SO Future Operations G35 (OF-2/3), HQ Sektor Väst, MINUSMA, Mali

Om tjänsten

Sverige deltar med ca 250 personer i FN-insatsen MINUSMA i Mali. Det svenska styrkebidraget är grupperat i sektor väst, där Sektorhögkvarteret är grupperat i Timbuktu och som leder FN-förbanden i Malis till ytan största sektor.
Sektorstaben motsvarar en brigadstab men med fast gruppering. MINUSMA orderspråk är engelska men många av de tjänstgörande officerarna talar helst franska. Staben består av ca 50 officerare från olika länder.
De uppgifter som sektorn har är främst regelbundna patruller, eskort av andra FN-enheter, försvar och skydd av egen verksamhet och baser, inhämtning av underrättelser och information, samverkan med andra aktörer inklusive civila företrädare för olika delar av den maliska staten och olika grupper i området. Utöver detta bedrivs riktade operationer för att skydda lokalbefolkningen och MINUSMA i områden där situationen är mer osäker och oberäknelig.

Befattning:

- SO Future Operations G35, HQ sektor väst, MINUSMA

Behörighetskrav:

- Yrkes- eller reservofficer nivå OF-2/3
- FN ålderskrav: 25 – 55 år
- B-körkort 

Kravspecifikation:

Skall:

- Erfarenhet av stabstjänst på lägst bataljonsstab.
- Erfarenhet av stridsledning, taktisk- eller operativplanering eller ledning av förband.
- Erfarenhet av framtagande av ordrar
- Goda engelskakunskaper (önskvärt med lägst STANAG 3333) 

Meriterande:

- Erfarenhet av stabstjänst på brigadstab, regional stab eller taktisk stab.
- Tidigare tjänstgöring vid internationell insats i multinationell stab.
- Kunskaper i franska 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

G3, där befattningen ingår, ansvarar för att i enlighet med sektorchefens direktiv utöva ledning och kontroll av förbanden inom sektor väst. Sektionen har huvudansvaret för operationsplaneringen inom sektor västs operationsområde, till detta tillkommer ansvar för uppföljning och utvärdering av pågående operationer. Sektionen ansvarar för operationsrapporteringen som sker till MINUSMA:s militära högkvarter (FHQ) i Bamako. 

- SO Fu Ops G35 arbetar i gränssnittet mellan G3 Current och G5 Plans.
- Ansvar för planering och utfärdande av ordrar avseende den verksamhet som förbanden inom sektorn skall bedriva i närtid.
- Samverkan med de civila komponenterna i sektor väst, avseende planering av militärt stöd i form av eskorter och skydd som de civila komponenterna är i behov av för att kunna lösa sina uppgifter.
- Ansvar för bearbetning och sammanställning av de patrull- och operationsrapporter som förbanden genererar efter genomförd verksamhet.
- Stödja övriga delar av G3 verksamhet i enlighet med C G3 direktiv. 

Tillträde, placering och tjänstgöringslängd:

- Utlandstjänstgöring och utbildning:
Alt 1: 2018-08-13 – 2019-08-18, utbildning 2018-05-14 – 06-01
Alt 2: 2018-08-13 – 2019-02-17, utbildning 2018-05-14 – 06-01
Alt 3: 2019-02-11 – 2019-08-18, utbildning 2018-11-05 – 16 + 11-26 – 30

Sista ansökningsdag:

-  Sista datum för intresseanmälan är 2018-01-28
-  FM urval skall vara genomfört senast under mars 2018.

Villkor:

- Enligt Insatsavtal (FN utbetalar MSA)
- Frågor om villkor besvaras av HKV AVD Pers Int, Barbro Nordenström, 08-788 7500.

Ev frågor om befattningen:

- Besvaras av ATS G3, Alf Norbäck, 08-788 7500.

Övrigt:

- Tjänsten tillsätt under förutsättning att Sverige erhåller befattningen.
- Utdrag från polisens belastningsregister ska kunna uppvisas på anmodan.
- Vi ser gärna kvinnliga sökande

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 december 2017
  • Plats: Timbuktu, Mali
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-01-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan