Pilotutbildning

Om tjänsten

Du som är intresserad av att arbeta som stridspilot, helikopterpilot eller transportpilot och har militär bakgrund kan nu skicka in ansökan. 

Tester genomförs under höst/vinter 2017 och vinter/vår 2018.

Utbildningen börjar hösten 2018. Den kan även påbörjas senare beroende på din tidigare militära utbildningsstatus.

För mer information om antagningsprocessen besök sidan "uttagning dag för dag" på http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/ovriga-utbildningar/befals-och-officersutbildning/pilotutbildningen/kp-pilot/ 

Generella antagningskrav för att kunna antas till pilotutbildning:

 • Svensk medborgare
 • Genomförd gymnasieutbildning. Matematik 2 (B), svenska 2 (B) och samhällskunskap 1 (A).

Och du ska ha någon av följande militära bakgrund

 • Genomfört GMU och varit anställd som soldat/sjöman i minst 6 månader
 • Genomfört GMU och FOK med godkända betyg
 • Genomfört GU minst 9 månader med godkända betyg
 • Genomfört Svensk värnplikt med godkända betyg 

 Medicinska och fysiska krav för flygförartjänst:

 • Synskärpa lägst 1,0 på vartdera ögat utan korrektion
 • Refraktion får inte överstiga 3,0 dioptrier i någon meridian
 • Normalt färgseende
 • Normal hörsel

Försvarsmakten accepterar inte synförbättrande ögonoperationer av ögat.

 • min-/max längt: 161-190 cm (160-190 cm för helikopterpilot), vissa del mått är avgörande
 • min-/max vikt: 55-88 kg (56-90 kg för helikopterpilot)

Din ansökan skall bestå av: (OBS! ofullständig insänd ansökan behandlas inte)

 • Kopia på intyg om genomförd/godkänd GMU (bifogas digitalt)
 • Kopia på intyg om genomförd/godkänd FOK (bifogas digitalt)
 • Kopia på intyg om genomförd/godkänd GU (bifogas digitalt)
 • Kopia på slutbetyg efter genomförd Svensk värnplikt (bifogas digitalt)
 • Anställnings och tjänstgöringsintyg som visar att du är/har varit anställd som soldat/sjöman i minst 6 månader (bifogas digitalt)
 • Kopia på slutbetyget från gymnasiet (bifogas digitalt)

Välkommen med din ansökan senast 2018-02-02.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 02 oktober 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens HR-centrum (FM HRC) Stockholm
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-02-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan