Tredje sjöstridsflottiljen söker dig som vill bli officer och har en akademisk examen

Om tjänsten

Vill du bli officer vid Tredje sjöstridsflottiljen?

Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt genomför insatser för att försvara Sverige och landets intressen. Ordinarie basering är Karlskrona.

Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. Officersutbildningen kommer att följas av en ca 40 veckors nautisk fortsättningsutbildning med praktik varvat med teoretisk utbildning. När du är klar jobbar du som officer vid 3.sjöstridsflj. 

Övergripande krav för anställning

 • Fullgjord militär grundutbildning om minst 6 månader.

 • Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola som innehåller ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp.

 • Uppfyller Försvarsmaktens medicinska, fysiska, psykologiska och övriga krav för anställning som officer.

 • Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Meriterande kvalifikationer

 • Relevant erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer.

 • Chefs- och ledarskapsutbildning.

 • Erfarenhet av att framföra fartyg/ erfarenhet av att jobba till sjöss.

 • Väl vitsordad erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar.

 • Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en kommande officerskarriär.

 • Personliga egenskaper som passar in på din kommande befattning

  Övrigt

Anställningsprocessen innehåller bland annat tester, intervjuer och säkerhetsprövning. Urval, tester och intervjuer kommer att påbörjas preliminärt vecka 805.

Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön.

Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta HR-chefen Bo Hansson, bo.x.hansson@mil.se , 0708-666329, eller personalchefen Kenth Johansson, kenth.johansson@mil.se, 0705-321964.Vill du veta mer om den inledande utbildningen är du välkommen att kontakta Stefan Ceder på telefon 072-396 0153.

Fackliga representanter är:

Officersförbundet (OFR/O): Mats Thuresson, mats.thuresson@kustflottan.se

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-26. Ansökan ska minst innehålla CV, intyg om akademisk examen, intyg om militär grundutbildning, övriga meriterande underlag samt ett ansökningsbrev. I brevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för jobbet som officer. Läs mer här: SOFU 2018


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. I dag är den internationella verksamheten tongivande i flottiljens arbete. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl värnpliktiga sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 december 2017
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Tredje sjöstridsflottiljen Karlskrona
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-01-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan