Försvarsmakten söker resident Försvarsattaché (Etiopien)

Om tjänsten

Försvarsattachén representerar Sverige och Försvarsmakten och har som uppgift att främja relationer och samarbete inom försvarsområdet.

Försvarsattachén ska kunna inhämta kunskaper om landets/ländernas försvarsmakts strukturer, deras politiska relationer och begränsningar. Detta sker företrädesvis genom att etablera ett allsidigt kontaktnät med företrädare för respektive försvarsmakter och försvarsministerier på olika nivåer samt egna studier av landet i fråga och dess försvarsmakt. Inom ramen för detta skall attachén kunna planera för och biträda vid officiella besök och andra officiella arrangemang.

Försvarsattachén skall även kunna inhämta kunskaper om landets struktur för upphandling av försvarsmateriel, samt dess försvarsindustri. Detta sker företrädesvis genom att etablera ett allsidigt kontaktnät med företrädare inom dessa områden. Det är också viktigt för Försvarsattachén att vidmakthålla, och om så erfordras skapa, ett kontaktnät i motsvarande svenska myndigheter (Fö, FMV, etc.) och företag, samt inom Försvarsmakten. Detta ställer krav på mycket hög social kompetens.

Försvarsattachén ska ha en nära dialog och samarbete med beskickningschefen och följa dennes anvisningar i frågor med politisk dimension. Beskickningschefen ska alltid hållas orienterad om försvarsattachéns verksamhet.

Försvarsattachén skall stödja representanter för Regeringskansliet och andra myndigheter i deras relation med värdlandet.

Försvarsattachén har representationsplikt i syfte att bygga upp och vidmakthålla ett väldimensionerat kontaktnät och att inhämta information. Syftet är vidare att stärka Försvarsmaktens förbindelser med värdnationen samt i övrigt främja svenska försvarsmaktsrelaterade intressen.

Vid uttagning till försvarsattaché läggs stor vikt vid den personliga bedömningen.

Ansökan skall vara väl förankrad inom familjen!

Ledig befattning

2018-08-01—2021-07-31 Officer, nivå OF4: Etiopien. Sidoackreditering Kenya, Sudan, Djibouti samt Somalia. Ej sökbar för familj med barn under 19år

Anställning, residenta försvarsattachéer
Närmaste chef är C MUST UNDK. Anställningsformen är 3 år under ett tidsbegränsat URA-avtal. Utbildning sker under perioden 2018-04-01—07-31. Anställning som attaché avser perioden 2018-08-01—2021-07-31. Efter hemkomsten kvarstannar attachén vid MUST under augusti månad för uttag av semester, återlämning av tilldelad materiel och genomföra avslutningsseminarium samt slutrapport. 

Arbetsuppgifter

 • Verka i enlighet med Försvarsattachéförordningen (FFS 1985:20)
 • Följa, bedöma och rapportera om den försvarspolitiska, militärstrategiska förhållanden och den militära utvecklingen i övrigt vad avser värdlandet och i regionen
 • Vara rådgivare åt beskickningschefen i militära frågor
 • Följa den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen i nära samarbete med ambassadens övriga personal. Bereda och delta i officiella samtal och mötesarrangemang
 • Verka för den bilaterala militära relationen
 • Etablera goda relationer med officiella representanter i landet
 • Biträda svenska försvarsmyndigheter
 • Rapportera och föreslå möjligt försvarsmaterielsamarbete till HKV PROD och FMV
 • Vara chef alternativt ställföreträdande chef för försvarsavdelningen och ansvarar för dess administration, ekonomi och säkerhet.

Kvalifikationer

 • Språk Engelska (STANAG 3-3-3-3; Lyssna, tala, läsa & skriva)
 • Leva och verka efter Försvarsmaktens värdegrund
 • Vara en framstående företrädare för Försvarsmakten och Sverige
 • Goda kunskaper i försvarspolitik, försvarsmaktsplanering och försvarsplanering
 • God kommunikationsförmåga
 • Verbalt, skriftligt och vid offentliga framträdande
 • Erfarenheter av och arbetat med internationell verksamhet
 • Genomfört Försvarshögskolans chefsprogram.


Meriterande

 • Erfarenhet av underrättelsetjänst på militärstrategisk och operativ nivå
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens strategiska inriktningsarbete
 • Erfarenheter av nationellt och internationellt materielsamarbete
 • Erfarenheter av Försvarsmaktens produktionsledning
 • Erfarenheter av bilateralt arbete och/eller utbildning med andra lander
 • Erfarenheter från planering och/eller genomförande av internationella insatser
 • Erfarenheter från Regeringskansliet
 • Genomfört skolutbildning, företrädesvis militärt, i aktuellt land
 • Har språkkunskaper för aktuellt land.


Personliga egenskaper

 • Mycket god social förmåga, (Social förmåga handlar om en individs förmåga (kompetens) att samspela med andra individer och olika sociala grupper på ett balanserat sätt)
 • Lyhörd och hög personlig integritet
 • Förmåga att bygga goda relationer samt skapa och upprätthålla förtroende
 • Tydlig och rak i en kommunikation och har förmågan att motivera sin uppfattning
 • Mycket god analytisk förmåga och förmåga att tänka strategisk
 • Hög arbetskapacitet samt förmågan att vara målinriktad och sakorienterad
 • Förmåga att arbeta flexibelt med varierande arbetsuppgifter och känner ett stort ansvarstagande för verksamheten
 • God initiativförmåga och förmåga till såväl självständigt arbete som arbete i olika grupper eller i projektform

Fackliga kontaktpersoner 
OFR/O HKV Arne Nilsson 
Försvarsförbundet HKV Pia Almström 
SACO HKV Camilla Robertsson 
SEKO HKV Hans Monthan 
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00.

Frågor om befattningarna:
Besvaras av Bertil Dahlrot, nås via växeln på tel: 08-788 75 00.

Din ansökan:
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt ansökningsbrev. Sista ansökningsdag är:2018-02-16Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 december 2017
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-02-17

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan