I19 söker dig som vill bli officer och har en akademisk examen

Om tjänsten

Vill du bli officer vid I 19?

Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. När du är klar jobbar du som officer vid I 19 (Antingen Pansarbataljonen i Boden eller Jägarbataljonen i Arvidsjaur).

I 19, Norrbottens regemente, är ett av Sveriges största regementen sett till både organisation, yta och verksamhet. I Boden finns Pansarbataljonen, 3. Brigadstaben samt Militärregionstab Norr. I Arvidsjaur finns Arméns jägarbataljon. Regementet består även av fem stycken utbildningsgrupper som är grupperade i Härnösand i söder till Kiruna i norr. Förbanden är speciellt utbildade att verka i subarktisk miljö.

Vid I 19 söker vi ett antal officerare inom följande områden:

Officer vid Arméns jägarbataljon (Arbetsort Arvidsjaur)

Jägarbataljonen är arméns främsta förband för strid på djupet av motståndarens område. Bataljonen strider mot prioriterade mål, t.ex. motståndarens markrobotar, högre staber, förbindelser. Bataljonen genomför även spaning i olika former och inhämtar information om motståndaren och bidrar till egen och högre chefs lägesuppfattning. Tjänsten ställer höga fysiska krav och mycket av verksamheten sker i fält under krävande förhållanden.

Officer vid Norrbottens Pansarbataljonen (Arbetsort Boden)

Vid Norrbottens pansarbataljon utbildar och utvecklar personal ur 191:a och 192:a mekaniserade bataljonerna ett antal olika delar i insatsorgen för att kunna verka i olika miljöer där subarktisk förmåga är framträdande. En mekaniserad bataljon kännetecknas av en stor rörlighet, en hög skyddsnivå samt en mycket stor eldkraft. Bataljonerna består av ett antal olika typkompanier (Stridsvagn, Stridsfordon 90, Ledning, Underhållstjänst). Att vara officer vid pansarbataljonen innebär möjligheter att bredda sig med olika inriktningar inom bataljonen. Tjänstgöringen kan emellanåt vara fysiskt krävande.

Allmänt

Som ny officer vid I 19 börjar du med att genomföra ett profileringsår som innehåller både truppföring och trupputbildning och syftar till att lära sig grunderna om förbandet. Du placeras därefter på någon av skvadronerna/kompanierna och vid en pluton. Att utbilda andra och dig själv för att bygga upp förbandets krigsduglighet är en grundläggande uppgift. Du deltar, när så krävs, i förbandets beredskap och insatser nationellt som internationellt och du kan komma att delta i övningar både i Sverige och utomlands.

Vi söker kreativa lagspelare med god förmåga att arbeta självständigt!

Övergripande krav för anställning (kontakta oss om du vill se kraven i detalj):

Fullföljd militär grundutbildning om minst 6 månader

Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola som innehåller ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande examen.

Uppfyller Försvarsmaktens medicinska, fysiska, psykologiska och övriga krav för anställning som officer.

Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Sökande till Jägarbataljonen som inte har någon erfarenhet av jägartjänst kommer att genomföra en kompletterande prövning som sker 2018-02-22—23 i Arvidsjaur.

Meriterande kvalifikationer:

Akademisk examen vars innehåll är relevant för Försvarsmakten.

Relevant erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer.

Chefs- och ledarskapsutbildning.

Väl vitsordad erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar.

Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en kommande officerskarriär.

Personliga egenskaper som passar in på din kommande befattning.

Grundutbildad eller tjänstgjort i subarktisk miljö.

Övrigt

Anställningsprocessen innehåller bland annat tester, intervjuer och säkerhetsprövning. Tester och intervjuer kan komma att påbörjas direkt efter att vi tagit emot din ansökan.

Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön.

Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Norrbottens pansarbataljon via i19-pbat-s1@mil.se eller Arméns Jägarbataljon 193-jbat-s1@mil.se . Vill du veta mer om den inledande utbildningen är du välkommen att kontakta Stefan Ceder/Högkvarteret på telefon 0723960153.

Fackliga representanter är OF Bothnia Per Davidsson 070-608 20 64, SECO Margaretha Ryding 0921-34 80 24, SACO Ann Nilsson 0921-34 96 42 samt OFR/S Annelie Forshage 0921-34 88 15

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-26. Ansökan ska minst innehålla CV, intyg om akademisk examen, intyg om militär grundutbildning, övriga meriterande underlag samt ett personligt brev. I brevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för jobbet som officer. Läs mer här: SOFU 2018


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens regemente I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Kiruna i norr till Härnösand i söder. I 19 ansvarar bland annat för att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och en jägarbataljon. I 19 har uppdraget att utveckla jägarförmågan inom armén och vinterförmågan inom Försvarsmakten. Vid regementet finns en brigadstab med uppgift att leda delar av arméns förband under kris och krig, samt staben för Militärregion Nord, som ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen. Vid I 19 finns också sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 11 december 2017
  • Plats: Boden, Norrbottens län, Sverige
  • Förband: Norrbottens regemente (I 19) Boden
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-01-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan