Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Du är här

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

VILL DU BLI OFFICER?

Försvarsmakten behöver fler officerare och öppnar ytterligare en väg in till officersyrket. Den som är lämplig och har minst 180 högskolepoäng kan gå officersutbildning som anställd.

DIN VÄG TILL OFFICERSYRKET

Din första arbetsuppgift blir att genomföra Särskild officersutbildning (SOFU) under cirka 18 månader. Varje förband som kommer att anställa, publicerar annonser under sidan Lediga jobb. Ansök till det förband där du vill arbeta.

Sista ansökningsdag är 17 juni 2018.

För att vara behörig att söka måste du uppfylla följande krav (vissa förband har tilläggskrav utöver nedanstående):

  • Ha akademisk examen från universitet eller högskola om minst 180 högskolepoäng innefattande skriftligt examensarbete om minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande examen.
  • Uppfylla kraven i 9§ officersförordningen (2007:1268), vilket i stort innebär att du måste vara svensk medborgare och att du måste klara säkerhetshetsprövning.

Nästa steg är att du bjuds in till intervjuer och tester. Här prövar arbetsgivaren om du uppfyller kraven för att bli officer. I samband med intervjuerna och testerna pratar du och din kommande arbetsgivare igenom vilken typ av jobb du är intresserad av och hur din kommande karriär skulle kunna se ut. Om du är lämplig och vill ha jobbet, kommer du att få ett jobberbjudande. Om du tackar ja till det kommer du anställas som officer. Första tjänstegraden är i regel fänrik.

Före anställningen görs en säkerhetsprövning. Denna inkluderar bland annat intervju, referenstagning och registerkontroll. När säkerhetsprövningen är klar anställs du. De första sex månaderna är du i regel provanställd. Från och med första arbetsdagen har du lön och andra förmåner som övriga anställda har.

UTBILDNINGEN

I samband med att du blir anställd som officer startar officersutbildningen. Utbildningen är cirka 18 månader lång, utbildningstiden varierar beroende av din bakgrund och vilket jobb du har fått.

Utbildningen innehåller för de flesta tre delar:

Militär grundkurs

Militär grundkurs är en militär grundutbildning anpassad för officerare. Grundkursen startar i januari 2019 och pågår fram till sommaren 2019.

Befälskurser

Ämnen som krigsvetenskap, ledarskap, chefsutbildning läser du tillsammans med eleverna på Officersprogrammet. Kurserna pågår från sommaren 2019 till våren 2020.

Befattningskurser

Befattningskurser läser du för att ha rätt yrkeskunskaper inför din första befattning som officer. De läser du under våren 2020.

JOBBET SOM OFFICER

När du kommer tillbaka till ditt förband jobbar du med det som du och förbandet kommit överens om. Din fortsatta karriär fungerar på samma sätt som för alla andra officerare.

FÖRMÅNER

I samband med anställningen får du avtalsenlig lön. Lön och övriga förmåner har du även under utbildningstiden. Om du måste resa för att komma till utbildningsplatsen får du boende, resor och traktamente. Under utbildningstiden är du inte arbetstidsreglerad, vilket innebär att du inte får övertidsersättning och liknande.

KONTAKT

Om du vill ha mer information ska du i första hand kontakta det förband du är intresserad av att jobba på. Kontaktinformation finns i respektive annons.

Du kan även kontakta HR-direkt på telefon 08-514 393 00, 
alternativt Rekryteringslinjen 08-514 390 09

Ansök nu

Varje förband som kommer att anställa, publicerar annonser under sidan Lediga jobb. Ansök till det förband där du vill arbeta.

Ansök här

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.