Kirurg/ortoped till Mali

MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”.
Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats.
Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu.

Om tjänsten

Sverige deltar i FN-insatsen i Mali med drygt 250 soldater och utgår från Camp Nobel utanför Timbuktu. Förbandets huvuduppgift är att bedriva underrättelseinhämtning i landets norra delar, och man kan verka över stora avstånd. Styrkan skall bland annat verka för stabilisering av större tätbefolkade områden, skydd av civila och FN-personal samt stöd för att skapa förutsättningar för humanitärt bistånd.

Förbandets sjukvårdsresurser är väl tilltagna. På Camp Nobel finns hälso- och sjukvårdspersonal i staben och ett kvalificerat traumateam. Här finns också en vårdcentral för daglig sjukvård och en sjukvårdsgrupp med en lätt ambulans. Utanför campen används en rörlig kirurgisk grupp och/eller en lättrörlig traumagrupp med anestesiolog och anestesisjuksköterska.

LÄKARE MED KIRURGISK SPECIALISTKOMPETENS

Uppgifter:
Det här är ett arbete som i många avseenden skiljer sig från det du är van vid. Det utvecklar och utmanar, och kommer att ge dig nya insikter, inte minst om dig själv. Dina arbetsuppgifter kommer att spänna över ett brett fält – från kvalificerat medicinskt arbete till att exempelvis resa tält. Du ingår i ett insatsförband och kommer att övas i vapen- och allmänmilitär tjänst. Du kommer också att få stridsutbildning för att kunna försvara dig själv och dina patienter om det skulle behövas. Som kirurg/ortoped skall du 

- Leda och genomföra livräddande kirurgi
- Utföra sedvanliga uppgifter inom kirurgens yrkesområde
- Jourtjänstgöring
- Kunna delta vid arbete på skadeplats
- Vid behov delta vid verksamhet på lokalt sjukhus, nationellt och internationellt
- Delta i och genomföra utbildning
- Stödja vid upprättande och vård av enhet

 Befattningskrav:

 • Legitimerad läkare med minst 3 års specialistutbildning i någon av de kirurgiska specialiteterna, t.ex. kirurgi eller ortopedi och aktuella kunskaper
 • Frisk och med god fysik
 • God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska (tal och skrift)

Önskvärda meriter:

 • Legitimerad läkare med specialistexamen inom kirurgi, ortopedi eller urologi
 • Fullgjord svensk värnplikt/Grundläggande Militär Utbildning (GMU)/Grundläggande Soldatutbildning (GSU) eller annan svensk militär utbildning som vi finner lämplig
 • Genomförd kurs ”Definitive surgical trauma care” (DSTC) med godkänt resultat
 • Genomförd kurs ”Advanced trauma life support” (ATLS) med godkänt resultat
 • Genomförd kurs A-HLR med godkänt resultat
 • Tidigare militär utlandstjänstgöring
 • Erfarenhet från traumaomhändertagande
 • Erfarenheter av prehospitalt arbete och/eller katastrofarbete
 • Utbildning och/eller erfarenhet i utbildar- och ledarrollen
 • God förmåga att uttrycka dig på franska (tal och skrift)

Personliga egenskaper:
Det är viktigt att du har förmåga att arbeta i och för din grupp men också självständigt. Du måste vara uthållig och klara fysiska och psykiska påfrestningar. Har du dessutom en problemlösande analytisk förmåga är det en fördel. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd att efter utbildning tjänstgöra i Mali. Vi fäster mycket stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt:
Du anställs i Försvarsmakten för åtta veckors tjänstgöring i Mali, och du kommer i hög grad själv att kunna välja tjänstgöringsperiod. Arbetet sker utifrån de lagar och förordningar som reglerar verksamheten, och har Försvarsmaktens värdegrund som bas. När du kommer hem finns stora möjligheter att bli deltidsanställd vid något av våra krigsförband, till exempel ett fältsjukhus. Du har rätt att få tjänstledighet för att jobba i Försvarsmakten, både när du skall göra internationell insats i t.ex. Mali men också för att jobba i ditt krigsförband. Oavsett om du har någon tidigare militär grundutbildning eller inte kommer vi att se till så att du har den militära kunskap du behöver innan du åker till insatsområdet. Det kan innebära att du får gå en Grundläggande Soldatutbildning (GSU) på fem veckor eller att vi kompletterar dina tidigare militära kunskaper under tre veckor.

Lön och semester:
När du blir anställd kommer vi överens om din I-lön, som sätts individuellt. Till det kommer tillägg som t.ex. OB och övertidstillägg under din utbildning i Sverige. När du arbetar internationellt utgår utlandslönen från I-lönen som multipliceras med 1,3 + 8000 kr. Till det kommer utlandstillägg (3000 kr/mån) och insatstillägg (8200 kr/mån). Har du barn som inte fyllt 18 år tillkommer 4000 kr per månad. Semester och annan ledighet, så kallad leave, tas antingen ut efter hemkomst eller genom ekonomisk ersättning. 

Uttagningsprocess & mer information
Blir du kallad till antagningsprövningen behöver du vara på plats under en hel dag på Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Då genomför vi anställningsintervju, fystester, säkerhetsintervju och en medicinsk undersökning, eventuellt tillsammans med en mönstring. Har du några frågor skickar du dem enklast till medicinalrekrytering@mil.se  Du kan också kontakta kapten Johan Wahlgren på Bemanningsavdelningen, Försvarsmedicincentrum. Du når honom på 070-569 36 54.

Ansökan
Notera att vi fortlöpande kommer att gå igenom ansökningarna och anställa personal. Sök därför så snabbt som möjligt! 


Välkommen med din ansökan - och kanske till Mali! 

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 16 februari 2018
 • Plats: Timbuktu, Mali
 • Förband: Försvarsmedicincentrum (FömedC) Göteborg
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-05-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan