STF PLUTONCHEF SJUKVÅRDSPLUTON MA08

Om tjänsten

MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu.

OM TJÄNSTEN
Sverige deltar i FN-insatsen i Mali med drygt 250 soldater och utgår från Camp Nobel utanför Timbuktu. Förbandets huvuduppgift är att bedriva underrättelseinhämtning i landets norra delar, och man kan verka över stora avstånd. Styrkan skall bland annat verka för stabilisering av större tätbefolkade områden, skydd av civila och FN-personal samt stöd för att skapa förutsättningar för humanitärt bistånd. Förbandets sjukvårdsresurser är väl tilltagna och ingår i Stab&understödskompaniet. På Camp Nobel finns hälso- och sjukvårdspersonal i staben och ett kvalificerat traumateam. Här finns också en vårdcentral för daglig sjukvård och en sjukvårdsgrupp med en lätt ambulans. Utanför campen används en rörlig kirurgisk grupp och/eller en lättrörlig traumagrupp med anestesiolog och anestesisjuksköterska.

STF PLUTONCHEF SJUKVÅRDSPLUTON

Uppgifter
Som Stf sjukvårdsplutonchef ingår du i plutonsledningen. Din huvudsakliga uppgift är att följa upp och utvärdera sjukvårdsplutonens arbete till vardags, under utbildning och under insats. Du driver den planerade verksamheten i nära samarbete med plutonchef och gruppchefer på plutonen. Du är materielansvarig för plutonen och skall tillse att materielen är funktionsdugligt över tiden. Du är beredd att under kortare period överta ledningen för plutonen.   

Egenskaper
Som stfplutonchef i amfibiekåren är du ett föredöme för både soldater, officerare och civilanställda. Som person visar du en vilja att utvecklas i din profession samtidigt som du med dina erfarenheter och kunskaper hjälper andra att bli bättre. Du bör vara uthållig och klara fysiska och psykiska påfrestningar. Har du dessutom en analytisk förmåga är det en fördel. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.

Kvalifikationer

 • Svensk Medborgare
 • B-körkort
 • Genomförd specialistofficersutbildning (SOU/ASOU), alt Officersexamen OP/TA, YOP
 • FM Fysiska Standard grundnivå för stridande befattning

Önskvärda meriter

 • Erfarenhet av personal- alt materielsansvar
 • Utbildning inom sjukvårdsledning, avancerad sjukvård, alt ASF1,2
 • Sjukvårdare/CLS
 • Förarbevis TGB16
 • Internationell erfarenhet
 • Erfarenhet inom markstrid

Lön
Vid anställdning kommer vi överens om din I-lön, som sätts individuellt. Till det kommer tillägg som t.ex. OB och övertidstillägg under din utbildning i Sverige. När du arbetar internationellt utg 29;r utlandslönen från I-lönen som multipliceras med 1,3 + 8000 kr. Till det kommer utlandstillägg (3000 kr/mån) och insatstillägg (8200 kr/mån). Har du barn som inte fyllt 18 år tillkommer 4000 kr per månad.

Övrigt
Vecka 23-24 genomförs enskildrotationsutbildning som är obligatorisk för personal som ej roterat i närtid, kort därefter genomförs nedrotation till insatsområdet. Leave är planerad till två tillfälle under missionen, vilka planeras med utgångspunkt i verksamheten.

Antagningsprocess
När vi mottagit din ansökan som innehåller personligt brev och CV kommer vi gå igenom underlaget och kontakta dig via mail alt telefon, därefter blir du kallad till intervju om vi finner dig intressant. Anställning kan ske omgående efter att säkerhetsprövningsuntervju är genomförd och godkänd. 

Ansökan
Notera att vi fortlöpande kommer att gå igenom ansökningarna och anställa så snart vi finner det vi söker. Sök därför så snabbt som möjligt!  

Välkommen med din ansökan - och kanske till Mali!  

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 april 2018
 • Plats: Timbuktu, Mali
 • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-05-19

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan