Om cookies och webbplatsen

Vår strävan är att innehållet på Försvarsmaktens rekryteringswebbplats ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. Webbsidorna är därför utformade för att följa internationella standarder.

Frågor om innehåll på forsvarsmakten.se

Allmänna frågor om budskap, inriktning och information på Försvarsmaktens webbplats ställs till webbredaktionen.
E-post: webbredaktionen@mil.se

Försvarsmaktens kommunikationsavdelning
Telefon: 08 - 788 75 00 
E-post: webmaster@mil.se

Ansvarig utgivare för forsvarsmakten.se 

Fredrik Pettersson, utsedd av Försvarsmakten.

Om användandet av cookies på forsvarsmakten.se

Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator. Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Försvarsmaktens webbplats, med adresser som slutar på forsvarsmakten.se använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, utan används för att skapa sammanlagd data. Datan används för att förbättra användbarheten på Försvarsmaktens webbplatser samt i marknadsföringssyfte.

Vill du inte tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Denna inställning kan påverka dina möjligheter att använda tjänster på webbplatsen.

Försvarsmakten använder plugins från Facebook, Twitter, Google+, Google Maps, Google Analytics, Vizzit och Olark Chat för att underlätta funktioner och delning av innehållet på webbplatsen. Tjänsterna sparar så kallade tredjeparts-cookies på din dator.

Försvarsmakten använder Google Analytics från Google som analysverktyg. Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av dessa (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Google Analytics anonymiserar den information som skickas till Google.

Försvarsmakten följer Post- och Telestyrelsens och IAB Swedens rekommendationer för användning av cookies.

Om personuppgifter

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på forsvarsmakten.se.

Försvarsmakten använder statistik- och analysverktyg för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen i syfte att ta fram statistik och att förbättra navigation och struktur. Verktyget använder data som sparas i loggar på webbservern, inklusive IP-adresser. 

På webbplatsen kan användare registrera sig i något av Försvarsmaktens ansökningsformulär som till exempel ansökan om utlandstjänst. Att Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig innebär bland annat: 

  • Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till den som behöver ta del av uppgifterna i samband med till exempel myndighetsutövning.
  • Försvarsmakten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
  • Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Försvarsmakten. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till Försvarsmakten. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Förstora och förminska text

Du kan använda din webbläsares funktioner för att zooma in och ut, samt förstora och förminska texten.

Stöd för hjälpmedel

Webbplatsen ger stöd för de hjälpmedel som används av personer med funktionshinder. Till exempel kan man via tangentbordets tabbtangent navigera på webbplatsen på ett logiskt sätt.

Insticksprogram till webbläsare

För att kunna ta del av allt innehåll på webbplatsen behövs så kallade insticksprogram till den webbläsare som används. Insticksprogrammen går att ladda ner gratis.

  • För att läsa pdf-dokument behöver du ett program som kan läsa pdf-filer, till exempel Acrobat Reader. Ladda ner Acrobat Reader (nytt fönster).
  • Forsvarsmakten.se använder JavaScript. Delar av webbplatsen går inte att använda om JavaScript är avstängt eller inte installerat.

Länkningspolicy

Om du länkar till Försvarsmaktens webbplats ber vi dig respektera följande:

  • Använd inte Försvarsmaktens logotyp för att länka till forsvarsmakten.se. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad. Ange länken till Försvarsmaktens webbplats på ett neutralt sätt.
  • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon till Försvarsmaktens webbserver.
  • Länka inte så att Försvarsmaktens webbplats placeras inom ramarna för annan webbplats – ramlänkning (frames).
  • Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från Försvarsmaktens webbplats och placeras på annan webbplats.
  • Kontakta webbredaktionen@mil.se vid tveksamhet.

Upphovsrätt

I regel går det bra att använda delar av informationsmaterialet som finns på vår webbplats. Innan eventuellt material ska användas vill vi ändå att du kontaktar webbredaktionen och talar om var text och bild ska publiceras och i vilket syfte.

Artiklar och reportage som publiceras i tidningen Försvarets Forum skrivs dels av tidningens redaktion, dels av frilansskribenter. När det gäller dessa artiklar är det nödvändigt att kontakta webbredaktionen för att diskutera eventuell publicering på annan plats. Allt material ska behandlas på så sätt att Försvarsmakten inte kan misskrediteras eller missuppfattas. 

Bilder på webbplatsen får inte användas utan tillstånd.

Försvarsmaktens vapen (heraldiska logotyp) får inte användas utan tillstånd.

Språkliga riktlinjer

Vi eftersträvar att skriva begriplig och korrekt svenska med utgångspunkt i Myndigheternas skrivregler. Våra egna skrivregler går att finna i "Språkliga riktlinjer för rekrytering.forsvarsmakten.se" samt "Riktlinjer för text och bild på Försvarsmaktens webbplats" (se relaterade dokument).