Ledningsregementet söker dig som vill bli officer och har en akademisk examen

Om tjänsten

Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning.

Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning. Utbildningen genomförs med lön och påbörjas 2018-04-30 vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som genomför Officersprogrammet. När du är klar med utbildningen kommer Du att jobba som officer med placering vid Ledningsregementet i Enköping.

Vi söker nu ett antal officerare inom områdena

Samband/ledningssystem/telekrig där du arbetar med it- och ledningssystem, kryptosystem, telesignaler och informationshantering. Du ska ha teknisk förståelse, god förmåga att förena teori och praktik.

Tekniks tjänst där du arbetar som teknisk chef på olika nivåer, exempelvis pluton eller kompani. Du tjänstgör såväl nationellt som internationellt. Som teknisk chef måste du vara kunnig och drivande inom teknik som sambandsmateriel, fordon, vapenmateriel och optiskt materiel.

Övergripande krav för anställning

Fullföljd militär grundutbildning om minst 6 månader

Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola som innehåller ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande examen

Uppfyller Försvarsmaktens medicinska, fysiska, psykologiska och övriga krav för anställning som officer

Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod

Meriterande kvalifikationer

Akademisk examen vars innehåll är relevant för Försvarsmakten

Relevant erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer

Chefs- och ledarskapsutbildning/erfarenhet

Personliga egenskaper som passar in på din kommande befattning 

Övrigt

Anställningsprocessen innehåller bland annat tester, intervjuer och säkerhetsprövning. Tester och intervjuer kan komma att påbörjas direkt efter att vi tagit emot din ansökan. Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta HR avdelningen, Rulle Rylén, telefon 0171-157100 eller via mejl, rulle.rylen@mil.se. Vill du veta mer om den inledande utbildningen är du välkommen att kontakta Stefan Ceder, telefon 0723960153.

Fackliga representanter (nås via telefon 0171-15 70 00)

OF Enköping Magnus Johansson

SACO Carl-Johan Pettersson

SEKO Per-Gustaf Andersson

OFR/S Inge Bäcklin

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-26.

Ansökan ska minst innehålla CV, intyg om akademisk examen, intyg om militär grundutbildning samt ett ansökningsbrev. I brevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för jobbet som officer. Läs mer här: SOFU 2018


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 december 2017
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-01-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan