Ansökan till officersutbildning 2018

Vill du utmanas, utvecklas och känner dig redo att ta nästa steg - som officer? Vi söker dig som vill bli specialist- eller reservofficer.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Mellan 11 december och 7 januari 2018 var ansökan öppen för rekryter. Ansökan var mot officersutbildningarna: SOU och ROU.

Utbildningsstarter

 UTBILDNING

VECKA

SOU 34, 2018
ROU 24, 2018

Behörighetskrav för dig som vill ansöka

  • Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800). Varav minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1,engelska A/5 (till vissa utbildningsinriktningar ställs ytterligare betygskrav).
  • Lägst 5:a på inskrivningsprovet (I-prov) vid Rekryteringsmyndigheten
  • Godkänd grundutbildning (GU) vid utbildningsstart.
  • Godkänd gruppbefälsutbildning(GBU) vid utbildningsstart.
  • Samt uppfylla kraven för antagning till sökt utbildningsinriktning enligt fastställd kravprofil.

Reservofficersutbildning (ROU)

  • Uppfylla kraven listade ovan.
    • samt inneha högskoleförberedande examen.

Du som söker reservofficer mot armén kommer att utbildas inom något av arbetsområdena: markstrid, fältarbete, luftvärn, artilleri, logistik eller ledning. Du söker mot det förband där du vill tjänstgöra.

Du som söker reservofficer mot marinen kommer att utbildas till officer inom arbetsområde sjöstrid eller amfibie.

Du kan söka till ROU på följande förband:

Armén: Livgardet, Norrbottens regemente, Arméns jägarbataljon, Livregementets husarer, Skaraborgs regemente, Södra skånska regementet, Artilleriregementet, Luftvärnsregementet, Göta ingenjörregemente, Trängregementet & Ledningsregementet.

Marinen: Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen & Amfibieregementet.

Specialistofficersutbildning (SOU)

Du ansöker mot önskad inriktning och förband. Inför utbildningsstart SOU kommer du bli kallad till en förberedande officerskurs (FOK).

Se valbara inriktningar nedan.

LIVGARDET (LG)

Inriktningar

Eldledningsgruppchef
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark

NORRBOTTENS REGEMENTE (I 19)

Inriktningar

Vagnchef Stridsvagn 122/Stridsfordon 90
Ledningssystem mark

Livregementets husarer (K 3)

Inriktningar

Marktekniker mekanik
UAV tekniker
Ledningssystem mark

Skaraborgs regemente (P 4)

Inriktningar

Eldledningsgruppchef
Fältarbete
Marktekniker elektronik
Ledningssystem mark
Försörjning

Gotland 18. Stridsgruppen (18. sg)

Inriktningar

Vagnchef Stridsvagn 122/Stridsfordon 90
Luftvärn
Ledningssystem mark
Försörjning

SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET (P 7)

Inriktningar

Eldledningsgruppchef
Ledningssystem mark
Försörjning

ARTILLERIREGEMENTET (a 9)

Inriktningar

Artilleri
Marktekniker elektronik

LUFTVÄRNSREGEMENTET (LV 6)

Inriktningar

Luftbevakningsoperatör
Luftvärn
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark

GÖTA INGENJÖRREGEMENTE (Ing 2)

Inriktningar

Fältarbete
Marktekniker mekanik
Ledningssystem mark
Marktekniker elektronik

Totalförsvarets skyddscentrum (skyddc)

Inriktningar

CBRN
Marktekniker mekanik

Första ubåtsflottiljen

Inriktningar

Ubåtsoperatör vapen/sensor
Skeppstekniker sjö/amfibie
Systemtekniker/vapentekniker sjö/amfibie

Tredje sjöstridsflottiljen

Inriktningar

Sjöstrid undervattensstrid
Sjöstrid yt-luftstrid
Skeppstekniker sjö/amfibie
Systemtekniker/vapentekniker sjö/amfibie
Telekrig sjö
Sjöstrid samband/ledning

Fjärde SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

Inriktningar

Sjöstrid undervattenstrid
Skeppstekniker sjö/amfibie
Systemtekniker/vapentekniker sjö/amfibie
Telekrig sjö
Sjöstrid samband/ledning
Försörjning sjö

Marinbasen

Inriktningar

Skytte/spaning
Sjöstrid samband/ledning
Försörjning sjö

Amfibieregementet (amf 1)

Inriktningar

Röjdyk
Systemtekniker/vapentekniker sjö/amfibie
Sjöstrid samband/ledning
Underrättelse/säkerhet militärpolis

Skaraborgs flygflottilj (f 7)

Inriktning

Flygtekniker
Marktekniker elektronik
Underrättelse/säkerhet MSE

BLEKINGE FLYGFLOTTILJ (f 17)

Inriktningar

R3 räddning/fälthållning
Flygtekniker
Marktekniker elektronik
Marktekniker mekanik

Norrbottens FLYGFLOTTILJ (f 21)

Inriktningar

Ledningssystem mark
Underrättelse/säkerhet MSE

Helikopterflottiljen

Inriktningar

R3 räddning/fälthållning
Sjöstrid/undervattenstrid
Helikoptertekniker
Försörjning
Underrättelse/säkerhet MSE
Underrättelse/säkerhet militärpolis

Luftstridsskolan (Lss)

Inriktningar

Flygstridsledare
Luftbevakningsoperatör
Flygledare
Markteletekniker
Ledningssystem mark

Ledningsregementet (LedR)

Inriktning

Försörjning

Trängregementet (trängR)

Inriktningar

Marktekniker elektronik

Försvarsmedicincentrum (Fömedc)

Inriktning

Försörjning

Försvarsmaktens tekniska skola (fmts)

Inriktningar

Skytte/spaning
Ledningssystem/mark