DRIVNA SOLDATER SÖKES TILL 131.SÄKERHETSSKVADRON

Om tjänsten

13. Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Våra verkansdelar arbetar operativt och löser uppgifter kopplat mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet, subversion, främmande underrättelseverksamhet, sabotage och terrorism med ett multifunktionellt spektrum av sensorer.

131. Säkerhetsskvadron utgår i huvudsak från Livgardet i Kungsängen med delar i Uppsala och består av tre säkerhetsplutoner, en spaningspluton och en stab- och trosspluton. Skvadronen motverkar säkerhetshot mot Försvarsmakten och jobbar i huvudsak nationellt. Vi löser uppgifter i hela riket och arbetar i alla typer av miljöer. Det förekommer att förbandet jobbar över längre perioder och har ett högt tidsuttag. På skvadronen arbetar man med spaning, sökverksamhet och patrullering. Förbandet är främst utrustat med lätta vapensystem och fordon i syfte att ha hög operativ rörlighet. Som hjälpmedel används ett antal kvalificerade sensorer för att kunna indikera och identifiera säkerhetshotande verksamhet.

131. Säkerhetsskvadron strävar efter att vara en så attraktiv arbetsplats som möjligt för både soldater och officerare. Förbandets uppgifter ställer höga krav på personalen. Ett gott arbetsklimat där de mjuka värdena prioriteras är därför en förutsättning för vårt välmående och förmåga att lösa uppgift. Ett stort ansvar läggs på den enskildes förmåga att bidra till en trivsam och stimulerande arbetsmiljö och att vara ett föredöme för förbandet. Verksamheten ställer höga krav på initiativkraft, social kompetens, förmågan att arbeta i tillfälligt sammansatta grupper och personlig integritet hos den enskilde - oavsett vilken av plutonerna du tjänstgör vid. 

Vi på 13. Säkerhetsbataljon verkar i enlighet med Försvarsmaktens värdegrund. Det innebär att alla våra medarbetare skall ha likvärdiga möjligheter och rättigheter att utvecklas inom organisationen och kunna verka fria från diskriminering.

Som soldat på Stab- och trosspluton ingår du i en grupp om sex till åtta soldater. Plutonen skall under längre tid kunna understödja skvadronen med ledning och logistik.  Som ledningssoldat ingår hantering av krypto-/sambandsystem, karttjänst och stabsarbete.

Som underhållssoldat ingår att genomföra operativa transporter samt försörjning.

Vidare skall plutonen underhålla och försvara ledningsplatsen och dess personal.

Som spaningssoldat på Spaningspluton ingår du i en patrull om fyra soldater. Patrullen skall under längre tid kunna verka självständigt i olika terrängtyper och klimatförhållanden. Patrullens främsta uppgift är att inhämta information genom fast och rörlig spaning. Vid Spaningspluton åläggs patrullerna hög grad av självständighet vid planering och genomförande av uppgift.

Som säkerhetssoldat på Säkerhetspluton ingår du i en grupp om åtta soldater. Gruppen skyddar i huvudsak verksamhet eller objekt genom att motverka fientliga sabotageförband. Detta uppnås genom övervakning och patrullering på djupet, både avsuttet och fordonsburet, där olika sensorer nyttjas. Vår viktigaste sensor är den tjänstehund som ingår i varje grupp. Befattningarna som finns är gruppchef, hundförare, understödsskytt, sjukvårdare, signalist och förare. En av grupperna är specialiserad inom sökverksamhet. Dessutom finns militärpoliskompetens på varje grupp.

Tjänster som rekryteras:

 • Ledningssoldat
 • Underhållssoldat
 • Spaningssoldat
 • Säkerhetssoldat

För att arbeta hos oss krävs att du har:

 • Genomfört värnplikt med goda betyg alternativt genomfört GMU och tjänstgjort som GSS/K med godkänd prövotid
 • B-körkort
 • God fysik
 • Inga allergier mot hund, (alternativt att du är fri från allergiska besvär vid medicinering)

Meriterande:

 • Tjänstgjort vid säk-/jägar-/spaningsförband eller stödenhet nationellt och/eller internationellt
 • Tjänstgjort som hundförare
 • Sökutbildning SUMOI, patrullsök och sök på mellannivå
 • Vapenutbildningar: KSP90, KSP58, GRT, GRG, pistol
 • Sjukvårdsutbildning motsvarande stridssjukvårdare (CLS), akut sjukvård fält (ASF) eller jägarsjukvårdare
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, skoter, bandvagn, terränghjuling
 • Civil behörighet: BE, C och CE
 • Kamerautbildning
 • Sambandsutbildning: Ra1512, Ra180, Ra1444, signalskyddssystem
 • Militärpolisutbildning

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper samt den intervju som genomförs i samband med övriga tester.

Ansökan:

 • Personligt brev som beskriver dig som person och varför du skulle passa för tjänsten.
 • CV med civila samt militära erfarenheter och referenser.

Övrigt:

 • Sista datum för ansökan: 2018-04-02
 • Kallelse till tester skickas löpande, dock senast 2018-04-20
 • Datum testhelg 2018-05-12 - 2018-05-13 (lördag 08:00 - söndag 15:00)
 • Anställning preliminärt: 2018-08-06

Tjänsterna är placerade i nivå OR1-OR5. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomgå anställningsintervju, fysiska tester och säkerhetsprövningsintervju.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 december 2017
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-04-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan