Uppdragsspecialist

Om tjänsten

1.Helikopterskvadronen i Luleå utlyser befattning som Uppdragsspecialist, soldat, med placering på skvadronens helikopterdivision (11.hkpdiv). 1.hkpskv ingår i insatsförbandet Helikopterflottiljen. 1.hkpskv är samlokaliserad med Norrbottens flygflottilj (F21) på Kallax. 1.hkpskv har i dagsläget drygt 100 anställda och skall utökas. I skvadronen finns personal ur samtliga försvarsgrenar och är organiserad i skvadronsstab, helikopterdivision, underhållskompani och materielkompani. Skvadronen har tillförts nya medeltunga helikopterar (HKP14) och är under omskolning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Uppdragsspecialist (US) är en soldat eller officer i flygande tjänst och ingår i en helikopterbesättning. Tre till fyra besättningar ingår i en flygstyrka. Flygstyrkechefen är din närmaste chef och besättningen är din primära arbetsgrupp. Besättningen består av piloter, tekniker i flygtjänst och uppdragsspecialister. Tillsammans löser ni uppdrag av olika svårighetsgrad, dag som natt. Ofta jobbar flera besättningar tillsammans i förband för att lösa uppdragen tillsammans. Att jobba i besättning kräver god samarbetsförmåga, ödmjukhet, omtanke, självinsikt, högt säkerhetstänkande och sist men inte minst, en hög personlig färdighet.

Under ett flyguppdrag kan du inneha olika roller som t ex dörrskytt, sjukvårdare, SERE-ansvarig, ytbärgare och att vara ansvarig för last och passagerare i kabinen. Roller och uppgifter beror på typ av helikopter, uppdrag och individens lämplighet för respektive roll. Enskilda flyguppdrag kan t.ex. vara transport av skadade (CASEVAC/MEDEVAC), trupp- och patrulltransporter, materieltransporter både med inre och hängande last, brandsläckning med brandtunna, m.m. I alla dessa uppdrag har du en viktig roll att fylla som medlem i ett team där alla behövs för att uppgiften skall kunna lösas. Du ska även inneha den högsta kompetensen avseende markstrid i besättningen och kunna stödja och utbilda övriga medlemmar avseende detta. Anställningen innebär också att under vissa tider under året inneha beredskap för olika uppgifter, främst nationellt men även för internationella missioner/uppdrag.

Krav:

 • Svensk medborgare
 • Minst 2 års tjänstgöring i markstridsbefattning 
 • Godkänt i Sv 1/A, Ma 1/A och Eng 5/A från gymnasiet
 • B-körkort
 • Militärt förarbevis minst personbil 
 • Kompetens inom grupps strid 
 • God fysisk förmåga (FM FysS) 

Önskvärda kvalifikationer:

 • Kompetens inom strid i bebyggelse
 • Utbildning på Kulspruta 58
 • Utbildning på Pistol 88
 • Utbildad stridssjukvårdare
 • God vattenvana 

Meriterande kvalifikationer:

 • Genomförd internationell insats
 • Tjänstgöring som gruppchef/stf gruppchef (OR4-5)
 • Utbildning på fältarbeten
 • Utbildning på stridsfältsbelysning och NVG
 • Utbildning i närkampUtbildning i strid från fordon

Personliga egenskaper:
Som nämnts ovan krävs det mycket för att jobba i besättning. Vi söker därför individer med god samarbetsförmåga, ödmjukhet, omtanke, självinsikt, högt säkerhetstänkande och sist men inte minst, en hög personlig färdighet. Dessutom bör du vara flexibel, drivande och kunna ta initiativ då tjänsten kan variera i intensitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Uttagning:
Inledningsvis genomförs ett internetbaserat test och därefter en eventuell intervju. Om du går vidare från dessa genomförs fördjupade intervjuer och psykologiska tester. De som går vidare härifrån kallas till medicinska tester. För att komma ifråga för tjänsten måste du kunna delta under dessa prövningstillfällen. Nästa utbildningsomgång planeras att påbörjas i april 2018.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Kn Mikael Stadin, Uppdragsspecialist, 0920-234803, mikael.stadin@mil.se
Mj Thomas Palmklint, Stf divisionschef, 0920-234015, thomas.palmklint@mil.se
Mj Magnus Carlsson, Divisionschef, 0920-234080, magnus.z.carlsson@mil.se

Fackliga representanter:
SACO, Anneli Helmersson, 013-283900, anneli.helmersson@mil.se​
Försvarsförbundet, Caroline Nilsson, 013-283869, caroline.m.nilsson@mil.se
Officersförbundet, Mats Häggström, 0920-234941, mats.haggstrom@mil.se

Lön: Individuell lönesättning.

Anställning: Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta kan innebära 6 månaders provanställning och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4 år. Anställningen innebär heltidstjänstgöring samt skyldighet till utlandstjänstgöring vid behov.

Ansökningsprocessen: Ansökan sker via hemsidan. Du får e-post som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Urval och eventuell kallelse till intervju sker löpande.

Tillträde: Beräknat startdatum för nästa utbildningsomgång är kvartal två 2018. Första året kommer inledas med grundläggande besättningsutbildning och annan utbildning, vilket innebär en hel del frånvaro från hemmaorten.

Placeringsort: Luleå

Välkommen med din ansökan.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 07 december 2017
 • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan