11. Militärpolisbataljon söker tidvis tjänstgörande Militärpoliser, GSS/T OR4

Om tjänsten

11. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11. Militärpolis-bataljonen andra förband vid genomförande av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar, hantering av frihetsberövade personer, Eskorttjänst, trafiktjänst, personskydd samt kriminal-underrättelsetjänst.

Om 114. Militärpoliskompaniet

Militärpoliskompaniet har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Militärpoliskompaniet löser detta bland annat genom ordningstjänst, brottsutredningar, personskydd, eskorter samt trafiktjänst. 114. Militärpoliskompaniet är ett kontrakterat förband. Det betyder att ett mindre antal yrkesofficerare tjänstgör dagligen vid kompaniet. Övrig personal består av reservofficerare och soldater som tjänstgör under begränsade tidsperioder (GSS/T).

Tjänsten som militärpolis på militärpolispluton

Som militärpolis arbetar du nationellt men även internationellt i de insatser som bedrivs av Försvarsmakten. Under 2018 bidrar kompaniet till flera internationella insatser.
Mycket av arbetet på plutonen består av vidmakthållande av kunskaper men även kompetensutveckling. Kompaniet är till huvuddel involverad i Försvarsmaktens större övningar och evenemang där plutonerna arbetar både med skarptjänst men även som övad militärpolisenhet. En del av militärpolisarbetet består även i att bedriva utredningar av olika art. Utredningar som genomförs kan vara säkerhets-, disciplin- och/eller brottsutredningar.

Som militärpolis kan du tjänstgöra som exempelvis skarpskytt, stridssjukvårdare eller förare på något av plutonens fordon (MC, Galt, GW)

Du som söker kommer att kallas individuellt, härvid testas dina teoretiska och praktiska förmågor samt även din fysiska status.

Krav

Svensk medborgare

Ej allergisk mot hund (alternativt symptomfri vid medicinering)

Godkänd fysisk förmåga enligt FM fysiska standard

Värnplikt eller fullgjord GMU

Utbildad polis alternativt militärpolis

Meriterande

Tjänstgörande inom Försvarsmakten alternativt Polismyndigheten

Körkort A/B/C

Internationell insats

Förarbevis Lptgb (GW), Tptgb, (Ptgb16 GALT), MC

Önskvärda personliga egenskaper

Stor personlig mognad
Stor självständighet
Stark personlig integritet
God förmåga att uttrycka sig i tal- och skrift

Förmåga att skapa samt upprätthålla relationer då tjänsten innebär många personliga kontakter under tjänsteutövning.

Ansvarskännande

Strukturerad

Bifogas till ansökan

CV

Personligt brev där du beskriver vem du är INKLUDERAT nytagen bild på dig själv

Kopia på värnpliktsbetyg eller GMU-betyg

Andra betyg, meriterande utbildningar / kompetenser

Referenser (namn, kontaktuppgifter)

Om du har anställning i Försvarsmakten idag skall det framgå vart du tjänstgör samt vilka förarbevis samt övriga Försvarsmaktskompetenser du besitter.

Namn och telefon nr till din nuvarande chef

Tillträde: enligt överenskommelse dock senast 2018-05-31.

Lön: individuell lönesättning.

Ansökan skickas senast 2018-02-15

Intervjuer och tester kommer att genomföras under februari / mars månad 2018

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Plutonchef Lt. Sebastian Lindgren 0709-244747 alternativt sebastian.lindgren@mil.se

Fackliga representanter:

OFR/O Johan Hamlin, OFR/S Madelene Daleo, SACO/Försvar Catarina Malmrot, SEKO Thomas Klason.

Nås via Försvarsmaktens växel: 08-584 540 00

Välkommen med din ansökan!

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen i fall sådan inte är gjord tidigare.  Med befattningen följer nationell och internationell arbetsskyldighet.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 18 december 2017
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Deltid
  • Sista ansökningsdag:2018-02-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan