Sjötransportenheten söker båtoperatör till Karlskrona

Om tjänsten

Försvarsmaktens specialförband (FMSF) består av specialförbandsledning (SFL), Särskilda operationsgruppen (SOG) samt ett antal stödjande enheter som är särskilt organiserade för att genomföra och stödja specialoperationer. De stödjande enheterna verksamhetsleds avseende krav och beredskap av chefen för specialförbandsledningen. FMSF utgör tillsammans ett system som skall kunna verka enskilt eller i samverkan med konventionella förband.

Sjötransportenheten (STE) är ett specialoperationsförband vars huvuduppgift är att stödja Försvarsmaktens specialförband med taktisk förflyttning i snabbgående båtar, understödjande eld och evakuering av skadade.

STE har i likhet med övriga förband inom FMSF samma höga krav på tillgänglighet, beredskap och noggrannhet i utfört arbete. Detta ställer stora krav på utrustning, utbildning och kompetens vilket kräver en särskild personlig profil för personalen.

Befattningsbeskrivning

Som båtoperatör ingår du i en mindre besättning som framför ribbåtar i olika taktiska profiler. Du ska framförallt kunna behärska högfartsnavigation och manöver under förutsättningar som inte alltid är gynnsamma. I tjänsten ingår dessutom uppgifter som tex strid, sambandstjänst och sjukvård.

Utbildning och kompetens

 • Genomförd värnplikt eller GU med godkända betyg alternativt grundläggande militär utbildning med 6 månader tjänstgöringstid.
 • Körkort B

Fysiska och medicinska krav

 • Godkänd FM FysS baskrav. God fysisk förmåga.
 • Fullt frisk och inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller periodisk medicinering
 • Fullgod syn utan korrektion (glasögon eller kontaktlinser), minst 0.8 på enskilt öga och 1.0 bilateralt. Korrektiv operation är godkänt. Fullt färgseende och hörsel enligt kravprofil.

Meriterande kvalifikationer:

 • Dokumenterad erfarenhet av att framföra båtar/fartyg.
 • Militära kompetenser och utbildningar som är relevanta för tjänsten som båtoperatör, tex inom sjukvård, samband, teknik mm.
 • Körkort C.

Du måste uppfylla följande krav för anställning

 • Svensk medborgare.
 • Godkänd vid säkerhetsprövning (genomförs innan anställning).
 • Beredd att genomföra internationell tjänst.

Önskvärda personliga egenskaper:

 • Flexibilitet och anpassningsförmåga
 • God samarbetsförmåga
 • Initiativförmåga
 • Stresstålighet
 • Noggrannhet
 • Ödmjukhet
 • Förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.
 • God fysisk förmåga

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta i grupp.

 

Vill du veta mer om enheten: http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/1ubflj/om-forbandet1/sjotransportenheten/

Vill du veta mer om tjänsten: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/batoperator/?_ga=1.123169609.39603 1088.1422362348

Till ansökan ska bifogas:

 • Personbevis (beställs från Skatteverket).
 • Ansökningsbrev (personligt brev).
 • CV.

I första hand ska efterfrågade handlingar bifogas digitalt, om detta inte är möjligt kan dessa skickas till:

Första ubåtsflottiljen/STE

Box 527

371 23 KARLSKRONA

 

Upplysningar om tjänsten som ej besvaras av annons eller hemsida lämnas av :

Sjötransportenheten, ste@mil.se märk mailet med "Rekrytering"

Fackliga representanter:

Kfl OF (OFR/O), Klas Sandberg, 073 365 50 07.

Sista datum för ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-28. Ansökan skall skrivas på svenska och innehålla minst personbevis, ansökningsbrev och CV.

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökningshandlingar återsänds ej.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.

De som bedöms lämpliga kommer att kallas till utagningstester med intervjuer, läkarundersökning och psykologiska moment/samtal.

I samband med kallelsen till tester kommer kompletterande information angående tider och platser att skickas ut.

Om du bedöms lämplig efter uttagningstesterna påbörjar du grundutbildning till båtoperatör vid STE. Godkända resultat från utbildning och fortsatt godkända tjänstgöringsomdömen är ett krav för att tillträda tjänsten som båtoperatör.

Välkommen med din ansökan!Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 06 november 2018
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Första ubåtsflottiljen – 1.ubflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan