Förbandshandläggare MSK Ledsyst

Om tjänsten

MSK Ledsyst är Försvarsmaktens (FM) centrala förvaltningsenhet för ledningsstöd- och strömförsörjningssystem. Enheten ansvarar dessutom för utveckling och produktion av delar av FM ledningsstödsystem för verksamhetsledning. För de delar som produceras inom FM har MSK Ledsyst rollen att vara designansvarig.

Förbandssektionen ingår i Förvaltningsledningsavdelningen. Sektionen genomför inspektioner och kontroller på FM förband, skolor och centra samt lämnar underlag till krigsförbandschefer vid krigsförbandsvärdering.

Sektionen skall stödja HKV, på alla arenor och i alla faser av materielprojekten, utveckling, vidmakthållande och avveckling. Förbandssektionen stödjer även internationella insatser, missioner, krigsförband och depåorganisationer.

Förbandssektionen uppgifter i stort:

Stödjer, HKV PROD i förberedelser och vidmakthållande samt hemtagning av förband i internationella insatser.
Stödjer Krigsförbandsansvariga på HKV vid vidmakthållande, ändring, avveckling eller nyskapande av förband.
Stödjer införandet (på operativ nivå) vid förband, skola och centra av nya system, ny materiel och i förekommande fall även modifierad materiel.
Stödjer HKV och FMV genom deltagande i materielinspektioner och kontroller.
Lämnar underlag till C OrgE (med mobiliseringsansvar) inför årligen återkommande krigsförbandsvärderingar. Medarbetare vid förbandssektionen ansvarar för ett eller flera projekt och förväntas självständigt driva verksamheten framåt. Arbetet bedrivs till stor del genom samverkan med personal från HKV, FMV, FMLOG, FMTIS och krigsförband.

Kvalifikationer:

Officersutbildning YO/RO eller OR eller civil högskoleexamen med flerårig erfarenhet av arbete inom FM eller FMV eller industri med kopplingar till ovanstående myndigheter.

Meriterande kvalifikationer:

Grundläggande kunskap om FM ledningssystem.
Grundläggande kunskaper om teknisk tjänst inom FM.

Genomfört internationell insats för Försvarsmakten.

Personliga egenskaper:

Du är en person med drivkraft och engagemang, du är van att arbeta under eget ansvar och har en tydlig, rak och ärlig kommunikation.
Du kommer att delta i arbetet med att säkerställa FM ledningssystem tillgänglighet i Sverige och utlandet och behöver därför ha god förmåga att delta i och leda arbetsgrupper inom ditt sakområde.
Befattningen innebär att du skall ha en god förmåga att etablera och behålla goda relationer med andra befattningshavare på såväl central- som lokal nivå. Internt vid MSK Ledsyst skall du kunna omsätta vunna erfarenheter och förmedla dessa med berörda parter.

Du har förmåga att självständigt söka relevant information, genomföra analyser och förmedla slutsatser till berörda befattningshavare vid enheten.
Stor vikt vid tillsättandet av tjänsten kommer att läggas vid samarbetsegenskaper och personlig lämplighet.

Du måste kunna strukturera och prioritera ditt eget arbete. Arbetet kräver också att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och du bör ha körkort.

En tjänst på MSK Ledsyst innebär att du hela tiden vidareutbildas och stor vikt läggs på din personliga utvecklingsplan för att ge dig möjligheter att växa inom rollen som förbandshandläggare. Det finns även goda möjligheter att utvecklas internt inom MSK ledsyst och Försvarsmakten.


Tillträde m.m.

Tjänsterna är tillsvidareanställningar och omfattar heltid. Placeringsort Enköping. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde efter överenskommelse/snarast. Om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten så tillämpas 6 månaders provanställning.

KontaktpersonerFör mer information om befattningarna är du välkommen att kontakta:

Chef för Förbandssektionen Anders Guth, via växeln 0171-157000 eller via mail anders.guth@mil.se


Fackliga företrädare (nås via 0171-157000)

OF: Magnus Johansson
SACO: Eva-mi Einvall
OFR/S: Inge Bäcklin
SEKO: Lars Lindell
Ansökan:

Ansökan skall innehålla personligt brev samt CV

Välkommen med Din ansökan senast 2017-12-17 Intervjuver kommer ske under Januari 2018.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 09 november 2017
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2017-12-17

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan