Bekämpningsofficer Stridsträningssektionen vid Markstridsskolan i Skövde

Om tjänsten

Markstridsskolan (MSS) är organiserad i fyra olika enheter; stab, utbildning, utveckling och träning. Den utlysta tjänsten är placerad vid Träningsavdelningen som ingår i Träningsenheten i Skövde. Avdelningen består av fem verksamhetsområden, Ledningsträninganläggning (LTA), Besättningsträningsanläggning 122 (BTA), Stridsträningsanläggning bebyggelse (STA MOUT), samt Stridsträningsanläggning fält (STA). Tjänsten är placerad vid STA med huvuduppgift att leda träning av våra insatsförband inom markstridsarenan, inom funktionen bekämpning vid skolans Stridsträningsanläggning fält (STA).

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Ansvarar för:

 • Att i samverkan med övningsledaren planera och genomföra moment med tränat förband kopplat mot funktionen indirekt bekämpning
 • Uppföljning värdering och utvärdering av funktionen i samband med träning av förband upp till bataljons nivå
 • Att leda utvärderingar avseende funktionen Indirekt bekämpning i respektive moment
 • Att handleda tränat förband vid behov inom funktionen indirekt bekämpning
 • Att spela funktionen vid högre chef och sidoordnade förband (ex. Artilleribataljon) till tränat förband

Stödjer:

 • Övningsledaren genom att deltaga i framtagande av orderskrivande
 • Övningsledaren med planeringen av träning avseende målsättningar och spel kopplat mot tränat förband
 • Anläggningsansvariga med utveckling av mtrl
 • Övrig verksamhet vid MSS

Utarbetar:

 • Underlag för funktionen avseende rapporter, orderverk, spelkort etc. kopplat mot träning

Leder:

 • Funktionsutvärderingar vid träning av förband
 • Funktionsarbetet mellan olika befattningshavare under träning av förband
 • Beredd stödja övriga sektioner, avdelningar och enheter inom MSS i lösandet av uppgifter som berör funktionen Indirekt bekämpning
 • Beredd företräda MSS i externa arbetsgrupper inom funktionen eg. framtagande av gemensamma metodfrågor, reglementsarbeten m.m.
 • Beredd planera och leda övningar som STA övningsledare

Samordnar:

 • Funktionsarbetet mellan olika befattningshavare under träning av förband

Övrigt:

 • Beredd stödja övriga sektioner, avdelningar och enheter inom MSS i lösandet av uppgifter som berör funktionen Indirekt bekämpning
 • Beredd företräda MSS i externa arbetsgrupper inom funktionen eg. framtagande av gemensamma metodfrågor, reglementsarbeten m.m.
 • Beredd planera och leda övningar som STA övningsledare

Kvalifikationer:

Grundkompetenskrav:

 • OF-1(2) (Lt-Kn)
 • Eldlednings/Eldplanläggningskompetens
 • Bataljonstabmedlemserfarenhet
 • Goda kunskaper och erfarenheter avseende funktionen indirekt bekämpning vid manöverbataljon
 • Förståelse för taktik och stridsteknik inom manöverbataljon
 • Önskvärd kunskap om funktionsledning av indirekt bekämpning på brigadnivå

Särskilda kompetenskrav:

 • Kunskap avseende ledningsmetoder för bataljon
 • Kunskap och förmåga avseende eldledningssystem (ex. PC-Dart, FCC)

Personliga egenskaper:

Du är van vid och trivs med att utveckla människor mot uppsatta mål. Du tycker om att ta ansvar, är tydlig och orädd. Du är driven och har en positiv människosyn, gillar utmaningar och är serviceinriktad. Du är också engagerad, kommunikativ och stimuleras av att arbeta i en föränderlig miljö. Du är flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga. Vi förväntar oss hög personlig integritet och förmåga att skapa goda relationer där förtroende och tillit är ledorden. En av dina styrkor är att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Träningsavdelningschef Mj Conny Röjd, tel. 0500-466194, mobil 0702-655213

Stridsträninganläggningsschef Kn Stefan Andersson, tel. 0500-465723, mobil 0705-870396

Fackliga representanter:

ATO OFR/O Stefan Ohlson mobil 070-302 40 06

Övrigt:

 • Arbetsort: Skövde
 • Beräknat startdatum/tillträde: 180101
 • Befattningsnivå: OF 1 med placering vid Stridsträningssektionen med annan möjlig krigsplacering.
 • Tjänstgöringsform: Tidsbegränsad tom 180630.
 • Tjänstgöringsgrad: Heltid
 • Primär målgrupp: Reservofficer

Välkommen med din ansökan. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Markstridsskolan, MSS, utbildar och utvecklar inom området markstrid. Det innefattar allt från utbildning på individ-, kompani-, bataljons- och förbandsnivå till utveckling av materiel, system och metoder. Detta sker med hänsyn till människans förutsättningar och det breda spektrum av hot som finns i världen i dag. Försök och studier ligger till grund för markstridens utformning. En viktig del av Markstridsskolans ansvar är markstridsförbandens simulatorträning. Med avancerad simuleringsteknik genomför man realistiska övningar som ökar soldatens, kompaniets och bataljonens förmåga.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 januari 2018
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Markstridsskolan (MSS) Skövde/ Kvarn
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan