4.sjöstridsflj söker dig som vill bli officer och har en akademisk examen

Om tjänsten

Vill du bli officer vid Fjärde sjöstridsflottiljen?

Fjärde sjöstridsflottiljen (4.sjöstridsflj) utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt genomför insatser för att försvara Sverige och landets intressen.

Ordinarie basering är Berga örlogshamn vid Hårsfjärden i Haninge kommun.

Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomfört ca 12 månader officersutbildning med lön.

Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. När du är klar jobbar du som officer, inledningsvis vid 4.sjöstridsflj.

Vid 4.sjöstridsflj, 41.korvettdivision söker vi officerare, främst inom arbetsområdet undervattenstrid/ubåtsjakt.

Övergripande krav för anställning

- Fullföljd militär grundutbildning om minst 6 månader.

- Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola som innehåller ett skriftlgt examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande examen.

- Uppfyller Försvarsmaktens medicinska, fysiska, psykologiska och övriga krav för anställning som officer.

- Dina värderingar överenstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

- Sjötålighet. Arbetet ombord genomförs under varierande väderförhållanden.

Meriterande kvalifikationer

 - Akademisk examen vars innehåll är relevant för Försvarsmakten.

- Relevant erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer.

- Chefs- och ledarskapsutbildning.

- Väl vitsordad erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar.

- Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en kommande officerskarriär.

- Personliga egenskaper som passar in på din kommande befattning.

- Nautisk utbildning är meriterande.

Övrigt

Anställningsprocessen innehåller bland annat tester, intervjver och säkerhetsprövning. Urval, tester och intervjuver kommer att påbörjas preliminärt vecka 805.

Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandlig av underrepresenterat kön.

Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta HR-chefen Mikael Lidberg, mikael.lidberg@mil.se , 010 823 83 05, eller Divisionsförvaltaren vid

41.korvettdivisionen Peter Hagelin, peter.hagelin@mil.se , 010 823 83 43. 

Vill du veta mer om den inledande utbildningen är du välkommen att kontakta Stefan Ceder på telefon 072 396 01 53.

Fackliga representanter är:

Officersförbundet (OFR/O): Mikael Pihl, mikael.pihl@mil.se , 010 823 83 90

Försvarsförbundet (OFR/S): Björn Engren, bjorn.engren@mil.se , 010 823 83 92

SACO-S: Jörgen Segrell, jorgen@mil.se , 010 823 83 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-26. Ansökan ska innehålla CV, intyg om akademisk examen, intyg om militär grundutbildning, övriga meriterande

underlag samt ett ansökningsbrev. I brevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för jobbet som officer. Läs mer här: SOFU 2018


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljens ledningsstab, sju fartyg och röjdykardivision på västkusten utbildar och tränar sjömän och officerare för beredskap att genomföra insatser, både nationellt och internationellt. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot yt-, luft- och undervattensmål, samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.
Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar också löpande med personal till internationella insatser, bland annat i Afghanistan – långt från kust och hav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 december 2017
  • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Fjärde sjöstridsflottiljen Berga/Muskö
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-01-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan