LSS strilsäksoldater

Om tjänsten

Strilsäksoldater (Stridsledningssäkerhetssoldater) till strilförsvarspluton i Uppsala.

Strilbataljon:
Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda stridsflyg. Bataljonen bedriver skarp tjänst dygnet runt, året runt från anläggningar runtom i landet. Strilförsvarskompaniet är ett säkerhetsförband som ansvarar för att skydda bataljonens fasta och rörliga anläggningar.

Strilförsvarsplutonerna:
Huvuduppgiften för strilförsvarsplutonerna är att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot Flygvapnets ledningssystem på djupet. Strilförsvarsplutonen kännetecknas av ett flexibelt och rörligt uppträdande över stora ytor i små enheter. Plutonen är inte bunden till en specifik plats, utan insatsområdet sträcker sig över hela landet, över alla årstider och dygnets alla timmar. Strilförsvarsplutonen verkar under påfrestande fysiska och psykiska förhållanden och ställer höga krav på sina soldater. Motståndaren utgörs av jägar-, spanings- och specialförband.

Tjänsten:
Kompaniet söker strilsäksoldater för anställning vid någon av strilförsvarsplutonerna i Uppsala. Som säksoldat genomför du först ett allmänt skede där erhåller grundläggande utbildningar och erfarenhet i säkerhetsförbandstjänst. Du får utbildning och övning i att hantera dina personliga vapen, bland annat: AK5C, KSP90 och Pistol 88. Du får också öva stridsteknik och övriga vapensystem som är relevanta för dig. Förutom denna utbildning kommer du tillsammans med din grupp och pluton att utbildas och öva att klara säkerhetsskyddsuppgifter i fred, kris och krig. För att klara tjänsten behöver du vara mentalt stabil, vältränad och driven.

När du erhållit grundläggande utbildning kan du söka mot någon av de följande befattningarna vid plutonen:

Hundförare:
Hundförare ansvarar för gruppens hund, vilket är en av våra viktigaste sensorer. Detta ställer stora krav på dig avseende uthållighet och omdöme. Förbandets förmåga är avhängt på hundförarens skicklighet i att tolka och förmedla det som hunden känner av.

Stridssjukvårdare:
Stridssjukvårdaren erhåller specialistutbildning inom sjukvård för att kunna ta hand om skadade. Att vara stridssjukvårdare är en ansvarsfull befattning, då det är du som kommer ta hand om dina sårade kamrater.

Understödsskytt:
Understödsskytten är gruppens specialist avseende vapen, minor och fordon. Understödsskytten erhåller fördjupningsutbildning kopplat mot strid och använder huvudsakligen lätt kulspruta som sitt vapen.

Gruppchef:
Gruppchefen leder gruppen, vilket ställer krav på omdöme, initiativ och ansvar. Gruppchefen är i regel en erfaren soldat som erhåller gruppbefälsutbildning, samt kompletterande utbildning inom säkerhetsförbandstjänst för att kunna leda gruppen självständigt. På grund av att grupperna ska kunna uppträda över stora områden ställs det stora krav på gruppchefen att kunna agera självständigt.

Oavsett befattning innebär tjänsten mycket resande och du kommer att vara på annan ort och öva eller genomföra insatser under cirka en sjättedel av året. Din anställning medför även att du kan ha olika beredskapsgrader, arbeta sammanhängande under långa perioder och genomföra utlandstjänstgöring.

Träning på arbetstid ingår för att upprätthålla och förbättra din fysiska status. Tjänsten ställer höga krav på god fysisk standard, professionalism, flexibilitet och kamratskap hos dig som individ. Du förväntas ta ansvar för din egen utveckling och stötta dina kollegor.

Vi söker dig:
Vi söker dig som gillar att jobba i grupp och under högt tempo. Tjänsten kommer delar av tiden vara mycket fysiskt och psykiskt krävande. Oavsett hur trött du är måste du samtidigt klara av att vara noggrann och säkerhetsmedveten, då ett litet misstag kan göra att motståndaren tar sig förbi oss.

Utbildningen är komplex och det tar många år innan du fullt ut bemästrar din tjänst, därför söker vi endast dig som har ett långsiktigt engagemang för att jobba inom Försvarsmakten.

Personliga egenskaper:

 • God samarbetsförmåga.
 • Allsidigt tränad och med god uthållighet.
 • Mentalt stabil och anpassningsbar.
 • Du är redo att utsätta dig för fysiska utmaningar under långa perioder och strävar efter personlig utveckling.

Stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer:

 • Svensk medborgare.
 • Genomförd GMU eller värnplikt med godkänt resultat.
 • Inte allergisk mot hund.

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet av att arbeta inom säkerhetsförband.
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta inom jägar- eller spaningsförband.
 • Utbildning på tyngre vapensystem.
 • Körkort klass B eller högre.
 • Gruppbefälsutbildning.
 • Stridssjukvårdarutbildning.
 • Utbildad hundförare.
 • Utlandstjänstgöring.

Övrigt om anställningen:
Tidsbegränsad anställning upp till 8 år enligt "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten". Provanställning 6 månader tillämpas. Anställningen innebär heltidstjänstgöring. Oregelbunden arbetstid, jour- samt helgtjänstgöring förekommer.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Anställningsform: Tidsbegränsad
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum/tillträde: 7/5-2018
Befattningsnivå: OR1-3

Ansökningsprocessen:
Du kommer att få bekräftelse på att vi mottagit din ansökan.

Du kan sedan komma att kallas till en testdag i Uppsala där du informeras mer ingående om förbandet, genomför fystester samt intervju. Om du framgångsrikt fullföljer testdagen kommer du att övervägas för anställning.

Testdagen är planerad till lördag 17/3-2018 i Uppsala mellan klockan 08:00-14:30. Fyskraven för befattningen är fälttest 11:30 och multitest 300 poäng. Packlista, samt vilka övriga förberedelser du behöver vidta kommer att bifogas om du blir kallad till intervju.

Ytterligare upplysningar om tjänsten:
Löjtnant John Nisser C 141.pluton 0722-11 42 74 eller john.nisser@mil.se

Fanjunkare Frans Björklund C 143.pluton 0721-87 70 94 eller frans.bjorklund@mil.se

Försvarsmaktens hemsida: https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/stridsledningssakerhetssoldat/

Kompaniets Instagramkonto @14.strilforsvarskompaniet

Observera begränsad tillgänglighet mellan 15/12-17 och 8/1-18 på grund av semester.

Fackliga kontaktpersoner:
OFR/S Per Gustafson + 46 (0) 702 43 60 88
OFR/O Ärna Peter Oscarson + 46 (0)18 19 63 68
SACO Borka Medjed-Hedlund + 46 (0) 703 36 37 20
SEKO Mari-Ann Larsson + 46 (0)708 27 68 53

Dokument att bifoga din ansökan:

 • Personligt brev
 • CV med referenser
 • Personligt foto
 • Gymnasiebetyg samt ev. andra betyg
 • Intyg från annan meriterande utbildning

Välkommen med din ansökan senast 23/2-2018.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 december 2017
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-02-23

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan