Första ubåtsflottiljen söker båtoperatörer till sjötransportenheten

Om tjänsten

Sökande enhet: Sjötransportenheten (STE) tillhör Första ubåtsflottiljen, ingår i Försvarsmaktens specialförbandsystem. Enhetens uppgift är att stödja Särskilda operationsgruppen (SOG) med bland annat taktiska transporter, eldunderstöd och sjukvårdstransporter. Stödet måste kunna lösas under krävande förhållanden och miljöer.Enheten står i hög beredskap över tiden och måste ständigt tränas för att motsvara specialförbandssystemets höga krav på operationssäkerhet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som båtoperatör ingår du i en mindre besättning som framför ribbåtar i olika taktiska profiler. Du ska framför allt kunna behärska högfartsnavigation och manöver under förutsättningar som inte alltid är gynnsamma. I tjänsten ingår dessutom uppgifter som tex strid, sambandstjänst och sjukvård.

Kvalifikationer:

 • Svensk medborgare
 • Fullt frisk och inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller periodisk medicinering
 • Fullgod syn utan korrektion (glasögon eller kontaktlinser), minst 0.8 på enskilt öga och 1.0 bilateralt. Korrektiv operation är godkänt.
 • Fullt färgseende
 • Normal hörsel
 • Genomfört värnplikt alternativt genomfört militär grundutbildning och tjänstgjort minst 6 månader i Försvarsmakten
 • Körkort B

Önskvärda kvalifikationer:

 • Dokumenterad erfarenhet av att framföra båtar/fartyg
 • Militära kompetenser och utbildningar som är relevanta för tjänsten som båtoperatör, tex inom sjukvård, samband, teknik mm.
 • Genomförd internationell insats med goda vitsord
 • Körkort C

Önskvärda personliga egenskaper:

 • Flexibilitet och anpassningsförmåga
 • God samarbetsförmåga
 • Initiativförmåga
 • Stresstålighet
 • Noggrannhet
 • Ödmjukhet
 • Förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.
 • God fysisk förmåga
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer om enheten: http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/1ubflj/om-forbandet1/sjotransportenheten/

Vill du veta mer om tjänsten: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/batoperator/?_ga=1.123169609.396031088.1422362348

Till ansökan ska bifogas:

 • Personbevis (beställs från Skatteverket)

I första hand ska efterfrågade handlingar bifogas digitalt, om detta inte är möjligt kan dessa skickas till:

Första ubåtsflottiljen/STE

Box 527

371 23 KARLSKRONA

Handläggning av ansökan:

Endast fullständig ansökan kommer att behandlas.

Kallelse till uttagningstester kommer meddelas i god tid innan.

Sökande ska orientera sin personalchef att denne sökt till uttagningstester.

Om du bedöms lämplig efter uttagningstesterna påbörjar du grundutbildning till båtoperatör vid STE. Godkända resultat från utbildning och fortsatt godkända tjänstgöringsomdömen är ett krav för att tillträda tjänsten som båtoperatör.

Upplysningar om tjänsten som ej besvaras av annons eller hemsida lämnas av :

Sjötransportenheten, ste@mil.se märk mailet med "Rekrytering"

Fackliga representanter:

Kustflottans officersförbund, Klas Sandberg, 073 365 50 07.

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-01


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Första ubåtsflottiljen står dygnet runt i beredskap för att övervaka och skydda Sveriges territorialhav, över och under ytan. Ubåtarna bedriver även dold underrättelseinhämtning och marina specialföretag med dykare, de står i beredskap för att sändas ut på internationella insatser någonstans i världen. De svenska ubåtarna är mycket avancerade och kan vara i undervattensläge under lång tid. Ubåtsvapnet har även världens mest avancerade ubåtsräddningssystem och ett avancerat signalspaningsfartyg för underrättelseinhämtning.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 januari 2018
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Första ubåtsflottiljen (1.ubflj) Karlskrona
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-04-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan