Taktikofficer vid Träningsavdelningen vid Markstridsskolan i Skövde

Om tjänsten

Markstridsskolan (MSS) är organiserad i fyra olika enheter; stab, utbildning, utveckling och träning. Den utlysta tjänsten är placerad vid Träningsavdelningen som ingår i Träningsenheten i Skövde. Den utlysta tjänsten är placerad vid Träningsavdelningen som ingår i Träningsenheten i Skövde. Avdelningen består av fem verksamhetsområden, Ledningsträninganläggning (LTA), Besättningsträningsanläggning 122 (BTA), StriSimPC, Stridsträningsanläggning bebyggelse (STA MOUT), samt Stridsträningsanläggning fält (STA). Den utlysta tjänsten Taktikofficer vid Träningsavdelningen kommer till huvuddel vara riktad mot att tjänstgöra vid LTA, men beroende på kompetenser hos dig, kan det även bli aktuellt med tjänstgöring vid någon av de andra anläggningarna (precis som för de idag redan anställda). Ledningsträninganläggningen (LTA) består av 7 stycken medarbetare med huvuduppgift att leda träning av bataljonstaber vid våra insatsförbands inom markstridsarenan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Biträder och kan bli delansvarig för:

 • Träning av bataljonsstaber avseende planering, genomförande, uppföljning/värdering och rapportering.
 • Samverkan med förband avseende målsättningar, styrningar, inflytelser, resursbehov m.m. inför ledningsträning.
 • Framtagning av taktiskt scenario och målsättningar för förbanden. 
 • Taktik och stridsteknik vid planering, genomförande och utvärdering av ledningsträningar.
 • Samordning av spel och funktioner i rollen som spelledare vid genomförandet av ledningsträning.
 • Förberedelser i anläggningen och i simulatorsystemet (CATS) inför ledningsträningsövningar.
 • Order och riktlinjer till arbetslaget och tränat förband för genomförandet av ledningsträning.
 • Beredd stödja övriga sektioner, avdelningar och enheter inom MSS i lösandet av uppgifter som berör taktik och stridsteknik.
 • Beredd företräda MSS i externa arbetsgrupper avseende taktik och stridsteknik, reglementsarbeten, fältövningar m.m.

Övrigt:

 • Beredd stödja övriga sektioner, avdelningar och enheter inom MSS i lösandet av uppgifter som berör taktik och stridsteknik.
 • Beredd företräda MSS i externa arbetsgrupper avseende taktik och stridsteknik, reglementsarbeten, fältövningar m.m.

Kvalifikationer:

Grundkompetenskrav

 • OF-1-3 (AO Markstrid Manöver).
 • God taktisk förmåga och systemförståelse för manöverbataljon samt kunskap avseende brigadtaktik och dess ingående funktioner.
 • Bör ha erfarenhet från bataljonsstab vid manöverförband
 • God kunskap avseende ledningsmetoder bataljon.

Särskilda kompetenskrav

 • God datorvana.
 • Bör ha någon färdighet i att hantera ledningsstödssystem (ex. SLB samt SWECCIS).

Meriterande kvalifikationer:

 • Erfarenhet från kompaniledning alternativt stridsledning mekaniserad bataljon.
 • Erfarenhet av internationell tjänst.
 • Andra, ej ovan nämnda, goda kunskaper i funktioner (prio; logistik, fältarbete, bekämpning) eller vapensystem (prio; strv) kan vara tungt vägande, beroende på övrig personlig lämplighet.

Personliga egenskaper:

Du är van vid och trivs med att utveckla människor mot uppsatta mål. Du tycker om att ta ansvar, är tydlig och orädd. Du är driven och har en positiv människosyn, gillar utmaningar och är serviceinriktad. Du är också engagerad, kommunikativ och stimuleras av att arbeta i en föränderlig miljö. Du är flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga. Vi förväntar oss hög personlig integritet och förmåga att skapa goda relationer där förtroende och tillit är ledorden. En av dina styrkor är att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Träningsavdelningschef, Mj Conny Röjd, tel. 0500-466194, mobtfn. 0702-655213

E-postadress: conny.rojd@mil.se

Fackliga representanter:

ATO OFR/O Stefan Ohlson mobil 070-302 40 06

Övrigt:

 • Arbetsort: Skövde
 • Beräknat startdatum/tillträde: 180101.
 • Befattningsnivå: OF 1-3 (Kn-Mj) med placering vid Träningsavdelningen och huvudsakligen Ledningsträningssektionen med annan möjlig krigsplacering.
 • Tjänstgöringsform: Tidsbegränsad anställning RO t.o.m. 180630.
 • Tjänstgöringsgrad: Heltid
 • Primär målgrupp: Reservofficer

Välkommen med din ansökan. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Markstridsskolan, MSS, utbildar och utvecklar inom området markstrid. Det innefattar allt från utbildning på individ-, kompani-, bataljons- och förbandsnivå till utveckling av materiel, system och metoder. Detta sker med hänsyn till människans förutsättningar och det breda spektrum av hot som finns i världen i dag. Försök och studier ligger till grund för markstridens utformning. En viktig del av Markstridsskolans ansvar är markstridsförbandens simulatorträning. Med avancerad simuleringsteknik genomför man realistiska övningar som ökar soldatens, kompaniets och bataljonens förmåga.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 januari 2018
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Markstridsskolan (MSS) Skövde/ Kvarn
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan