Taktikofficer till Markstridsskolan

Om tjänsten

Är du intresserad av att utbilda blivande chefer i armén? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig – tillsammans blir vi bättre genom utbildning, träning och utveckling.

Arbetsuppgifter
En stor del av arbetet som taktikofficer vid taktikavdelningen innebär att vara lärare på kurser främst riktade mot blivande kompanichefer och stabsmedlemmar i bataljonsstab. Du kommer även att stödja andra delar av MSS vid genomförandet av träning och utveckling t.ex. träning vid STA och LTA eller kurser såsom YBK FUSA. Du kommer även att stödja vid större övningar såsom fältövningar men även delta som FBI vid övningar där förband tränas. En del innebär också att vara delaktig i framtagande och vidmakthållande av handböcker och anvisningar.

 Kvalifikationer

 • Yrkesofficer eller specialistofficer
 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet på kompaninivå på antingen mek/inf/jäg
 • Mycket god förmåga att utbilda
 • Hög förmåga att arbeta självständigt

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet som kompanichef antingen på mek/inf/jäg
 • Erfarenhet Strv 122
 • Erfarenhet logistik manöverbataljon/kompani
 • Erfarenhet fältarbete manöverbataljon/kompani
 • Erfarenhet manöverbataljonstab

Personliga egenskaper
Arbetet innebär stor och direkt påverkan på de individer som genomför kurser och övrigt arbete vid MSS. Detta kräver att du har hög intigritet och kan företräda MSS vid såväl utbildning som möten med representanter både i och utanför försvarsmakten. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter och är tydlig och kommunikativ. Du tycker om att arbeta med människor och har förmåga att ta in nya kunskaper som sedan lärs ut till andra. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt
Befattningsnivå OR6 (Fj) alt OF1 (Kn).
Tillträde snarast enl. ök.  
Detta är en tillsvidareanställning.
Befattning är placerad på Markstridsskolan i Skövde.

Förfrågningar om befattningen

Chef TaktikAvd Ola Palmquist 070-339 28 34

Fackliga representanter
OFR/O Kn Stefan Ohlson 013-19 51 03 Mobil: 070-302 40 06

Välkommen med din ansökan senast 2018-02-05.Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Beskrivning av taktikavdelningen

Taktikavdelningens verksamhetsområde omfattar kompetensområde kompani, bataljon och brigad. Detta innebär att avdelningen löser uppgifter inom MSS tre huvudprocesser utbildning, utveckling och träning där fokus ligger på utbildning. Taktikavdelningen ansvarar bland annat för följande kurser; TaK A, HSOU, Repetitionskurs kompanichef. Utöver detta är avdelningen delaktig i skrivande av handböcker och stödjer andra delar av MSS inom de tre processerna.

Avdelning är organiserad med en ledningsgrupp och två sektioner, totalt 13 befattningar. Bemanningen på sektionerna är delad mellan fast anställd personal och bemanningsuppdrag.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Markstridsskolan, MSS, utbildar och utvecklar inom området markstrid. Det innefattar allt från utbildning på individ-, kompani-, bataljons- och förbandsnivå till utveckling av materiel, system och metoder. Detta sker med hänsyn till människans förutsättningar och det breda spektrum av hot som finns i världen i dag. Försök och studier ligger till grund för markstridens utformning. En viktig del av Markstridsskolans ansvar är markstridsförbandens simulatorträning. Med avancerad simuleringsteknik genomför man realistiska övningar som ökar soldatens, kompaniets och bataljonens förmåga.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 december 2017
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Markstridsskolan (MSS) Skövde/ Kvarn
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-02-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan