Övningsledare vid Ledningsträningssektionen vid Markstridsskolan i Skövde

Om tjänsten

Markstridsskolan (MSS) är organiserad i fyra olika enheter; stab, utbildning, utveckling och träning. Den utlysta tjänsten är placerad vid Träningsavdelningen som ingår i Träningsenheten i Skövde. Avdelningen består av fyra verksamhetsområden, Stridsträningsanläggning fält (STA), Stridsträningsanläggning bebyggelse (STA MOUT), Besättningsträningsanläggning (BTA) samt Ledningsträninganläggning (LTA) bestående av 8 medarbetare. Den utlysta tjänsten är Övningsledare vid Ledningstränings-avdelningen med huvuduppgift att leda träning av våra insatsförband inom markstridsarenan vid skolans ledningsträningsanläggning (LTA).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Ansvarar för:

 • Träning av bataljonsstaber avseende planering, genomförande, uppföljning/värdering och rapportering.
 • Samverkan med förband avseende målsättningar, styrningar, inflytelser, resursbehov m.m. inför ledningsträning.
 • Framtagning av taktiskt scenario och målsättningar för förbanden. 
 • Taktik och stridsteknik vid planering, genomförande och utvärdering av ledningsträningar.
 • Samordning av spel och funktioner i rollen som spelledare vid genomförandet av ledningsträning.
 • Förberedelser i anläggningen och i simulatorsystemet (CATS) inför ledningsträningsövningar.
 • Order och riktlinjer till arbetslaget och tränat förband för genomförandet av ledningsträning.
 • Beredd stödja övriga sektioner, avdelningar och enheter inom MSS i lösandet av uppgifter som berör taktik och stridsteknik.
 • Beredd företräda MSS i externa arbetsgrupper avseende taktik och stridsteknik, reglementsarbeten, fältövningar m.m.

Kvalifikationer:

 • OF-3 (AO Markstrid Manöver).
 • Mycket god taktisk förmåga och systemförståelse för manöverbataljon samt god förmåga avseende brigadtaktik och dess ingående funktioner.
 • Skall ha erfarenhet från bataljonsstab vid manöverförband motsvarande stabschef, C S 3 eller stridsledare.
 • Mycket god kunskap avseende ledningsmetoder bataljon.

Meriterande:

 • Erfarenhet från kompaniledning alternativt stridsledning mekaniserad bataljon.
 • Erfarenhet av internationell tjänst.
 • God datorvana.
 • Färdighet i att hantera ledningsstödssystem (ex. SLB samt SWECCIS).

Personliga egenskaper:

Du är van vid och trivs med att leda människor mot uppsatta mål. Du har god förmåga att leda och samarbeta. Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt och kan snabbt växla för att ingå i en arbetsgrupp. Du är driven och har en positiv människosyn, gillar utmaningar och är serviceinriktad. Du är också engagerad, kommunikativ och stimuleras av att arbeta i en föränderlig miljö. Du tycker om att ta ansvar, är tydlig och orädd. Du är flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya förutsättningar. Vi förväntar oss hög personlig integritet och förmåga att skapa goda relationer där förtroende och tillit är ledorden. En av dina styrkor är att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt:

 • Arbetsort: Skövde
 • Beräknat startdatum/tillträde: enligt överenskommelse
 • Befattningsnivå: OF 3 med placering vid Ledningsträningssektionen med annan möjlig krigsplacering.
 • Tjänstgöringsform: Tillsvidareanställning.
 • Tjänstgöringsgrad: Heltid
 • Primär målgrupp: Yrkesofficer

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

C TränAvd Mj Conny Röjd tel 0500-466194 mobil 070-265 52 13

ATO OFR/O Stefan Ohlson mobil 070-302 40 06

Sista datum för ansökan:2018-05-10

Välkommen med din ansökan senast 2018-05-10. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Markstridsskolan, MSS, utbildar och utvecklar inom området markstrid. Det innefattar allt från utbildning på individ-, kompani-, bataljons- och förbandsnivå till utveckling av materiel, system och metoder. Detta sker med hänsyn till människans förutsättningar och det breda spektrum av hot som finns i världen i dag. Försök och studier ligger till grund för markstridens utformning. En viktig del av Markstridsskolans ansvar är markstridsförbandens simulatorträning. Med avancerad simuleringsteknik genomför man realistiska övningar som ökar soldatens, kompaniets och bataljonens förmåga.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 april 2018
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Markstridsskolan (MSS) Skövde/ Kvarn
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-05-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan