Handläggare IT/Ledningsstödsystem (HL IT/Ledsyst) till Ledningsregementet i Enköping

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter

LedR Regstab J6 avdelning stödjer C Ledningsregementet, med direkt underställda chefer/förband (enheter), inom sakområdet ledningsstödsystem (IT och samband) syftande till att effektivt kunna leda verksamheten.

HL IT/Ledsyst ansvarar för IT-infrastruktur och ledningsplatsers tekniska utrustning. HL leder projekt, genomför utredningsuppdrag, stödjer i beredningar och deltar i arbetsgrupper samt utgör kontaktperson mot Försvarsnaktens (FM) driftorganisation samt Fortifikationsverket gällande IT-infrastruktur/byggärenden. HL ska kunna leda eller stödja i kravställnings-, auktorisations- och ackrediteringsärenden. HL ska vara beredd att stödja vid sambandsberedningar och mobiliseringsplanering. HL ska kunna biträda vid handläggning/administration av IT- och telefonibeställningar samt kunna genomföra avrop av IT tjänster vid LedR i rollen som behörig beställare.

Formella krav

 • Erfarenhet/kunskap från FM med fokus inom ledningssystemområdet
 • Eftergymnasial utbildning med inriktning mot nätverks-/server- drift och administration eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga.
 • B-körkort
 • Individen ska kunna krigsplaceras

Önskvärda kvalifikationer
Följande kvalifikationer är meriterande/högt prioriterade;

 • Sökande med verksamhetskunskap från Ledningsregementet och/eller ledningsträning/utbildning/övningar
 • Erfarenhet av arbete vid militär stab främst inom ”X6-funktionen”
 • Kunskap inom FM IT-process

 Övriga önskvärda kvalifikationer;

 • Kunskap att hantera och följa upp IS/IT- och telefonibeställningar inom Försvarsmakten
 • Genomförd säkerhetsutbildning inom FM
 • Har god verksamhets- och IT-kunskap gällande FM IS/IT system
 • Erfarenhet av att planera och genomföra utbildning

Personliga egenskaper
För att trivas är det viktigt att du är kommunikativ, pedagogisk, strukturerad och har god uthållighet. Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att såväl självständigt som i arbetslaget driva arbetet framåt. Har god förmåga att planera och strukturera sitt arbete

Vi förutsätter att du delar FM värdegrund, allas lika värde. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Övrig information
Befattningen: Är en civil befattning. Anställningen medför krigsplacering. Anställningen kan innebära tjänstgöring utomlands.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid. Lön efter överenskommelse.
Arbetsort: Enköping.
Beräknat tillträde: Så snart som möjligt

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: C J6, Övlt Martin Nylander på telefon 070-2592960. Frågor om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-generalist Therese Karlsson, 0709-248779. Vi återkommer till alla sökande när befattningen blivit tillsatt. 

Fackliga representanter Nås via växelnummer 0171-15 70 00. ORF/O, OF Enköping – Magnus Johansson, SACO-F – Eva-Mi Einvall, SEKO-F - Lars Lindell, OFR/S – Inge Bäcklin

Välkommen med din ansökan senast 2017-02-06. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 januari 2018
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-02-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan