Markstridsskolan i Skövde söker funktions- och systemföreträdare för Varnare och Motverkansystem (VMS) och Identifiering och Igenkänning.

Om tjänsten

Är du intresserad av självständigt arbete med möjligheter att utveckla materielsystem, metoder och förband. I sådana fall är du välkommen till MSS, arbetsplatsen där vi skapar beslutsunderlag för utveckling av framtidens försvar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Uppdraget som funktions- och systemföreträdare är att vara brukarrepresentant mot HKV/FMV och vara HKV företrädare mot förbanden. Som funktionsansvarig är du kompetensbärare och sakkunnig inom ett (eller delar av) materielsystem/funktioner.

Tyngdpunkten för denna befattning ligger mot Varnare och motverkanssystem (VMS), Identifiering och Igenkänning (ID/IK).

 Exempel på arbetsuppgifter är:

 • Stödja kravställningsarbete
 • Stödja/genomföra tekniska, stridstekniska försök
 • Utarbeta Kursplaner/utbildningsunderlag, leda/genomföra utbildning
 • Delta i nationella/internationella arbetsgrupper
 • Stödja framtagning av publikationer

Befattningen innebär självständigt arbete inom eget ansvarsområde och berör alla delar av skolans linjeorganisation. Befattningen omfattar vidare frekvent samverkan med företrädare för HKV, FMV, skolor, centra och förband. Befattningen innebär även kontakt och utbyte med andra nationer inom eget ansvarsområde.

Formella krav

 • Officer eller specialistofficer, lägst OR8 (Förvaltare).
 • Genomfört GK och IK på ett av Försvarsmaktens stridsfordon och arbetat med detta system och dess delsystem under minst fem år
 • God kunskap avseende Word, Excel och Powerpoint.
 • God kunskap att läsa, förstå, och tala engelska.
 • Mycket god teknisk förståelse (teori och praktik)
 • Körkort B

Önskvärda/Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av att delta/leda utvecklingsarbete inom FM
 • Genomfört GK på ett av de vapensystem som nu används inom manöverbataljoner
 • Genomfört GK/IK burna sensorsystem
 • Fördjupade studier i minst ett av områdena:
  • Sensorteknik (hela elektromagnetiska spektra, dock ej hydroakustik)
  • Skyddsteknologi inkl. signaturanpassningsteknologi (SAT)
  • Vapenverkansteknologi (kinetisk och kemiskt bunden)
  • MMI (människa maskin integration)
 • Tjänstgöring som plutonchef/stf kompanichef vid ett stridande förband.
 • Examination Fackprogram motsvarande

Personliga egenskaper

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Som funktions- och systemföreträdare krävs god samarbetsförmåga, förmåga till långsiktigt planerande samt god förmåga att kommunicera, både i tal och skrift. Vidare krävs förmåga till initiativ och om så behövs arbeta självständigt.

Övrigt

 • Tillträde tidigast 1/4 2018.
 • Tjänsten är placerad vid Utvecklingsavdelning Skövde med arbetsort Skövde.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Chef Utvecklingsavdelning Skövde Ove Grönlund, 0500-46 57 72

HR-chef Patrik Ståhl, 0505-45 10 00,

Fackliga representanter: OFR/O Stefan Ohlson, 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-02-28. Din ansökan skall innehålla CV och ett personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig för tjänsten.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Markstridsskolan, MSS, utbildar och utvecklar inom området markstrid. Det innefattar allt från utbildning på individ-, kompani-, bataljons- och förbandsnivå till utveckling av materiel, system och metoder. Detta sker med hänsyn till människans förutsättningar och det breda spektrum av hot som finns i världen i dag. Försök och studier ligger till grund för markstridens utformning. En viktig del av Markstridsskolans ansvar är markstridsförbandens simulatorträning. Med avancerad simuleringsteknik genomför man realistiska övningar som ökar soldatens, kompaniets och bataljonens förmåga.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 25 januari 2018
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Markstridsskolan (MSS) Skövde/ Kvarn
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan