Stabsassistent vid HKV INSS J6

Om tjänsten


Insatsstaben planerar, leder och följer upp nationella och internationella operationer samt annan fredsfrämjande verksamhet och stöd till samhället. Genomför försvarsplanering, operativ planering och beredskapsplanläggning. Insatsstaben följer omvärldsutvecklingen och verkar aktivt för att upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet. Vidare värna Sveriges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska territoriet. Leder territoriell verksamhet och regional säkerhetstjänst. Kontrollerar förmågan att upprätthålla beredskapen för nationella och internationella insatser.

Insatsstabens Ledningssystemavdelning - INSS J6
INSS J6 ansvarar för att operativa ledningsstödssystem upprättas, vidmakthålls, utvecklas och avvecklas för att möta de ledningsbehov som insatserna genererar. I huvudsak omfattar arbetet att planera för och leda och följa upp de operativa ledningsstödssystemen i syfte att skapa förutsättningar för ledningsförmågan för den egna staben och underställda förband i Sverige och utomlands.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Befattningen som stabsassisten innebär i huvudsak att stödja avdelningens administrativa sysslor. Befattningen innebär även förberedelser och efterarbete efter möten och bedömmanden. Du som stabsassistent kommer vara en viktig del i den informationshantering som syftar till att avdelningen har en god lägesbild och aktuell stabsarbetsplan.

Kvalifikationer
- 3-årig gymnasieutbildning.
- Genomförd värnplikt, GMU alternativt aspirantutbildning.
- God IT-Vana.

Meriterande
- Kunskap om Försvarsmaktens struktur och uppgifter.
- Kunskap om FM verksamhetsledningssystem.
- Färdigheter i specifika system och mjukvara såsom, PRIO, SWECCIS INS, ISUS samt VIDAR.
- God förmåga till självständigt arbete.
- Förståelse för insatsverksamhet.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
- Övriga språkkunskaper.
- Tidigare arbete i stab.
- Pedagogisk.
- Stabsutbildning i FM stab t ex via någon Frivilligorganisation.
- B-körkort.

Personliga egenskaper
- God social förmåga.
- God situationsanpassningsförmåga. Arbetet kommer bestå av rutinmässiga uppgifter med inslag av tillämpad problemlösning.
- God stresstålighet och uthållighet.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad enligt "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten". Anställningen kan uppgå till max 8 år. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Upplysningar om tjänsten
Kontakta chefen HKV INSS J6 Plan, Andreas Holmberg. andreas.o.holmberg@mil.se

Fackliga representanter
SACO Camilla Robertsson
SEKO Hans Monthan
OFR/O Arne Nilsson
Försvarsförbundet Pia Almström
Samtliga nås via växeln på Tel: 08-788 75 00.

Sista ansökningsdag
2018-01-30


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 december 2017
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-01-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan