Livgardet söker dig som vill bli officer och har en akademisk examen

Om tjänsten

Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. När du är klar jobbar du som officer vid Livgardet.

Vid Livgardet söker vi ett antal officerare inom följande områden:
Ansvarig för bevakningen av de kungliga slotten (högvakt) och på militära anläggningar. Som militärpolis arbeta med allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten samt att ge stöd till militära enheter under nationella och internationella operationer. Men du kan även arbeta med säkerhet, samband, granatkastare, fältarbete, spaning, underhåll och sjukvård.

Läs mer på https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/3-organisation-forband/livgardet/livgardets-informationsbroschyr.pdf

Övergripande krav för anställning

· Fullföljd militär grundutbildning om minst 6 månader
· Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola som innehåller ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande examen.
· Uppfyller Försvarsmaktens medicinska, fysiska, psykologiska och övriga krav för anställning som officer. 
· Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Meriterande kvalifikationer:
- Akademisk examen vars innehåll är relevant för Försvarsmakten. 
· Relevant erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer.
· Chefs- och ledarskapsutbildning. 
· Väl vitsordad erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar.
· Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en kommande officerskarriär.
· Personliga egenskaper som passar in på din kommande befattning.

Övrigt

Anställningsprocessen innehåller bland annat tester, intervjuer och säkerhetsprövning. Tester och intervjuer kan komma att påbörjas direkt efter att vi tagit emot din ansökan. 

Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. 

Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Jenny Lännerström eller Håkan Melinder via växeln 08-584 540 00. Vill du veta mer om den inledande utbildningen är du välkommen att kontakta Stefan Ceder på telefon 0723960153.

Fackliga representanter är OFR/R Johan Hamlin, SEKO Thomas Klasson, SACO Catarina Malmrot, OFR/S Madeliene Daleo. Samtliga nås via växeln 08-584 540 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-26. Ansökan ska minst innehålla CV, intyg om akademisk examen, intyg om militär grundutbildning, övriga meriterande underlag samt ett ansökningsbrev. I brevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för jobbet som officer. Läs mer här: SOFU 2018


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 08 december 2017
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-01-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan