Luftstridsskolan söker dig som vill bli officer och redan har en akademisk examen

Om tjänsten

Vill du bli officer vid Luftstridsskolan?

Tjänstgöringsorter: Hästveda, Linköping, Luleå, Såtenäs samt Uppsala.

Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. När du är klar jobbar du som officer vid Luftstridsskolan. Du kommer även att genomföra specifik utbildning mot sökt kompetensområde. Utbildningstiden varierar.

Vid Luftstridsskolan söker vi ett antal officerare inom följande områden:

- Flygstridsledning som innebär att du arbetar med att leda Flygvapnets piloter vid deras dagliga flygträning.

- Stridspilot alternativt Helikopterpilot.

- Sambandsledare som innebär att du arbetar med Flygvapnets sambandssystem.

- Pedagogik, vi ansvarar för Flygvapnets skolor.

Övergripande krav för anställning (kontakta oss om du vill se kraven i detalj):  

- Fullföljd militär grundutbildning om minst 6 månader 

- Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola som innehåller ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande examen.

- Uppfyller Försvarsmaktens medicinska, fysiska, psykologiska och övriga krav för anställning som officer.

- Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Meriterande kvalifikationer:

- Relevant erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer.

- Chefs- och ledarskapsutbildning. 

- Väl vitsordad erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar.

- Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en kommande officerskarriär.

- Personliga egenskaper som passar in på din kommande befattning.

- Tidigare anknytning till Försvarsmakten och till Luftstridsskolan i synnerhet.

- Genomförd utlandstjänst.

- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i rollen som Officer.

Övrigt

Anställningsprocessen innehåller bland annat tester, intervjuer och säkerhetsprövning. Testerna genomförs mot specifik kravprofil för den befattning den sökande avses att anställas vid. Tester och intervjuer kan komma att påbörjas direkt efter att vi tagit emot din ansökan.

Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Anna Obrovac telefon 072-1818009.

Vill du veta mer om den inledande utbildningen är du välkommen att kontakta Stefan Ceder på telefon 0723960153.

Fackliga representanter är OFR/O Ärna Peter Oscarson 018196368, OFR/S Per Gustafson 070436088, SACO Borca Medjed Hedlund 0703363720, SEKO Mari-Ann Larsson 018196776

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-26. Ansökan ska minst innehålla CV, intyg om akademisk examen, intyg om militär grundutbildning, övriga meriterande underlag samt ett ansökningsbrev. I brevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för jobbet som officer. Läs mer här: SOFU 2018


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 december 2017
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-01-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan