204.e Amfibieskyttekompaniet rekryterar

Om tjänsten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Amfibieregementet ”AMF1” leder en manöverbataljon och två kompanier med heltids- och deltidsanställd personal samt två hemvärnsbataljoner med frivillig personal. Förbandet är ett markstridsförband som förflyttas främst med stridsbåtar. På förbandsbaserna och dess anslutande övningsfält runt om i skärgården övar, tränar och utbildas förbandet mot att verka där vatten möter land; en skärgård, ett floddelta, en hamn.

2.amfibiebataljonen är idag en av försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Vid bataljonen tjänstgör yrkesofficerare, reservofficerare samt krigsplacerade soldater. 2.amfibiebataljonen består av sex kompanier; ett ledningskompani, ett kustjägarkompani, tre amfibieskyttekompanier, ett underhållskompani. Bataljonen är ständigt beredd att genomföra både nationella- och internationella insatser, vilket förutsätter att vi kan verka i en mängd olika miljöer; öken, vinter, djungel, etc. Mellan uppdrag utbildas, tränar och övar bataljonen tillsammans med andra förband likväl nationellt som internationellt.

204.amfibieskyttekompaniet transporterar sig främst med stridsbåtar eller till fots, stridsuppgifter löses normalt till fots med understöd från granatkastare och robot. Även om skärgårdsterrängen är den huvudsakliga stridsmiljön behärskar kompaniet även att lösa uppgifter i många olika miljöer och terrängtyper. En av kompaniets främsta styrkor är flexibilitet, förbandet kan efter mycket kort tid lösa uppgift med annan enhets fartyg, båtar, fordon eller helikopter. Många av amfibieskyttekompaniets uppgifter är mycket krävande varför särskilda krav ställs på kompaniernas personal.

 


Sökbara tjänster

 

AMFIBIESKYTTE

Amfibieskyttesoldat (OR1-3)

 

LEDNING

Ledningssoldat (Signalist) (OR1-3)

Ledningstekniker (OR4-5)

Stridsledningsgruppchef (OR4-5)

 

UNDERSTÖD

Understödssoldat granatkastare/sjömålsrobot (OR1-3)

Vem är du?

Alla tjänster innebär att du i grunden är amfibiesoldat och att du löser grundläggande soldatuppgifter på ett föredömligt sätt. För dig som söker innebär det att du har god fysisk- och mental förmåga för att kunna tillgodogöra dig utbildningstecken amfibie. Vi har sett att en förutsättning för att klara av amfibieutbildning och amfibietjänstgöring är att du som söker till oss inte kommer med allvarliga skador eller sjukdomar.

Krav

Utöver kraven ställda för de sökbara tjänsterna kräver vi att du har genomfört GMU eller värnplikt för att kvalificeras som anställningsbar. Vi ställer höga krav på personlig lämplighet för den tjänsten du söker, varpå vi lägger stor vikt vid intervjun. 

Anställning

VARAKTIGHET/ANSTÄLLNING
Heltidstjänstgöring/kontinuerlig tjänstgöring.
Tidsbegränsad anställning med 6 års kontrakt, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som inte i dagsläget är anställd inom försvarsmakten.

TILLTRÄDE
Enligt överrenskommelse

PLACERING
Haninge garnison AMF1/2.amfibiebataljonen/204.amfibieskyttekompaniet.

LÖN
Enligt avtal. 
Grundlön 19’000 – 23’750, uppsägningstid 1-2 månader. 

Ansökan

DOKUMENT ATT BIFOGA DIN ANSÖKAN

·         Personligt brev
·         CV med referenser
·         Intyg på betyg och utbildningsbevis

Sista datum för ansökan

Sista ansökningsdatum är fredag v.817  (27:e april) svar på ansökan ges tidigast onsdag v.818 ( 3:e maj).

Kontakt

Lt Douglas Hed
C 1 Amfibieskyttepluton
0707532331

Lt Erik Lundgren
C Amfibie stab/trosspluton 
0721877534

Fk Simon Ullah
C Amfibieunderstödspluton
0708306702
 

Antagningsprocess

Intressanta kandidater kommer vi att kalla till tester som omfattar bl.a. intervjuer av befäl, samt fystester. Går du inte vidare i antagningsprocessen kommer du att få svar via mejl.

Tester genomförs lördag v.819 (12:e maj). Möjlighet för övernattning på regementet finns.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 22 mars 2018
  • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan