Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten söker Projektledare till PG NU på L 24 och T 64

Om tjänsten

  

Beskrivning av projekt: 

Projekt arbetsplats NU (Projekt MNU) arbetar med målbilden att samtliga medarbetare inom MUST skall ha en fungerande arbetsplats med kontinuerlig tillgång till befattningsrelaterade IT-system på både kort och lång sikt. Avseende lokalförsörjningsprocessen inom MUST finns en projektgrupp (PG NU).

Projektgruppens verksamhet är förlagd i Högkvarterets lokaler på Lidingövägen 24 samt Tegeluddsvägen 64 i Stockholm. Projektgruppen har en projektledare med ansvar för arbetet på Lidingövägen 24 samt en projektledare med ansvar för Tegeluddsvägen 64.

Projektgruppen bereder ärenden inom lokalförsörjningsprocessen kopplat till Projekt MNU inför styrgruppen, som sedan är beslutsfattande och agerar informationsbrygga till Musts verksamhetskontor samt övriga berörda delar inom Högkvarteret.

Huvudsakliga arbetsuppgifter projekledare (L24)

 • Huvudansvar under C Must LEDK Förvaltning för Projekt arbetsplats NU

 • Förbereder, leder och protokollför projektgruppens möten

 • Kallar till styrgruppsmöten, protokollför dessa samt föredrar ärenden inför styrgruppen

 • Bereder underlag till C LedK Förvaltning för beställningar till Högkvarteret

 • Omsätter styrgruppens beslut till genomförande

 • Samordnar lokal och infrastrukturbehov, inklusive hantverkaråtgärder inom liggande beställningar

 • Sammanhåller inventering av IT-materiel


Huvudsakliga arbetsuppgifter Projektledare T64 (Tegeluddsvägen 64):

 •  Rapporterar till Projektledare L 24
 • Lämnar underlag till projektledare L 24 för beställningar till Högkvarteret

 • Omsätter styrgruppens beslut till genomförande

 • Samordnar must lokal- och infrastrukturbehov, inklusive hantverkaråtgärder inom liggande beställningar

 • Återkopplar kring planering och åtgärder till Projektgrupp NU samt styrgruppen

 • Biträder projektledare L24 med underlag till den övergripande projektplanen

 • Sammanhåller inventering av IT-materiel

Kvalifikationer

 • Pågående/tidigare anställning i Försvarsmakten

 • Erfarenhet av processamordning

Meriterande

 • Tidigare anställning vid MUST

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad, initiativtagande och drivande. Du har en förståelse för komplexiteten inom arbetsområdet och en förmåga att agera inom formella ramar. Du har en god förmåga att i samverkan med intressenter och beslutsfattare finna och presentera möjliga lösningar kopplat till ditt verksamhetsområde.

Stor vikt kommer läggas vid dina personlig lämplighet

Övrigt:

Projektledare L 24:
Befattningen är oberoende på lägst OF-3 nivå

Projektledare T64:
Befattningen är oberoende

Befattningarna är tidsbegränsade till ett år, tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Must Stabschef Anders Stenström

Fackliga representanter: 
SACO Anders Markow
OFR/S Katarina Kruse
OFR/O Roger Ericsson,
samtliga nås via växeln 08-788 75 00.

Välkommen med ditt CV och ett personligt brev senast 2018-01-21. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 18 december 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-01-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan