2.Amfibiebataljon anställer logistik-soldater och tekniker/mekaniker (OR1-5)

Om tjänsten

Rekryterande enhet: 2.Amfibiebataljon genom 206.Underhållskompaniet

Beskrivning av förbandet

2.Amfibiebataljonen är idag en av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Bataljonen skall upprätthålla nationell beredskap såsom vakt/insatstjänst samt högvakt och delta i nationella/internationella samövningar.

Vi söker nu logistisk och teknisk personal i GSS-kategorin, för tjänstgöring vid olika kompanier och funktioner. Vill du ha ett utmanande och omväxlande jobb där din förmåga både fysiskt och psykiskt regelbundet sätts på prov? Ett jobb där lagarbete och självdisciplin är en förutsättning för framgång, oavsett om det är i Stockholms skärgård eller på internationell insats; sök då till 2.Amfibiebataljon.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Vi söker nu nya medarbetare för tjänstgöring på de olika kompaniernas driftstödsgrupper. Chef driftstödsgrupp, sambandsmekaniker, vapentekniker, maskinbefäl samt fordonsmekaniker är några av områdena som det går att söka sig mot. I det viktiga arbetet med att försörja amfibiebataljonen nyttjas bl.a. svävare, fartyg, terränghjuling och tung lastbil. Det framskjutna underhåll som bedrivs av 206.Underhållskompaniet och övriga kompaniers driftstödsgrupper ställer höga krav vad avser stridsduglighet och fältmässighet. Förmågan att snabbt kunna växla mellan att lösa stridsuppgifter inom ramen för kompaniernas egna verksamhet, och att vara serviceinriktad och problemlösande gentemot bataljonens övriga enheter, är något som är centralt för logistiker i Amfibiekåren. Du behöver vara flexibel och under perioder jobba under både mentalt och fysiskt krävande förhållanden för att hålla förbandet operativt. De unika erfarenheter inom logistik och problemlösning som logistiker tillgodogör sig i Amfibiekåren är av högt meriterande karaktär även ur ett civilt perspektiv.


Du som antas kommer att påbörja din anställning tidigast efter sommaren 2018.

Generella krav för anställning

 • Svensk medborgare
 • Genomförd värnplikt/GMU med godkända betyg
 • Godkända betyg i Svenska A, Samhällsvetenskap A, Engelska A och Matematik A på gymnasienivå

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet.

 

 

Meriterande

 • Genomförd värnplikt/GMU/GU i amfibiekåren.
 • Genomförd befattningsutbildning mot sökt befattning.
 • Civil erfarenhet av sjöfart, logistik, spedition o. dyl.
 • Tidigare genomförd internationell tjänstgöring.
 • Körkort B eller BC(E) samt Militärt förarbevis.
 • Språkkunskaper, i första hand engelska i tal och skrift.
 • Truckutbildning, A1-A3, B1-B3, C1-C2.

Sista dag för ansökan

2018-01-21

Ansökningsprocess:
Vid ansökningstidens slut kommer intressanta kandidater att kallas till fysiska tester och intervjuer med befäl vilka genomförs på Berga. Om du sedan blir aktuell för anställning kommer även en obligatorisk registerkontroll att genomföras.

Kontaktperson

Kompaniförvaltare vid 206.Underhållskompaniet, Fj Patrick Holmlin (patrick.holmlin@mil.se)

Fackliga företrädare

OF Amf, Michael Jarkö, of-amf@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 december 2017
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-01-22

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan