Första ubåtsflottiljen söker dig som vill bli officer och har en akademisk examen

Om tjänsten

Försvarsmaktens ubåtar, signalspaningsfartyg och deras besättningar är samlade hos Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Hos Första ubåtsflottiljen finns även ett avancerat dykeri- och ubåtsräddningssystem med fartyg och olika undervattensfarkoster samt sjötransportenheten.

Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. Officersutbildningen kommer därefter att följas av en ca 12 månader nautisk fortsättningsutbildning samt befattningsutbildning. När du är klar jobbar du som officer på ubåt vid Första ubåtsflottiljen.

Övergripande krav för anställning:

 • Fullföljd militär grundutbildning om minst 6 månader

 • Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola som innehåller ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande examen.

 • Uppfyller Försvarsmaktens medicinska, fysiska, psykologiska och övriga krav för anställning som officer.

 • Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Meriterande kvalifikationer:

 • Akademisk examen vars innehåll är relevant för Försvarsmakten.

 • Relevant erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer.

 • Chefs- och ledarskapsutbildning.

 • Väl vitsordad erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar.

 • Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en kommande officerskarriär.

 • Personliga egenskaper som passar in på din kommande befattning.

 • Godkänd kompletterande prövning samt rekommenderad för ubåtstjänst. (Genomförs innan utbildningens start.)

Övrigt

Anställningsprocessen innehåller bland annat tester, intervjuer och säkerhetsprövning. Tester och intervjuer kan komma att påbörjas direkt efter att vi tagit emot din ansökan.

Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön.

Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Håkan Persson, Första ubåtsflottiljen, hakan.c.persson@mil.se, 0734-446407. Vill du veta mer om den inledande utbildningen är du välkommen att kontakta Stefan Ceder på telefon 0723960153.

Fackliga representanter är OF Kfl (OFR/O) Klas Sandberg, 073-365 50 07

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-26. Ansökan ska minst innehålla CV, intyg om akademisk examen, intyg om militär grundutbildning, övriga meriterande underlag samt ett ansökningsbrev. I brevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för jobbet som officer. Läs mer här: SOFU 2018


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Första ubåtsflottiljen står dygnet runt i beredskap för att övervaka och skydda Sveriges territorialhav, över och under ytan. Ubåtarna bedriver även dold underrättelseinhämtning och marina specialföretag med dykare, de står i beredskap för att sändas ut på internationella insatser någonstans i världen. De svenska ubåtarna är mycket avancerade och kan vara i undervattensläge under lång tid. Ubåtsvapnet har även världens mest avancerade ubåtsräddningssystem och ett avancerat signalspaningsfartyg för underrättelseinhämtning.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 december 2017
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Första ubåtsflottiljen (1.ubflj) Karlskrona
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-01-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan