostad, mat och resor.

Ansökan till rak AROU var öppen mellan 11 december och 7 januari för anställda. Klicka på knappen nedan för att komma till ansökan.

Läs mer om AROU