Avdelningschef (officer) till Managementenheten vid Militärhögskolan Karlberg

Om tjänsten

Managementenheten, (ManE), vid Militärhögskolan Karlberg leder och samordnar Försvarsmaktens utbildningar inom management/förvaltningsområdet. Detta så att myndighetens verksamhet kan genomföras i enlighet med de förvaltningsmässiga krav som ställs i lagar, förordningar och ingångna avtal.

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef arbetar du med Försvarsmaktsövergripande utbildningsfrågor och leder direkt under C ManE Försvarsmaktens gemensamma planeringsprocess-, ekonomi- och produktionslogistikutbildningar. Du ansvarar dessutom för Försvarsmaktens Skydds- och anläggningstekniska kurs där myndighetens fortifikationsofficerare utbildas. Avdelningschefen leder arbetet vid egen avdelning och svarar bl.a. för löpande kontakter med representanter för Försvarsmaktens Högkvarter, relevanta processledare, representanter för FMLOG ledning samt FMTIS AnlE.

Avdelningschefen ingår i ManE ledningsgrupp. Arbetsuppgifterna innefattar såväl personalansvar, med ansvar för fördelade arbetsmiljöuppgifter, som ekonomiskt ansvar. I arbetet ingår att arbetsleda kvalificerade civila och militära medarbetare med mångårig erfarenhet av verksamhet såväl inom som utom FM.

I verksamhetsansvaret ingår:

 • Leda och samordna utbildningar för chefer, specialister och medarbetare med stöd av interna och externa resurser.
 • I samverkan med uppdragsgivare utveckla utbildningarutifrån Försvarsmaktens behov och krav för insats och produktion.
 • Kvalitetssäkra avdelningens verksamhet mot uppsatta mål och kvalitetskriterier.
 • Bedriva omvärldsbevakning och driva/medverka i förändringsarbete inom avdelningens och enhetens verksamhetsområde.

Kvalifikationer

 • Officersutbildning.
 • Erfarenhet från ledande befattning med direkt ansvar för personal och ekonomi.
 • Erfarenhet av arbete med utbildningsfrågor.

 Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet från arbete vid Försvarsmaktens Högkvarter.
 • Erfarenhet av verksamhetsledningssystemet PRIO.

Personliga egenskaper

 Arbetet innebär stor och direkt påverkan på Försvarsmaktens managementutbildningar. Detta kräver att du kan företräda såväl enheten som avdelningen. Du är noggrann och prestigelös, vilket innebär att du är en god lagspelare. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga arbetstoppar utan att bli stressad. Du är van vid att samarbeta och har en välutvecklad kommunikativ förmåga. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, bedömd lämplighet samt uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt

Tjänsten är en officersbefattning, där personlig lämplighet kommer utgöra främsta urvalskriteriet.

Tillträde tidigast 1 april 2018.

Detta är en tillsvidareplacering vid MHS K, med arbetsort Solna.

Vi tar gärna in ansökningar från tidigare kollegor då Försvarsmakten för närvarande har möjlighet att återanställa officerare.

Förfrågningar om befattningen kan göras till:

 • Chefen för Managementenheten, överstelöjtnant Roland von Bargen, telefon 073-3263871
 • Nuvarande avdelningschef, överstelöjtnant Johan Martinsson, telefon 076-1140749

Fackliga representanter

Fackliga kontaktpersoner vid MHS K är:

 • Officersförbundet: Johan Danko
 • SACO: Maria Back-nilsson
 • Försvarsförbundet: Stefan Ragnebrink
 • SEKO försvar: Christer Norman

Samtliga nås via MHS K växel: telefon 08-51439000

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-28. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för befattningen.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Försvarsmaktens utbildningsenhet, Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 december 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan-Karlberg (MHS-K) Stockholm
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-01-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan