Planeringsofficer (OR6)

Om tjänsten


FMTIS Driftenheten (DriftE) genomför driftövervakning samt underhåll och fjärravhjälpande åtgärder inom FM strategiska nät, vilket är en förutsättning för FM ledningsförmåga. DriftE utövar funktionen FM nätoperatör samt fördelar och prioriterar uppgifter till FMTIS Genomförande enheter (GE) avseende drifts-, utbyggnads- och underhållsuppgifter på ledningssystem. Som planeringsofficer vid driftenhetens Ledningsstödsavdelning arbetar du med planering, genomförande och uppföljning av enhetens arbete. Fördelning av inkomna uppgifter och samordning av verksamhet är de huvuduppgifter som åligger dig. Utöver detta tillkommer långsiktig planering, hantering av ortsspecifika frågor på tjänstgöringsstället samt stöd till enhetschefen. Befattningens motsvarighet vid ett manöverförband skulle vara stabsofficer på S3/S5.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda den dagliga verksamheten vid driftenheten på mandat av enhetschefen
• Ansvara för inkommande uppgifter, mail och VIDAR-skrivelser
• Ansvara för ordergivning vid enheten
• Genomföra periodiska redovisningar av enhetens verksamhet
• Leda och/eller delta i mindre arbets- och projektgrupper
• Genomföra beredskaps- och insatsplanering

Kvalifikationer
• Specialistofficer nivå OR6
• Erfarenhet av genomförandeledning på kompanistabsnivå
• B-körkort

Meriterande
• Ledningssystemofficer
• Erfarenhet av FM Telekominfrastruktur och ledningsstödsystem
• Kunskaper om IT-processen i Försvarsmakten
• Genomförda utbildningar:
o Bataljonsstabsmedlemskurs

Personliga egenskaper
• Du har förmågan att prioritera.
• Du är analytisk, kunnig och kan ta till dig ny kunskap och dela med dig av den.
• Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer med såväl interna som externa kontakter.
• Att visa respekt för andra och samarbeta för att tillsammans nå bästa resultat är din utgångspunkt.
• Du är noggrann och strukturerad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Övrigt
Tillsvidareanställning (sex månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd i Försvarsmakten). Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Håbo kommun.
Arbete kommer även att ske på annan ort.
Lön: Individuell lönesättning

Upplysningar om befattningen lämnas av avdelningschef Martin Alsparr via växeln 0589-404 00. För frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-Generalist Albin Andersson på telefon 019-39 52 94.

Fackliga företrädare
SACO Pär Lohman
OFR/S Per Andersson
SEKO: Hans Monthan
OFR/O Nils-Erik Mellqvist
Samtliga nås genom växeln: 019-39 35 00

Välkommen med din ansökan senast 31 januari 2018. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 1400 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 18 januari 2018
  • Plats: Håbo, Uppsala län, Sverige
  • Förband: FMTIS
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan