Stabsassistent till 3:e Hemvärnsledningspluton, Militärregion Väst (MR V)

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser.

Om tjänsten

Vill du vara delaktig i Försvarsmaktens stöd till civila samhället vid olika typer av kriser? Är du intresserad av stabsarbete, planering och ledning av förband på operativ nivå? I så fall har vi på 3.Hemvärnsledningspluton en plats för dig. Tillsammans med MR V stab skapar vi förutsättningar för samhället i fred, kris och krig.

Arbetsuppgifter

Som stabsassistent ansvarar du för att bistå stabsmedlemmarna med stabsarbetet på MR V. Bland annat med; dokumentation av in- och utgående ärenden, hantera handlingar, föra lägestablåer, lägeskartor och händelselogg, svara i telefon, hantera e-post, ta fram underlag till stabsorienteringar och ordergivningar, sammanställa rapporter, ta emot och sända krypterade meddelanden.

Kvalifikationer

 • Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning (GMU) med godkända betyg alternativt godkänd grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F).

 • Godkänd introduktionsutbildning och säkerhetsprövning (genomförs före tecknande av avtal efter att rekryteringsprocessen påbörjats).

  Meriterande kvalifikationer

 • Tidigare anställning/tjänstgöring som stabsassistent i Försvarsmakten eller Hemvärnet.

 • Erfarenhet av stabsarbete och administrativ tjänst.

 • Goda datakunskaper i windowsmiljö (särskilt Microsoft PowerPoint, Word, Excel, Outlook).

 • Boende ort inom Örebro-, Värmlands- Hallands- eller Västra Götalands län.

 • B-körkort.

  Personliga egenskaper

  Du ska ha god organisationsförmåga. Du kan stundtals klara av långa arbetspass utan att din koncentrationsförmåga sänks. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad. Du är en självklar teamspelare som är van att samarbeta med andra och har en utvecklad kommunikativ förmåga. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du är engagerad och har viljan att vara delaktig i plutonens verksamhet och utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personliga lämplighet.

  Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen kan lämnas av

  Tomas Andersson, chefsgruppen 3.Hemvärnsledningspluton, 0734-162979 eller

  Anders Wiker, chefsgruppen 3.Hemvärnsledningspluton, 0760-354554

  Övrigt Befattningen är en tillsvidare placering i någon av de två stabsgrupperna vid 3.Hemvärnsledningspluton. Tjänsten innebär inte en fast anställning inom Försvarsmakten. Tjänstgöringen regleras genom att du tecknar ett tjänstgöringsavtal med Hemvärnet. Tjänstgöringsavtalet innebär att du skriver kontrakt att delta på övningar vid plutonen nio avtalsdygn per år. Tjänsten innebär krigsplacering vid plutonen vilket innebär att du vid höjd beredskap eller krig är skyldig att tjänstgöra vid plutonen.  

  Huvudsaklig tjänstgöringsort är Skövde.

  Rekryteringsprocessen påbörjas snarast, första avtalsdygnen genomförs under våren 2018.

   

  Sista datum för ansökan Välkommen med din ansökan senast 2018-04-30

  Din ansökan ska innehålla CV, ett ansökningsbrev samt betyg/vitsord/referenser från tjänstgöring i Försvarsmakten. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 3.HV-ledningspluton

  3. Hemvärnsledningsplutonen har till uppgift att stödja MR V staben vid höjd beredskap eller krig med expeditionstjänst, transporter och samband. Plutonen ska bestå av totalt 44 personer med en chefsgrupp, två stabsgrupper, en sambandsgrupp och en transport- och ordonnanstropp. Plutonen är utrustad med ett antal fordon, bl.a. Toyota Landcruiser, bandvagnar och motorcyklar. Vi arbetar också med en mängd olika sambands- och IT-system.

  Förutom de nio avtalsdygnen per år, då plutonen övar med MR V stab, genomförs annan verksamhet såsom soldat- och befattningsutbildningar, skjutövningar, extra resursstöd till MR V stab vid andra övningar m.m. Denna typ av verksamhet sker på frivillig basis, oftast i anslutning till helger och naturligtvis med ekonomisk ersättning. Det krävs ett engagemang att, i så stor mån som möjligt, vilja delta i denna verksamhet för att bidra till personlig kompetensutveckling samt plutonens utveckling.

   

  MR staberna

  Regeringens proposition med efterföljande riksdagsbeslut år 2011 innebar en ökad ambition för nationell territoriell verksamhet. Inrättandet av fyra regionala staber (Militärregion Nord, Mitt, Syd och Väst) i insatsorganisationen ska bland annat underlätta utformningen av en rationell samverkansstruktur mellan Försvarsmakten och civila aktörer inom krisberedskapsområdet, bl.a. som en grund för att återta samhällets totalförsvarsförmåga.

  Huvudsyftet med den regionala ledningen är att öka Försvarsmaktens förmåga att leda territoriell verksamhet, inklusive underställda förband och samverkan med övriga samhället, för att skapa förutsättningar för regional försvarsplanering samt bidra till samhällets krisberedskap.

  Införandet av Militärregioner ökar Försvarsmakten förmåga till insatsledning vid svåra kriser och militära angrepp.

   

  Försvarsmakten

  Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

  Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

  I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Vi erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en bra balans mellan arbete och privat. Öppenhet, resultat och ansvar är våra ledord.

  Försvarsmakten strävar efter att vara fritt från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi vill öka representationen i organisationen.

   

  Läs mer på www.forsvarsmakten.se

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4, är en arbetsgivare som tar ansvar för sina anställda genom att samarbeta med arbetsgivare och högskolor i vår närhet. Genom Försvarsmaktsråd Skaraborg skapar vi förutsättningar för våra anställda att kunna växla mellan oss och andra arbetsgivare. Regementet utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Skaraborgs regemente tränar och utbildar två mekaniserade bataljoner, en för heltidstjänstgöring och en för tidvis tjänstgöring, två stridsvagnskompanier, ett tungt transportkompani samt tre hemvärnsbataljoner. Regementet ansvarar också för andra brigadstaben och staben för Militärregion Väst.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 november 2017
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Skaraborgs regemente (P 4) Skövde
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Deltid
 • Sista ansökningsdag:2017-12-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan