Luftstridsskolan söker lärare/handläggare

Om tjänsten

LUFTSTRIDSSKOLAN SÖKER LÄRARE/HANDLÄGGARE

Sökande enhet:

Luftstridsskolans (LSS) Stabsenhet/A0 i Uppsala

Beskrivning av arbetsplats:

LSS stab levererar styrning, stöd och beredning med högsta kvalitet genom professionell, serviceinriktad och kompetent personal. A0 består av 12 medarbetare och har till uppgift att stödja LSS utbildningsledare i utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor inom flygstridskrafterna. A0 stödjer och samordnar dessutom LSS skolor. A0 har mycket kontakter med Högkvarteret, LSS olika enheter, andra militära skolor, Försvarshögskolan och Flygvapnets förband.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Befattningen är delad i två roller, lärare och handläggare.

Som lärare vid A0 kommer du att arbeta brett och utifrån avdelningens behov med planering, genomförande och utvärdering av utbildning. Framförallt kommer du att engageras i en eller flera av de flygvapengemensamma kurserna, SOU Taktik, GK MF Luft, HSOU samt TAK FV.

Som handläggare kommer du främst ansvara för samordning av flygvapenförbandens förberedelser inför grundutbildning (GU) och förberedande officerskurs (FOK). Med stöd av UTVLUFT, förband och skolor utarbetas förslag till utbildningsmål/kursplaner. Samverkan sker för att åstadkomma progression mellan GSS och officersutbildning. Under pågående GU och FOK ansvarar du för uppföljning av genomförandet vid förbanden. Handläggning av andra utbildningsärenden för flygvapnet förekommer också.

Formella krav:

  • Svensk medborgare
  • Yrkesofficer

Önskvärda kvalifikationer:

Vi söker dig med relevant kunskap och erfarenhet av grundutbildningssystemet i Försvarsmakten. Du har ett starkt personligt ledarskap och räds inte styra och sammanhålla projekt för flygvapnets räkning. Du trivs i lärarrollen och finner generella utbildningsfrågor som något intressant.

Personliga egenskaper:

Vi söker dig som kan arbeta självständigt och i team, med förmåga att själv driva utvecklingsarbete inom ditt ansvarsområde. Du har även en pedagogisk förmåga och är lösningsorienterad. Arbetet innebär många kontakter, vilket förutsätter god service- och social förmåga.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Meriterande:

  • Projektledarutbildning eller erfarenhet.
  • Erfarenhet som utbildare.

Övrigt:

Tjänsten förutsätter en flerårig satsning och placering i befattningen och erbjuder goda möjligheter till fortsatt kompetensutveckling.

Vid behov kallas du till kompletterande intervjuer och tester.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Avdelningschef Elin Ulriksson, mobil: + 46 (0) 70 397 00 84

LSS Utbildningsledare Carl-Johan Östh, mobil: + 46 (0) 72 386 87 90

Fackliga representanter:

Peter Oscarson, OFR/O Ärna, tel: + 46 (0) 18 196 368

Gustafsson Per, OFR/S, mobil + 46 (0) 70 243 60 88

Larsson Mari-Ann, SEKO, mobil +46 (0) 70 827 68 53

Medjed- Hedlund Borka, SACO, mobil +46 (0) 70 336 37 20

Sista datum för ansökan:

Intervjuer och urval sker löpande varför tillträde kan ske innan sista datum, 2017-11-30. Din ansökan skall innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser och ett CV.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 16 oktober 2017
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-11-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan